About Me

My photo

My life is very simple. "I just wanna live while I am alive..." :-)

17 October 2015

Salmon Against Rose:-)The name for any of my knitted item is mostly  born  from the chain of the associations the colour of the yarn gives. I can't say if it is important or not to invent some original name but, no doubt, every time I have a wish to avoid the cliche (either I managed it or not - the other question:-)). Sometimes it easy because there is "the story" behind the project but sometimes the story has nothing in common with the colour and so the name has pretty abstract origin.
The story of this shawl began last year when I bought this yarn for some sweater. As it was purchased  through the Internet, the colour of the yarn turned out to be a little different from the expected so the knitting was postponed to some need or challenge. On some reason about a month ago I decided I wanted a shawl from this yarn and after knitting few swatches chose this pattern. When it was ready and I thought about the name, the most obvious associations seemed to be autumn forest, autumn rose and salmon. So try and guess what I believe to be the best choice. Of course, salmon:-) 
                                                                      (Salmon photo by +Cooking Channelhere )


Лосось проти троянди:-)

Назва для моєї будь-якої сплетеної речі, як правило, народжується з асоціацій, на які надихає колір пряжі. Не можу сказати, чи так вже важливо вигадувати оригінальні назви, але, без сумніву, щоразу я намагаюсь уникати використання кліше (чи виходить це у мене, чи ні - це вже інше питання:-)). Іноді це доволі легко, тому що за кожним виробом криється якась історія, але часто історія жодним чином з тим кольором не пов'язана і назва стає абстрактною.
Історія цієї шалі почалася минулого року, коли я придбала пряжу на светр. Купувала через Інтернет і колір виявився трохи іншим, ніж очікувалось, тому плетіння було відкладено до кращих часів. Десь місяць тому я вирішила, що хочу з цієї пряжі шаль і після виготовлення декількох зразків, обрала цю модель. По закінченні роботи, коли повстало питання назви, найочевиднішими асоціаціями з кольором були осінній ліс, осіння троянда і лосось. Лосось, звісно, переміг :-)
                                                           (Фото страви з +Cooking Channelтут )


The pattern is very beautiful and I liked it a lot at once... I am very thankful to the designer for the chance to make it.  I only wonder why I lost few evenings for swatching other variants... it is given on  +Ravelry in Russian, English and German. 
I used Russian and have some remarks. In the bottom of page 2 it reads we should knit diagrams 1, 2, 3, 4 and 7 for shorter variant and diagrams 1, 2, 3, 4, 5, 6 for longer variant ( this one I actually made). But on page 4 it reads for the shorter variant after diagram 4 knit diagram 5 and for the longer - after diagram 4 knit 6 and 7. Pretty confusing because the pattern didn't coincide so the right info is on the page 2, follow it. 
Another notion - it was worthy mentioning that the sign "-" means purl on the RS and knit on the WS and the same for the rest of signs. As a more or less experienced knitter, I understood where the shoe pinches but as for the not very experienced one, the absence of the notion will be confusing  or the signs had to be different for the RS and WS.


Модель дуже гарна і сподобалась мені з першого погляду... Я дуже вдячна дизайнерці за можливість її сплести. На +Ravelry опис представлений російською, англійською і німецькою мовами.
Я користувалась російською і маю декілька зауважень. На сторінці 2 читаємо, що для вкороченого варіанту моделі слід плести шаль за схемами 1, 2, 3, 4 і 7, а для довшого варіанту за схемами 1, 2, 3, 4, 5, 6 ( я робила цей варіант). Але на сторінці 4 читаємо, що для коротшого варіанту після схеми 4 треба плести за схемою 5, а для довшого - за схемами 6 і 7.  Візерунок в такому випадку не збігається, тому правильна інформація на сторінці 2.
Ще одна примітка стосується позначок. Думаю, варто було зазначити, що, наприклад "-" означає виворітна петля з лиця і лицьова з вивороту. І так само решта позначок. Для досвідченої в'язальниці це, мабуть, не проблема, але якщо досвід невеликий, то плутанини не уникнути. Або позначки для виворітних рядів змінити.


The hardest for me was alternating the pattern in every row. It gives great effect but it requires much attention.

Для мене найскладнішою частиною роботи була частина зі зміною візерунку в кожному ряду. Це дає гарний ефект, але потребує багато уваги.


I haven't count how many stitches I had in the last row but the ready shawl after blocking is 216 cm  x 68 cm knitted with needles ##3 and 3.5. It took 2.66 skeins of Alize Lana Gold Fine.

Не рахувала, скільки петель я мала в останньому ряду, але готова шаль розміром 216 х 68 см після блокування сплетена спицями №3 і 3,5. На шаль пішло 2,66 мотка пряжі Alize Lana Gold Fine. 


4 comments: