About Me

My photo

My life is very simple. "I just wanna live while I am alive..." :-)

31 January 2016

Spikes & Co (earrings)

Spikes are quite popular and widely-spread motif. One or, maybe, even the most famous spikes are on the head of Statue of Liberty, the often used spikes are on the tops of fences, often-worn are as a part of some clothes' decor and probaly the most cute are Dragon's spikes (remember that pretty dragon from Shrek?).
I thought about none of the above when working on my new earrings (although subconsciously something could work in some way:-)) You know, the laws of attraction are not easy to explain. I just liked the beads a lot and wanted to do something nice with them. And made :-))


Шипи & компанія (сережки)


Шипи доволі популярний і розповсюджений мотив. Одні з найвідоміших, або, можливо, і найвідоміші шипи можна побачити на голові статуї Свободи; найбільш розповсюджені - то шипи на огорожах; шипи як частина декору одягу певного стилю - теж нічого собі; дуже кумедні - шипи Дракона (пам'ятаєте милу дракониху зі "Шрека"?).
Але я не думала про жоден з цих шипів поки працювала над новими сережками (хоча, може десь в підсвідомості щось і спрацювало:-)). Ви ж знаєте, пояснити чому що приваблює неможливо. Мені просто сподобалися намистини і захотілося з них зробити щось гарне. От і зробила :-)As spikes are Czech beads, the first, what I made, looked through Preciosa site's tutorials. And very quickly found this model, then gathered the materials and started the work. It was mostly experiment for me because the earrings are with soutache  and I'd never dealt with it (meaning the jewelry making). After few trying I yet finished the earrings but as for the soutache, I am surely only able to admire the others' works, the material left me indifferent... at least up for awhile.Оскільки шипи - чеські намистини, то логічно було переглянути майстер класи на сайті Preciosa. Я швидко знайшла цю модель, зібрала матеріали і приступила до роботи. Це був майже цілковитий експеримент, тому що довелося працювати з сутажем, з яким я досі справи не мала (стосовно нанизування). Після декількох спроб сережки я все ж таки зробила, а що до сутажа, то я здатна лише захоплюватися роботами інших, мене цей матеріал залишив байдужою... принаймні поки що.
The difference between my earrings and the sample is not only in quality of the work. I used smaller spikes. My soutache is narrower and I didn't make twin decor. I also added groups of three seed beads between the spikes on the top of the inner side of the ring.Різниця між моїми сережками і зразком не лише в якості роботи. Я використала менші за розміром намистини. Мій сутаж вужчий і я не робила оздоблення з твінів. Я також додала групи з трьох бісерин між шипами по верху внутрішньої сторони кільця.I also decided to make cups from seed beads instead of buying them and used herringbone stitch . The technique is as the same as for these earrings but started with only four seed beads to get small pipe. Then I sewed the ready cup to the ends of the rings.Також я вирішила сплести "шапочки" з бісеру, стібком "ндебеле" замість того, щоб їх купувати. Техніка така сама як для цих сережок, тільки починати треба лише з чотирьох бісерин, щоб отримати таку маленьку трубочку. Потім я пришила "шапочки" до кінців кілець.


And here is the end of my spikes adventure... actually it is just a start becaus I still like the beads:-))
P.S. By the way, when picturing the earrings, I thought it is a good idea to decorate Christmas tree with my jewelry next year, isn't it?


Ось так і добігла кінця моя "шипована" пригода... взагалі, це лише початок, бо мені все ще подобаються ці намистини:-))
P.S. До речі, поки фотографувала сережки, подумала, що це непогана ідея прикрасити новорічну ялинку наступного року моїми прикрасами, чи не так?

25 January 2016

Window Frost (necklace)

We still have a real (I'd rather say too real:-)) classic winter  here and at last can enjoy its frosty and, fortunately, sunny days with the parky blue sky and white glittering snow... When seeing such sparkling I can keep myself from great wish to copy it in some way to have in front of my eyes whenever I want to see the shining glimmer that always creates festive spirit... even when it is 19 degrees below zero:-) So after a  walk the right way to spend time is to go on with some winter-inspired project. This time I made a necklace to make a set with this pair of earrings.


Морозний візерунок (намисто)

У нас  тут все ще справжня (я б навіть сказала, аж занадто справжня:-)) класична зима і ми нарешті можемо насолодитися її морозними і, на щастя, ясними днями з пронизливо синім небом і білим снігом, що виблискує на сонці... Щойно бачу ті наче розсипанні іскорки на снігу не можу втриматися та не відтворити їх якимось чином,  щоб мати перед очима їхній мерехтливий блиск, коли заманеться, бо він завжди створює святковий настрій... навіть коли на вулиці - 19С:-) Отже після прогулянки саме час присвятити годинку-другу (чи п'ять:-)) якомусь зимовому проектові. Цього разу я зробила намисто в пару до цих сережок.

The idea for the necklace was taken here, on +HoneyBeads1 channel. All the materials are the same with addition of 6 mm pearls for making smaller elements. So here I only comment the changes I made to connect the elements. I decided to do it with the help of three short strings of beads joining the spikes. The first and the third strings are the same but the middle is a little shorter because starts and ends with 8.0 seed bead. 

Ідею для намиста я знайшла тут, на каналі +HoneyBeads1. Всі використані матеріали ті самі з додаванням перлів, 6 мм, для виготовлення менших елементів. Тому тут я просто коментую зміни, які я зробила, щоб з'єднати елементи. Вирішила це зробити за допомогою коротких низок, що  з'єднують піко. Перша і третя низка однакові, а середня - коротша, починається і закінчується бісериною № 8.

When all the element of three squares is ready, it is the time to think about the rest of the necklace. Here the possibilities for creativity is endless and the only restriction for the fantasy is taste and affordable expenses. I joined three short pieces of chain to the spikes, then joined them to the ring and then joined the jewelry wire to this ring. The rest of the necklace is formed with simple stringing.

That what today brought to the winter treasure box... hope some of the next days will be fruitful as well:-)


Коли весь елемент з трьох квадратів готовий, час подумати про решту намиста. Тут можливості для творчості безкінечні і фантазія обмежується лише смаком і посильними витратами. Я приєднала три коротких відрізки ланцюжка до піко, потім з'єднала їх кільцем, а потім до кільця прикріпила ювелірний дріт. Решта намиста утворюється за допомогою простого нанизування.

Ось що приніс сьогоднішній день в зимову скарбничку... сподіваюсь, якийсь з наступних буде не менш плідним:-)

19 January 2016

To Sew or not to Sew Is not the Question :-)


Festive time in Ukraine is not the best to sew fitting clothes. And it is better not to do that indeed. Despite the deep and firm belief that a couple of extra pounds doesn't make anybody a worse person there is one more even deeper persuasion that these pounds can make us less attractive. Besides, in my head I have a counter that converts all the extra pounds into the extra metres of fabric necessary for sewing clothes if the size gets bigger. And much more panic is provoked by the question how I'll be able to squeeze myself into all those dresses which had to be made two sizes more at once instead of accenting the figure, that can't be preserve anyway. I only wonder why having such ideas on the mind it never occurred just to eat less delicious festive food and move more... OK, let it be complex, so what? I guess when the person has only "first-rate... face, clothes, soul and thoughts" he risks to become tedious...:-)
And suddenly it turns out the common sense can fall asleep very deep. You are looking through Burda 11/2015 and see so... so fitting trousers #107, that the counter in the head breaks and the last thing you have on your mind is those extra pounds. Then your city finds itself snowbound, you cannot leave the house and recall that you have four! meters of the herringbone suiting fabric and it is enough to sew three pairs of such trousers of different sizes. And this last idea breaks the camel's back and wins all the complex's thoughts. And it means, sew!:-))


Шити чи не шити - не питання :-)


Новорічно-різдвяне коло свят - не найкращий час шити прилягаючі речі. І насправді краще цього і не робити, бо незважаючи на наше щире і глибоке переконання в тому, що зайві кілограми не роблять нас поганою людиною, ще глибше у нас є ще твердіше переконання, що ця пара кілограмів може зробити нас менш привабливими. Крім того, у мене в голові стоїть такий лічильник, який всі додаткові кілограми конвертує у додаткові сантиметри тканини потрібні для пошиття одягу, якщо збільшується розмір. А ще більшу паніку викликає питання, як я влізу в оті всі сукні, які треба було одразу робити на два розміри більшими, а не підкреслювати якусь там фігуру, яку все одно не зберегти. При всьому цьому чомусь ніколи не спадає на думку просто менше їсти різних святкових смаколиків та більше рухатись... Ну і нехай це комплекс, адже коли у людини лише гарні "и лицо и одежда и душа и мысли" та жодних комплексів, вона ризикує стати нудною...:-)
І тут виявляється, що у здорового глузду буває доволі міцний сон. Тому що ти заглядаєш в Burda 11/2015  і бачиш такі ... ну, такі облягаючи брюки №107, що лічильник в голові ламається і останнє, про що ти думаєш, то пара зайвих кілограмів. Потім твоє місто раптом завалює снігом, ти не можеш вийти з дому, і згадуєш, що є у тебе чотири! метри костюмної тканини "ялинкою", з якої можна пошити хоч троє таких штанів і при тому різних розмірів і цей останній аргумент перемагає всі закомплексовані думки. Тобто, шити!:-))


There is nothing special in the work with the pants and I am not an expert in sewing such clothes. But maybe some details and pictures from my experience will be useful for you. As it was mentioned, there was a snow storm so I only could use the materials I had at home at the moment. And  it mainly concerned the zipper. I had it 18 cm only and it is also light. In such a situation I had to chose the way of the fastening at once. There were at least three variants. The easiest - to refuse from the design and make a buttonhole or two above the zipper when the pants are ready. As I had other ideas, I did it in other way. Anyway at first I had to reinforce the right front face with a piece interfacing.

 В пошитті цих штанів немає нічого особливого і я не експерт з пошиття штанів. Але можливо мій досвід і фото можуть стати тобі у пригоді. Як вже згадувалось, тут була снігова буря, тому я могла скористатися лише тими матеріалами, які мала на той момент вдома. І головним чином це стосувалося "блискавки". У мене була лише на 18 см і до того ж світлого кольору. Отже, мені одразу потрібно було визначитись, як я застібатиму готові брюки. Найпростіший варіант був змінити дизайн, пробити одну чи дві петлі і пришити ґудзики над "блискавкою". У мене також були і інші ідеї, тому я зробила застібку в інший спосіб. Але в будь-якому випадку спочатку треба зміцнити обтачку правого краю штанів клаптиком прокладочного матеріалу.Next step. You button your pants but make them invisible from the right side. I didn't make my fastening in this way but while writing this was regretting indeed:-) You see I only drew the lines on the details to explain what to do. Hope it is clear. So, make buttonholes only on the face of the right front. Then after finishing all the sewing work your buttonholes stayed inside and you should to make across top stitching above the zipper like it is shown on the bottom picture on the left. 


Наступний крок. Можна застібати штани на ґудзики, але зробити застібку потайною. Я так не зробила, але поки це писала, пошкодувала :-) Я лише намалювала лінії прямо на деталях, щоб пояснити, що робити, сподіваюсь, зрозуміло. Отже, треба зробити дві петлі лише на обтачці правого краю передньої половинки. По закінченню пошиття петлі залишаться в середині і потрібно буде прострочити поперечною оздоблювальною строчкою як це показано на нижньому фото ліворуч.
Sewing a fly.

Пришивання відкоску.


Sewing the top face (the right front).

Пришивання обтачки верху (права передня половинка).The back centre seam.


Середній шов (задня половинка)


After processing the top of the pants I made top stitching along the inner edge of the face by the waist line on the simple reason to prevent its scrolling while wearing the trousers.Після обробки верхнього краю, я проклала строчку по лінії талії вздовж внутрішнього краю обтачки. Просто для того, щоб запобігти її скручуванню під час носіння штанів.
The hem is sewed by slip stitch (three stitches in one cm).

Низ підшито косим стібком (три стібка в одному см).
As for my fastenig I chose hooks. The snaps could be used as well but I found the only one so the hooks won:-)

Щодо моєї застібки, я обрала гачки. Можна було також пришити кнопки, але я знайшла лише одну, то гачки перемогли:-)
When I put the trousers on, my mum's first question was if I were able to sit... I could and very well! Despite its slim silhouette the outfit is pretty comfy. But probably because the fabric is thin I feel almost nude having them on so some day, I guess, the rest of the fabric yet will be spent for a jacket and not for the pants of other sizes:-) 
It seems to be all... Enjoy wearing:-)


Коли я вдягнула штани, перше мамине питання було чи  в змозі я в них сидіти... Можу і дуже добре! Незважаючи на силует брюки доволі зручні, правда, можливо через те, що тканина тонка, я почуваюся в них майже голою, тому скоріше за все решту тканини буде колись витрачено на пошиття жакету, а не штанів інших розмірів :-)
Здається, все...  Вдягаємо і носимо:-)

Window Frost (earrings)

Once I was sitting and pondering why all the seasons inspire, because both in spring and summer (nothing to say about autumn) the visions  hover around, just catch and create, and winter leaves me indifferent... This season has so images... well... how overlook, for example, Snow Queen and not to drop a look into her treasure box... But nothing provokes any ideas... And as soon as it occurred to me, we were snowbound (it would be much better if I focused on the winning lottery numbers:-)) I wouldn't call my new thoughts the "enlightenment", but it became absolutely clear that winter must be winter itself and not to pretend to be either autumn or spring or whatever and only thus it surely becomes inspiring...
                                                                                                                                    (Winter Frost photo from +Виктор. Гончарук. )

Морозний візерунок (сережки)

Ось сиділа якось і думала,  і чому це всі пори року надихають, бо і навесні, і влітку, а тим паче восени, від натхнення спасу не було, тільки і встигай вдихай і твори, а ось зима полишає байдужим... Адже має стільки образів... ну може і не так вже і багато, але як можна оминути образ Снігової королеви та не заглянути в її скарбничку, а воно якось і не тягне... І щойно я про це подумала, нас завалило снігом (краще б я про виграшні номери в лотерею подумала:-)) Не будемо називати мої нові думки гучним і улесливим словом "осяяння", але стало зрозуміло, що зима має бути сама собою, а не прикидатись то весною, то осінню, тоді і натхнення не забариться...
                                                                                                                                      (фото "Віконний візерунок" +Виктор. Гончарук. )


The first, and hope not the last, such winter project is a pair of the earrings made by this tutorial from +HoneyBeads1. Their pattern reminded me frost window and thus I chose the colour style. The result is very nice and worthy and I'm going to make the matching necklace as well.
Перший і, сподіваюсь, не останній, такий зимовий проект - пара сережок, виготовлених за цим майстер класом від +HoneyBeads1. Дизайном вони нагадали мені морозний візерунок на вікнах, тому я і обрала такі кольори для своєї пари. Результат дуже гарний і вартий уваги, тому збираюсь зробити і намисто до пари теж.I followed the instructions pretty accurately but after adding first two groups of the bicones was upset to some degree because I didn't get that nice four-petals "flower" and thought it because of my materials, fortunately, after beading the third group I saw I just made something wrong: all the bicones found the right place. And so the work had to be remade.
Я дотримувалась інструкції якнайточніше але після додавання перших двох груп біконусів трохи засмутилась, тому що у мене не вийшла гарна чотири-пелюсткова "квіточка". Я подумала, це через матеріали або що. Після нанизування третьої групи, біконуси "вляглися", як і мали, тому стало зрозуміло, що десь помилилася і роботу просто треба переробити.
The ready element turned out to be a little wobbling so to make it steadier I added two more seed beads in the centre and pull the thread through them alternating with the seed beads in the motif.

Готовий елемент виявився трохи  "живим", тому, щоб надати йому міцності, я додала дві бісерини в середину мотиву чергуючи їх з тими, що там вже були.
That is what I call winter mood and inspiration. And wish everybody the same :-)Ось, що я називаю зимовим настроєм та натхненням. Бажаю всім того ж :-)

17 January 2016

Sparkling Infinity, or YouTube's Voices

Nowadays You Tube is surely one of the best and most reliable teaching tool. And if I had no own experience on the point, I would never keep to it. The fact is, I learnt beading from its video tutorials. And as the process of learning  includes a permanent contact with such a tool, the question is how to choose the right tutorial from all those numberless suggestions. I solved this problem very quickly and easily. I just chose the voices I can listen as long as possible. (And judging from that if I ever make any videotutorial, it would be mute, no doubt:-))
One of such voices belongs to Gianna Zimmerman. Besides her beading talent I also enjoy her speaking manner  otherwise I would never in my life could make this bracelet by her design because while beading it I had to watch the video not sure how many times but not less than 15, I guess :-)
And what to do if you like some tutorial but don't like the voice of its author? Learn quicker:-)Іскриста нескінченність, або голоси  ютубу

В наш час YouTube, без сумніву, один з найкращих і надійніших навчальних засобів. І я б ніколи не підтримала такої думки, якби не могла судити з власного досвіду. Я навчилася нанизуванню з його відео. І оскільки процес навчання потребує постійного контакту з таким засобом, повстає питання, як же обрати відповідний майстер клас з незчисленних пропопозицій. Я цю проблему вирішила для себе швидко і легко. Я просто обираю голоси, які можу слухати якнайдовше. (І з цього виходить, що якщо я і зроблю якесь навчальне відео, воно буде німим:-)) 
Один з таких голосів належить Джіанні Зіммерман. Крім її чудового таланту та вміння з нанизування мене приваблює її манера говорити та тембр голосу, а інакше я б ніколи в житті не сплела цього браслету за її дизайном, тому що під час роботи мала переглянути відео не рахувала, скільки точно, але вже напевно не менше 15 разів:-)
І що ж  робити, якщо вподобала якійсь виріб, а голос автора не сподобався? Вчися швидше:-)I liked the bracelet from the first view. The designer calls it of Art-Deco style but as for me it reminds this Prague's building lines that is considered to be Rondocubism sample. No, I am not an expert in architecture, I only remembered the construction as soon as I saw the bracelet:-).
Браслет мені сподобався з першого погляду. Дизайнерка називає його в стилі Арт-деко, проте, мені він нагадує лінії цієї пражської будівлі, яка вважається зразком Рондокубізму. Ні, я не аж настільки добре знаюся на архітектурі, я просто згадала цю споруду щойно побачила браслет:-)
As always my materials are not the same what are requested so I had to adjust the tutorial to what I had, to 10.0 seed beads, 4 mm pearls and don't know what size of the cup chain. Working on the bracelet is not the project to dream away while the beading and my first try proves it absolutely.
So after finishing I decided to make another one in different colour style (coffee with milk). I got it better.


Як завжди мої матеріали не відповідали необхідним і я мала пристосувати під МК бісер 10, перлини 4 мм і не знаю, якого розміру ланцюжок з кристалами. Робота над цим браслетом - це не той випадок, коли можна роззявляти рота і відволікатися на інші справи. Моя перша спроба це чудово доводить. 
Отже по закінченню, я вирішила зробити ще один варіант в іншій кольоровій гамі (кава з молоком). Результат покращився.This bracelet matches well this pair of the rings I made some time before by +Potomac Bead Company tutorial. I also liked Gianna's matching earrings . So I want to try to make them, too, and hope I will be lucky enough :-)

Браслет утворює справжню пару з каблучками за МК від +Potomac Bead Company, які я зробила деякий час тому. Мені також дуже подобаються сережки, які Джіанна вигадала в комплект до браслету. Хочу спробувати, сподіваюсь щось вийде:-)

8 January 2016

From Hatred to Love :-)
Pattern #102 from Burda 11/2015 has two distinctive features. They are the wide flying lapels and enormous quantity of the fabric to sew the outfit. And I hate them both. But after seeing the jacket in the magazine, it became clear at once that it is my sewing project #1 from it :-) There are four modifications of the pattern. I turned out to be very decisive in my wish to make variant C (a long jacket). In the instruction 2.5 m of the fabric is required for its sewing but I bought 2 and was absolutely sure it would be enough... and it was! My piece of advice for this model - choose the fabric to be able to cut the details in different directions, in this way you save a lot of material and have as less remnants as possible.
The first step was made... And now lapels... An unbuttoned jacket is not a problem when you stay indoors. But as soon as you find yourself outside, the slightest wind makes the apparel's fronts open and you should keep them with hands not to look like a full sail... and if occasionally you hold bags at the same moment, the irritation with the situation gets unmeasured. But this imagined situation didn't make me refuse from my choice. Why? I just wanted to sew this jacket very much and  will invent some secret fastening some day later :-)


Від ненависті до любові :-)


Модель №102 з Burda 11/2015 має дві визначні риси: широкі відлітні вилоги і величезну кількість тканини необхідної для її пошиття. І обидві з них я терпіти не можу. Але щойно побачила цей жакет в журналі, стало зрозуміло, що це мій проект №1:-) Журнал пропонує чотири модифікації моделі. Я виявилась досить впертою в своєму бажанні пошити варіант С (довгий жакет). Така дрібниця як 2,5 м необхідної тканини не могла мене зупинити, хоча це і було дорого. Просто я купила 2. Вихід з ситуації - обирати таку тканину, щоб можна було кроїти в різних напрямках, таким чином можна зекономити на матеріалі і залишки - мінімальні.
Перший крок зроблено... Тепер - вилоги... Жакет, що не має застібки, не проблема взагалі, коли знаходишся в помешканні, але досить опинитися на вулиці, найменший подув вітерцю роздуває поли, які ти змушена притримувати руками, щоб не виглядати як наповнене вітрило, якщо ж при цьому у тебе ще і обидві руки зайняті, наприклад, сумками, то ступень роздратування росте прямо пропорційно силі вітру... Уявивши цю картину, я все одно не відмовилась від свого вибору. Чому? Просто я дуже хотіла пошити цей жакет, а якусь потаємну застібку я потім колись вигадаю:-)The jacket is made from dense and pretty thick knits and lined up with viscose.
The sewing of the jacket is easy and quick. The unpredictable thing - the ready item is quite heavy because of the lapels ( hope it will help to keep them on the spot in windy weather!).
So I only have few notions as for the process.


Жакет пошито зі щільного і доволі товстого трикотажу, підкладка - з віскози.
Пошиття такого верхнього одягу справа швидка і легка. Непередбачувана деталь - через ті вилоги готовий жакет  доволі важкий (сподіваюсь, це якраз і завадить йому розлітатись у вітряну погоду!).
Отже у мене декілька зауважень щодо процесу.
1. When a jacket or short coat has back darts, I usually make a seam to the hem edge. It will make the ironing easier and helps avoid any bulging in the darts' low top.
1. Якщо жакет, або коротке пальто мають виточки на спині, я зазвичай прокладаю строчку до нижнього краю деталі. Таким чином легше прасувати, бо це допоможе уникнути здуття тканини по нижній вершині виточки.2. When cutting the interface, I added small allowance to sew its outer edge in the relief to prevent from scrolling while wearing the jacket.

2. Коли кроїла прокладку, додала невеличкий припуск, щоб її зовнішній край потрапив у рельєфний шов. Це завадить подальшому скручуванню прокладки під час носіння жакету.
3. The item has great fitting (hope it also will prevent its transforming into the sail:-)). In such a case I always make short cuts on the side seam allowances on the waist, the ironing is easier and fitting is much better in this way.

3. Модель має чудове прилягання і посадку (сподіваюсь, це також заважатиме їй перетворюватись на вітрило:-)). В таких випадках я завжди роблю короткі розрізи по талії до бокових швів по припускам, це спрощує прасування і покращує посадку виробу.


4. As always in the corners of the fronts don't forget to make the diagonal stitch to have a nice corner after turning the detail out.

4. Як завжди в кутках передніх частин не забуваємо зробити косий стібок, щоб мати гарний кут після вивертання деталей.


5. I told very detailed how I sew the lining to the coats and jackets here and here. So just a few pictures to remind main steps before sewing the lining to the hem allowance.
5. Я вже дуже детально розповідала, як пришиваю підкладку до пальт і жакетів тут  і тут. Тому просто декілька фото з нагадуванням про необхідні кроки перед тим як пришивати підкладку до припуску низу.

6. And finally, pairing. I wish I had better photos but the general tendency is well-seen anyway:-)
With a woollen godet-skirt. Pattern #117 from Burda 11/2008. It is one of my all-the-times favourite. It was sewed few years ago and I like it very much.


6. І нарешті, комбінування. Хотілося б мати кращі фото, але загальна тенденція прослідковується добре :-)
З вовняною спідницею-годе. Модель №117 з Burda 11/2008. Одна з моїх найулюбленіших. Пошита декілька років тому вона мені все ще дуже подобається.

With a woollen pencil-skirt. Pattern #114B from Burda 11/2006. I remember I liked the wool stretch from the previous model so much that went and bought some more for another skirt then.Зі спідницею-олівцем. Модель №114В з Burda 11/2006. Пам'ятаю, мені так сподобалась еластична вовна з попередньої моделі, що я тоді поїхала і набрала на ще одну спідницю:-)With a little black dress... I have it indeed, don't remember when I wore it last time but it was pleasant I'm still able to put it on:-) Pattern  #140 from Burda 3/1998, lengthened, made from satin stretch, without a decorative front scarf.З маленькою чорною сукнею... Є у мене така, не пам'ятаю, коли востаннє її вдягала, але радію, що все ще можу її натягнути:-) Модель №140 з Burda 3/1998, подовжена, пошита з еластичного атласу, без декоративного шарфу.With black trousers. I made them so long ago that even couldn't remember at once from what magazine they are. Pattern #112 from Burda 8/2006. Sewed from woollen gabardine so they still look well.З чорними штанами. Я пошила їх так давно, що навіть не могла одразу згадати, з якого журналу викрійка. Модель №112 з Burda 8/2006. Пошиті з вовняного габардину, тому все ще гарно виглядають.
7. And this magic set of jewelry  is a great accessory for such a jacket.

The holidays here are still going on so I wish everybody to stay in good mood:-)

7. І цей чудовий набір прикрас - прекрасний аксесуар для такого жакету.

Свята у нас все ще тривають, то бажаю всім гарного настрою:-)