About Me

My photo

My life is very simple. "I just wanna live while I am alive..." :-)

30 December 2017

Rectangle Rivoli Earrings, or Mulled Wine"The day was good for photographing but very freshening, I'd rather say too much. So instead of beer the drink of the day was mulled wine...
After drinking of which it became obvious why in some restaurants they have long benches instead of chairs :-))"
These words are accompanying my photo of a glass of mulled wine (Gluhwein and we call it Glintwein here) I tasted few years ago in Cesky Krumlov on a chilly day in the middle of summer. A magic place indeed and the beverage suited the atmosphere of the town and the weather. Except the obvious usefulness of the hot wine on cold days I also enjoy its  aroma, viscous and decoying, because am fond of spices, and the deep Bordeaux colour :-) 
The end of year for me is always the best time to remember nice things happened in my life. It doesn't the matter if they are recent or went some time ago. So when I decided I wanted to bezel a rectangle rivoli, the choice of its colour was, no doubt, spelled by that recollection. 
On wearing such a pair of earrings I guess it is easy to imagine myself a nice lady walking around those picturesque streets and window shopping :-) 

Сережки з прямокутним ріволі "Глінтвейн"

"День був гарний для фотозйомки, але вже дуже свіжий, я б навіть сказала аж занадто. Тому напоєм дня стало не пиво, а глінтвейн...
Після того, як його було випито, стало зрозуміло, чому у них в деяких ресторанах замість стільців стоять лавки :-))"
Ці слова супроводжують моє фото склянки з глінтвейном (німецькою виявляється Gluhwein, звучить так собі, а англійською ще не цікавіше:-)), який я смакувала декілька років тому у Чеському Крумлові прохолодної днини в середині літа. Місце справді чарівне і напій дуже пасував атмосфері містечка і погоді. Крім очевидної користі гарячого вина у холодний день я ще полюбляю його аромат, тягучий і оманливий, бо повернута на спеціях, а також  колір, глибокий бордо :-)
Кінець року для мене завжди найкращий час, щоб згадати приємні речі, які траплялися в моєму житті, і їхня давність не має значення.Тому, коли я вирішила спробувати оплести прямокутний ріволі, вибір кольору був навіяний саме цим спогадом.
Вдягнувши таку пару сережок, думаю доволі легко уявити себе милою пані, яка прогулюється тими мальовничими вуличками і витріщається на вітрини колоритних крамничок...:-)The idea of the earrings belongs to +Erika and I used this tutorial but modified the pattern to some degree. I wanted to emphasise the shape of the rivoli 8/0 seed beads were substituted for 3 mm firepolished. It led to the substitution some pearls for 4 mm firepolished beads. I also refused from one repeat of seed beads arch.Ідея сережок належить +Erika і я користувалася цим майстер класом, але до певної міри змінила модель. Щоб підкреслити форму ріволі, бісер 8/0 був замінений на намистини firepolished 3 мм. А це призвело до необхідності замінити декілька перлів на firepolished 4 мм. Також я відмовилася від одного повтору бісерних арок.

25 December 2017

Red Drop Earrings, or Christmas Eve

The tradition to put New Year's Tree before December 25 was established in our family long ago, so extra day off only strengthened the feeling of holiday this year. I decided I deserved a nice day last Sunday so invited my cousin's family to buy a tree together. It turned out to be funny to choose the tree with a company and then carry it in public transport. On the way home we met only approving smiles and heard only nice words around (it was a surprise too!:-))
After the tree was set we had small informal dinner that lasted to the evening so I started decorating the tree almost at night. And only after that I thought it is worthy going on with making embellishment for me as well:-)
And so the necklace got the pair of the earrings to complete the set. Sometimes ideal days happen. I wish everybody had them as often as possible. 

Merry Christmas, gregorians :-)

Сережки "Червона крапля", або Переддень Різдва


Традицію встановлювати новорічну ялинку до 25 грудня в нашій родині давно було заведено, тож додатковий вихідний лише посилив відчуття свята цього року. Я вирішила, що заслуговую на гарний день і запросила родину моєї двоюрідної сестри разом купувати ялинку. Несподівано виявилося, що обирати ялинку компанією, а потім везти її у громадському транспорті може бути доволі весело. По дорозі додому ми зустрічали лише схвальні погляди та чули лише приємні слова (і це теж була велика несподіванка!:-))
Після того як дерево встановили, у нас був невеличкий неформальний обід який затягнувся до самого вечора отже прикрашати ялинку я почала майже вночі. І лише після цього я подумала, що варто продовжити створювати прикраси і для себе теж :-)
Ось так намисто отримало до пари сережки і утворився набір. Гарні дні трапляються. І я бажаю, щоб кожний з нас мав їх як найчастіше. 
З Різдвом вас, григоріанці :-)The earrings consist of two elements: a bezelled 8 mm chaton and a crystal drop rivoli.The chaton was bezelled exactly like in the necklace. The rivoli was bezelled starting with 38 seed beads 10/0  (two rows). I was also glad to use so many 15/0 charlottes for this set. I have them a lot but as even my needle #13 is too big to bead with them, I have to do that with beading right with the thread. Not very comfortable but I still don't know other way.


Сережки складаються з двох елементів: оплетеного шатону 8 мм та ріволі краплі. Шатон було оплетено як для намиста. Ріволі було оплетено починаючи з 38 бісерин № 10/0 (два ряди). Також була рада використати так багато бісеру шарлотта №15/0 для цього набору. У мене його дуже багато, але навіть голка №13 завелика, щоб його нанизувати. Мені доводиться це робити прямо на нитку. Не дуже зручно, але іншого способу я все ще не знаю.Sewing the elements took surprisingly much time. The rivoli is pretty heavy comparing with the chaton so after joining them the earring was disbalanced and the drop stack out in the way I didn't like. Then I added one more row, the paralel row of 15/0 seed beads behind the first joining row and in this way it turned out well.На подив зшивання елементів зайняло багато часу. Ріволі доволі важкий в порівнянні з шатоном тож після з'єднання сережка була якась незбалансована і ріволі кудись випирав і це мені не сподобалося. Потім я додала ще один  ряд, паралельний ряд бісерин 15/0 за задні стінки першого з'єднувального ряду. Так вже стало краще.

22 December 2017

Chaton Band Choker

Last few weeks I had a feeling of estrangement from whatever I like doing. That is like some kind of indifference to what is going on. Today I afforded myself some burst of emotions on some reason and by the evening my fresh long-made piece of jewellery had been ready. It rejoices me indeed because I don't like the state when I want nothing, it is not naturally for me and I am afraid of such a feeling. Red colour and shining save... as always :-)

Нашийник "Стрічка шатонів"

Останні декілька тижнів у мене було відчуття відчуження від усього що мені подобається робити. Це наче якийсь вид байдужості до усього що відбувається навколо. Сьогодні з певної причини я дозволила собі вибух емоцій і до вечора мій  новенький довго-нанизуваний виріб був готовий. Це мене справді тішить, тому що я не люблю, коли мені нічого не хочеться - стан неприродний для мене і я такого почуття боюся. Червоний колір і блиск рятують.. як завжди :-)


I liked the pattern Band of Jewels by Melanie Potter in Favourite Bead Stitches but decided to make a necklace instead of the bracelet. So I bought chatons with crystal and matte shining and turned them while adding to the choker. For the clasp I sewed snaps to the beaded band.


Мені сподобалася модель "Band of Jewels" від Melanie Potter в журналі "Favourite Bead Stitches", але замість браслета я вирішила зробити намисто. Отже купила шатони з кристальним та матовим блиском і чергувала їх поки додавала до намиста. Для застібки обрала кнопки які пришила до нанизаної бісерної стрічки.
9 December 2017

Tricky Knitting III

Hmm..  a strange post telling about how much absent-minded I can be... no, how absent-minded I am. I guess the best way to finish it is to stop right now without long explanations but to avoid hysterics on my sudden Japanese knitting fiasco, it's surely worth going on to talk out ... it's also necessary to take a decision while I am writing.
Today at work my needle work friend asked me if I had  managed my Japanese knitting. I said, I thought I had but it still looked differently from what I wanted. She replied that she was in the same state about that. Then I noted that whatever I got, nobody knew what it should be so it's actually doesn't the matter. She laughed but her remark was, "You remember, they show both right and wrong sides in the charts". Of course, I remember... how could it be I don't. I have already used Japanese patterns. I crocheted two tops from Pierrot patterns, few their hats, a shrug, a bag, several flowers and a pillow cover, I also knitted a top (very intricate without any clear photo of the ready item!!!) and a sweater... Of course, I remember... but not this time. When I came back home and retold my mum the conversation, she agreed with me but then went on with the words, "It's true that nobody cares if that jacket knitted right or wrong but it is not what YOU want." And it's true as well. I don't like to live in doubts and dilemmas whatever they concern. So as neither the process nor the current result satisfies me, I decided to stop the project.

(The list of the links to the patterns on the top photo:
1. Creamy Sweater (Кемовий светр).
2. Blue Knitted Top (Блакитний топ сплетений на спицях).
3. Blue Crocheted Top (Блакитний топ гачком).
4. Yellow Crocheted Top (Жовтий топ).
5. Black Shrug (Чорний шраг)).

Мудроване плетіння ІІІ

Трохи дивний допис, що розповідає про те наскільки неуважною я можу бути... ні, наскільки неуважною я є. Підозрюю, що найкращий спосіб закінчити його - це зупинитися прямо зараз без усіляких довгих пояснень, але, щоб уникнути істерики з нагоди мого несподіваного фіаско з японського плетіння, все ж таки варто вичерпати тему до кінця... також це необхідно, щоб прийняти рішення поки пишу.
Сьогодні на роботі моя подруга по рукотворам запитала мене чи впоралася я зі своїм японським плетінням. Я сказала, що скоріше так, але воно все ще відрізняється від того щоб мені хотілося. Вона відповіла, що знаходиться в такому самому стані щодо цього. На це я завважила, що щоб у мене не вийшло, все одно ніхто не знатиме, що воно має бути, тому, взагалі це не має значення. Вона посміялася, але промовила: "Ти ж пам'ятаєш, що на їхніх схемах зазначені і лицеві і зворотні ряди". Ну, звісно, я пам'ятаю... як це може бути, щоб я не пам'ятала. Я сплела гачком два топи від Pierrot patterns, декілька їхніх капелюшків, шраг, сумку, декілька квітів і наволочку, також сплела на спицях топ (дуже хитромудрий і без зрозумілого фото готового виробу!!!) та светр... Звісно, я пам'ятаю... але не цього разу. Коли повернулася додому з роботи, то переповіла мамі розмову, вона погодилася зі мною, але потім додала: "Це правда, що всім байдуже, чи той жакет правильно сплетений чи ні, але це не те чого хочеш ТИ". І це також правда. Я не люблю жити в сумнівах та дилемах чого б вони не стосувалися. Тож оскільки ані процес, ані поточний результат мене не радує, я вирішила цей проект зупинити.

(Перелік посилань на моделі на фото:
6. Фіолетова квітка (Purple Flower).
7. Жовта квітка (Yellow Flower).
8. Червона квітка (Red Flower).
9. Блискуча квітка (Shining Flower).
10. Біла квітка (White Flower).
11. Блакитний капелюх (Blue hat).
12. Капелюх Федора (Fedora Hat).
13. Канот'є (Canotier).
14. Комірець (Collar).
15. Сумка (Bag).
16. Бант 9Bow).
17. Наволочка  (Pillow Cover).


That is, no doubt, the temporal end of my tricky knitting. Just because the yarn is waiting for its right pattern and the pattern will be waiting for its right yarn :-)
Це, без сумніву, тимчасове закінчення історії мого хитромудрого плетіння. Просто тому, що пряжа чекає на свою правильну модель, а модель чекатиме на свою правильну пряжу :-)
 
To be continued...

 Далі буде...

2 December 2017

Tricky Knitting II


My tricky knitting is going on. Right now it seems to go on eternally. And when I take next photos of the current outcome, it will be spring... (I do hope I am mistaken:-))
Well, last weekend the back part was ready and I started fronts. This time it was enough to recast only two times :-) As it was supposed for every half I cast on three and a half repeats of the pattern + 2 stitches in the centre for symmetry and + 2 edge stitches. And I also desided to go on experimenting with the braids parts.

 (Start of the project is here)


Мудроване плетіння ІІ


Моє мудроване плетіння триває. І зараз здається, що воно триватиме вічність. А коли я наступного разу фотографуватиму поточний результат, вже настане весна... (насправді я сподіваюся, що помиляюсь:-))
На минулих вихідних я закінчила спинку і набрала передні половинки. Цього разу двох повторів набору вистачило:-) Як і передбачалося, для кожної половинки переду набрала три з половиною повтори візерунку + 2 петлі для симетрії + 2 кінцевих петлі. Крім того я вирішила поекспериментувати з "косами".

(Початок роботи тут)My braids differ from what I saw on the photos of the ready jacket. I googled the stitch pattern and, if to judge by what I found, I made it right. But if it is so it would be the same as other girls knit. Maybe my yarn is too thin or, what is more probable, I interprete the stitch wrong. So on the first row of braids on the fronts I tried to make them in few different ways and got better result. Now I must to unpick that braid part to remake.
I only wonder why I didn't tested that on the separate sample to avoid the unpicking...

Мої "коси" відрізняються від тих, що я бачила на фото готових виробів. Я погуглила візерунок і, якщо судити по тому що я знайшла, я все правлю роблю. Але, якщо б це було так, то у мене і виходило те саме, що у інших дівчат. Можливо у мене надто тонка пряжа, а скоріше, все ж таки неправильно інтерпретую візерунок. Тому на першому фрагменті "кіс" передніх половинок вирішила зробити їх різними способами і отримала кращий результат. Тепер треба часину з "косами" переплести зі змінами.
Цікаво чому мені не вистачило розуму зробити це на окремому зразку, щоб не розпускати рядки?

To be continued...

Далі буде...

28 November 2017

Festive Earrings, or Magic Effect
The previous working week was quite intensive and I did feel tired by its end. So after my usual Saturday chores were done I thought I deserved a piece of a holiday that is easy to arrange in this time of year. As soon as I visit any department with Christmas ornaments, I always feel some childish joy while looking at all their shine, glitter, luster and colourful brightness. Let it be just an illusion but it always affects my mood magically. So in the evening after that shopping I spent some time to make these nice sparkling earrings. I thought if I ever wouldn't wear them, I would be able to use the pair to decorate my Christmas tree :-)Святкові сережки, або Магічний ефект


Мій попередній робочий тиждень був доволі напружений тож закінчивши звичайні суботні домашні справи, я подумала що заслуговую на невеличке свято, яке легко влаштувати о цій порі року. Адже щойно я зазираю до якогось відділу з різдвяними прикрасами, завжди відчуваю якесь дитяче захоплення розглядаючи весь їхній блиск, мерехтіння, полиск та барвисту строкатість. І нехай це лише ілюзія, але вона завжди справляє на мене магічний ефект. Тож ввечері після того шопінгу я витратила трохи часу на виготовлення цих гарненьких сяючих сережок. Я подумала, якщо я їх і не вдягатиму, то завжди зможу прикрасити цією парою ялинку :-)

To make the earrings I used this tutorial from +B4Pbakup. Despite my adherence to the holiday I don't remember I've ever made anything specially for it just because of the right mood as I prefer being more practical with my beading. This time I didn't think what this pair meant to be with. Besides, I had all the materials at hand and I like so much the moments when I don't need to buy any extra beads.
But the materials are slightly different. I used twins and 14 mm red pearl. I thought if it were too heavy, I would make a pendant instead but it isn't, it's OK. And thus had to add more white (silver-lined here) 15/0 seed beads. I also decided to make all the components separately and then assembly them with pins.Щоб зробити сережки, скористалася цим майстер класом від +B4Pbakup. Незважаючи на мою прихильність до свята я не пам'ятаю, щоб колись щось робила лише заради особливого настрою оскільки намагаюся бути більш практичною з моїм нанизуванням. Цього разу я і не думала, до чого сережки призначені. До того ж у мене під рукою були всі необхідні матеріали, а я ж так люблю коли додатково не треба нічого купувати.
Але матеріали трохи відрізняються. Використала твіни і червону скляну перлину 14 мм. Подумала, якщо буде надто важка, зроблю кулон, але все гаразд - не важка. Через це довелося нанизати додаткові білі (тут: зі срібною серединою) бісерини 15/0. Я також вирішила всі компоненти зробити окремо, а потім з'єднати їх на піни.

17 November 2017

Tulips Brooch, or Out of Season


The other days I was passing by the flower's market. The view of the bright bunches among the grey surrounding of the day was so great to see! Their blooming heads always make me smile and put in a good mood. And suddenly among the usual seasonal choice I saw the tulips in few vases... It was stunning indeed... I had never seen tulips in this time of year before... It was unexpected and amazing... (quite plain words to express my reaction!). I had a feeling as if by surprise became younger for a moment.
Tulips are very sensual flowers... maybe because they are the most awaited... but to see them here in autumn is the same as to see the falling snow in July. The shop assistant didn't let to take the photo so, right after coming back home,  to preserve that impression, I rushed to this tutorial on YouTube and then remembered about a piece of knits with tulip print. The only problem was to deside what to start making first either the brooch or the top. I wish I could do them both simultaneously:-)


Брошка "Тюльпани", або Не в сезонДнями  проходила повз квіткового базару. Так чудово побачити яскраві букети посеред сірого оточення дня! Вигляд їхніх квітучих голівок завжди викликає у мене посмішку і піднімає настрій. І раптом серед звичних сезонних квітів у вазах я побачила тюльпани... це було справді приголомшливо... Я ніколи раніше не бачила тюльпани о цій порі року... так несподівано і дивовижно... (доволі бліді слова для вираження моєї реакції!). У мене було таке відчуття наче я зненацька на якусь мить помолодшала.
Тюльпани дуже чуттєві квіти... можливо тому що найбільш очікувані... але побачити їх тут восени - це те саме, що потрапити у снігопад у липні. Продавчиня не дозволила зробити фото, тож, щоб зберегти враження, повернувшись додому, я одразу кинулася до цього майстер класу на YouTube, а потім ще згадала про відріз трикотажу з тюльпановим прінтом. Єдина проблема була вирішити з чого починати: чи плести брошку чи шити топ. Хотіла б я робити їх водночас:-)All the elements are beaded with seed beads 15/0 so despite I made five tulips, the ready brooch is only 5.5 cm in the longest part. After sewing all the elements together I just stitched the brooch pin placing it not to be seen from the front.
I am happy with the result and glad I didn't postpone making the project because of the wrong season... Who knows what I'll want to do when tulips' right time comes...Всі елементи сплетені бісером 15/0, тому, хоча я і зробила п'ять тюльпанів, брошка в готовому вигляді лише 5,5 см в найдовшій частині. Після зшивання всіх елементів, я просто прикріпила застібку для брошки розташувавши так, щоб її не було видно з лицевої сторони.
Я дуже задоволена результатом і задоволена, що не стала відкладати проект через те, що зараз не той сезон. Хто знає, що мені захочеться зробити, коли настане час тюльпанів...


8 November 2017

Tricky Knitting I

The knitting of this jacket started on October 7. And if to judge by the progress by today, November 4, I must admit that either I chose a wrong model or must refuse from making whatever from this yarn.
I knit swatches every time to prevent my work from surprises but anyway it happens to remake the pieces few times. This time after making a sample I cast on 8  repeats of the pattern with knitting needles #3 instead of 6 repeats because was afraid the jacket was too small for me. But as I was watching a movie while knitting (it was " Brand New Testament" and I enjoyed it indeed, so distracted from work all the time), I finally broke the pattern and had to unpick the piece to start again. After casting on the second time and knitting for about 4 cm I decided it would be better to change the knitting needles because the jacket yet promised to be too big. So I unpicked the piece again and cast on with #2. After knitting about 10 cm I thought it would be better to cast on 7 repeats instead of 8 because the jacket still was going to be big. So I unpicked the piece and started again. After knitting few rows one thought bothered me. The problem is that it is a jacket and the model requires even numbers of the repeats so  I would have to break the pattern anyway either in the centre or on the sides of the front because there would be 3.5 repeats. The knitting stopped again. 


Мудроване плетіння I
Робота над цим жакетом розпочалася 7 жовтня і, якщо судити наскільки вона просунулася до 4 листопада, то можна бути упевненою в тому, що або я обрала неправильну модель або взагалі не варто щось плести з цієї пряжі.
Я завжди плету зразки, щоб убезпечити свою роботу від сюрпризів, але вони все одно трапляються. Цього разу після вимірювання зразку я набрала 8 рапортів візерунку на спиці №3 замість 6, тому що боялася, що жакет буде замалий на мене. Але оскільки в поки плела дивилася кіно ( це був "Надновий Заповіт" і фільм мені дуже сподобався, тому я весь час відволікалася від роботи), зрештою візерунок було порушено, довелося все розпустити і розпочати знову. Після другого набору петель і на 4 см плетіння я вирішила, що треба змінити спиці на №2, бо схоже було на те, що жакет вийде все ж таки завеликий. Розпустила і набрала петлі знову. На 10 см плетіння стало зовсім очевидно, що жакет все одно буде завеликий, тому треба зменшити кількість повторів до 7, тобто знову все з початку. Щойно декілька рядків було сплетено, мене занепокоїла думка про збереження симетрії виробу, тому що модель розрахована на парну кількість повторів. Тому я б порушила симетрію або по середині переду або з боків, тому що у мене вийшло б 3,5 повтори на половину. Робота знову зупинилася.
Today is November 4 and at night it suddenly occurs to me that not to break the symmetry and to get full repeats I have to knit both back and front parts as a single piece, thus the symmetry will be saved. So what you think I am going to do now at about 11 p.m. on Saturday night... no... not the best things people can do... I am going to unpick the piece again and cast on 14 repeats and it means 14 times x 21 stitches + 2 edge stitches + 2  stitches for symmetry...I even cannot count it without a calculator right now... Does it just seem to me that somebody is crazy here?
Fortunately, before I cast on again, my instinct of self-preservation turned on. I guess because the idea of counting and further knitting of about 300 stitches on the knitting needles #2 sounded quite insane. So I just changed the order of the repeats and started with the second half of it. Thus when, or if some day!, both back and front are ready on the sides they make up a complete pattern.Сьогодні 4 листопада і вночі мене осяяла  думка, що запобігти порушенню симетрії можна набравши петлі одразу і на передню і задню частини. І що ти думаєш я збираюся робити зараз об 11 ночі  у суботу... ні, не найприємніші речі, якими можуть займатися люди о цій порі... Я збираюся розпускати своє плетіння і набрати 14 рапортів візерунку і це означає 14 х 21 петлі + 2 петлі для симетрії + 2 кінцевих... я навіть порахувати це зараз без калькулятора не зможу... Мені лише здається, що тут хтось божевільний?
На щастя включився мій інстинкт самозбереження. Думаю тому, що думка про набір та плетіння біля 300 петель на спицях №2 звучала трохи навіжено. Тому я просто змінила порядок розташування візерунку, розпочавши з його другої половини. Тож коли, або якщо колись!, і спинка і перед будуть готові, на боках вони утворять цілий рапорт.

To be continued....

Далі буде....

3 November 2017

Peyote Brooch, or Autumn Walk


I've looked through my autumn posts not to repeat occasionally some bright thoughts about the season which I already shared  before (it can happen, of course, if our mood and atittiude to different things don't change). There are few posts inspired by the season colours and I found two of them depicting how I feel in autumn. One post devoted to this pair of earrings and another to this floral coat
I already thought that I have nothing new to say but then imagined an ideal autumn walk in the park or along quiet empty streets planted with old trees whose branches create colurful arches. And then I remembered how much I liked to gather those nice leaves. And it is exactly what I tried to do here, in my new project. I mean to gather autumn colours in a bunch as it is so easy to be an artist in this time of year!  Брошка в техніці пейот, або Осіння прогулянка.

Переглядала свої осінні дописи, щоб випадково не повторити якісь з моїх яскравих думок про цю пору року, якими я вже  ділилася раніше (це, звісно, може трапитися, якщо наш настрій і ставлення до різних речей не змінюється). Є декілька дописів натхненних кольорами осені і я знайшла два з них, які я восени почуваюся. Один з них присвячений цим сережкам, а інший - цьому квітчастому пальту.
І вже подумала, що нічого нового мені не сказати, але потім уявила собі ідеальну осінню прогулянку в парку або здовж тихих пустельних вулиць обсаджених старими деревами чиї гілки утворили мальовничі арки. І потім я згадала як мені подобалося збирати те гарне листя. І це якраз те, що я спробувала зробити  в цьому новому проекті. Маю на увазі - зібрати осінні кольори в жмуток, адже восени так легко бути художником!


The idea and the pattern of the leaves were taken here. But I changed the way of assembling the brooch and after making 2 -3 leaves it was easy to understand how to change the pattern, too, to make new kinds of leaves. 
For my project I used cut beads and seed beads of don't-know-how-many colours.
Ідея і схема листя були знайдені тут. Але я змінила спосіб з'єднання елементів і після того, як зробила 2-3 листа, стало зрозуміло як можна змінити і схему самого листа.
Для свого проекту використала бісер і рубку не знаю скількох кольорів.
To decorate the brooch I used only one big rondelle and few pieces of wire. It seemed to be more elegant than to add many small beads because the leaves are very motley themselves.
Для декорування брошки використала лише один великий рондель і декілька відрізків дроту. Так мені здалося елегантніше ніж додавати багато мілких намистин, тому що листя і так дуже строкате.

31 October 2017

Brooch for a Friend, or Autumn Rosy Chants

Since my last Rosy Chants more than two years passed and suddenly I thought about this colour again. This time it was provoked by my friend's image when I saw her wearing rosy items of clothes. She looked so lovely... younger, more gentle and very feminine. The colour surely suited her. And at once I decided to make a gift for her using the beads of those hues. A small brooch was my choice because I wanted to make something  to match easily to any kind of clothes from a blouse to a sweater. 


Брошка для подруги, або Рожевий наспів восени

З часу мого останнього Рожевого наспіву минуло вже більше двох років і раптом я знову подумала про цей колір. Цього разу думки спричинив образ моєї подруги, коли я побачила на ній рожеві речі. Вона виглядала такою милою... молодшою, ніжнішою і дуже жіночною. Колір їй дуже личив. І одразу вирішила зробити для неї прикрасу з бісеру таких відтінків. Обрала брошку, тому що хотілося створити щось що пасувало б до будь якого одягу від блузки до светру.
To make the brooch I used the technique of beading peyote leaves. It is not new for me and I already can do that by heart. I already made such leaves for this necklace and this brooch.
This fact doesn't mean I didn't need to be attentive and didn't think about arranging of the elements. It took time!
After sewing the leaves to the base, the middle was filled with crystals of different sizes, shapes and colours. To mask the base the gaps were filled with seed beads picots.

Для виготовлення брошки скористалася технікою нанизування пейоточного листя. Це для мене не нове і я це вже можу робити напам'ять. Таке листя я робила для цього намиста і для цієї брошки.
Але цей факт не означає, що я мені можна було бути неуважною і не думати про те, як краще скомпонувати елементи. На це такі пішов час!
Після пришивання листя до основи, серединку заповнила кристалами різних кольорів, форм і розмірів. Пробіли заповнила піко з бісеру.

Then underneath I added loops with one row of peyote stitch, wanted to make few more rows but then refused from doing that not to  make the brooch to heavy.Потім під низом додала петлі з бісеру з одним рядом пейоточного стібка. Хотіла додати декілька, але передумала, щоб не зробити брошку надто важкою.

And here it is. It is so good that there is the colour that adds some girlish touch to our images not depending on our age...
Ось така вона. Так добре, що є колір, який завжди додає такий собі штрих дівочості до нашого образу незалежно від нашого віку...

29 October 2017

Tweed Trousers, or Breaking SuperstitionsOn Friday night I was watching some film and heard one of the characters declaring one of a common superstitions. The commenting voice remarked that if people are truly in somebody or in something, none of superstitions threatens their plans. In global sense it is the issue of believing or non-believing in whatever but in the ordinary life it just can concern a tradition or a token. For example, since my studying in a sewing school I acquired few superstitions typical for the tailoring.  Here are a couple of them: "if to cut an item of clothes in the evening, you will sew it very long" and "if not to remove all the basting thread from the ready apparel, you will remake it in some way". Probably there were some more but I remember these ones because they work every time! On the other hand, I can sew very very long outfits cut at any time of a day (or a week or a month) and the ready dress can be remade on many reasons. Such way of thinking caused my quick sewing of these pair of trousers. Why? Because I cut them in the evening and, to fight against the superstitions, sewed it at once. I only wonder if the this post will  be completed as quicker as possible or the token will play the trick and spread its force on my photos' arrangement... hmm...
(All about the necklace is here.)


Штанці з твіду, або Подолання забобонів


У вечір п'ятниці я дивилася якійсь фільм і почула як один з героїв озвучив один з поширених забобонів. На що голос за кадром завважив, що якщо люди і справді віддані комусь або чомусь, то жодні забобони їм не загроза. В глобальному сенсі це, звісно, питання віри - невіри у будь що, але в пересічному житті це може бути просто прикметою або даниною традиції. Наприклад, з часу мого навчання кравецький справі я засвоїла пару забобонів типових для цього заняття. Наприклад, "якщо кроїти речі ввечері, будеш шити їх дуже довго" або "якщо не видалити всі зметувальні нитки з готового виробу, будеш його переробляти". Мабуть були ще якійсь, але ці я добре запам'ятала, тому що вони щоразу спрацьовують! З іншого боку, я можу дуже дуже довго шити вбрання покроєне будь якої години дня (чи тижня чи місяця) і готовий одяг може вимагати переробок з багатьох причин. Отакі думки спричинили швидке пошиття цих штанів. Чому? Тому що я покроїла їх ввечері і, щоб подолати забобони, одразу пошила. Єдине мене цікавить, чи буде цей допис настільки ж швидко закінчений чи цього разу  прикмета пожартує і поширить свою силу на впорядкування моїх фото... гмм...

(Все про намисто тут.)So the trousers 105B from Burda 10/2006. The easy pattern because it has neither band nor fly. The zipper is in the side seam so to sew the trousers takes not much time. Extra darts create nice fitting around the hips.
The chosen fabric - tweed with delicate shining finishing.Отже штани 105B з Burda 10/2006. Модель проста тому що немає ані поясу ані ширінки. Блискавка вшивається в боковий шов тож на пошиття і справді витрачається небагато часу. Додаткові виточки створюють гарне облягання по стегнах.
Тканина для пошиття - твід з делікатним блиском.I didn't change anything in the pattern as well as didn't added. My only piece of advice is to pull both of the trousers details along the knee' s part (wavy lines on the photo) before sewing. The steaming is very important in sewing trousers. And, as we are not professionals, it is the minimum that helps to get better fitting.
Нічого не міняла в моделі так само як і не додавала. Єдина порада - відтягнути обидві половинки штанів уздовж колінної частини (на фото - хвилясті лінії) перед пошиттям. Відпарювання - дуже важливе при пошитті штанів. І, оскільки ми не професіонали, цей мінімум допоможе отримати гарну посадку штанів.
And, as the trousers have one single piece band, I always stitch its facing along the waist line not to let it to turn out while wearing the outfit.І, оскільки штани мають суцільнокрійний пояс, я завжди відстрочую його обшивку по лінії талії, щоб не виверталася під час носіння вбрання.

26 October 2017

Mystery of Twilight EarringsThe name of the earrings means nothing special... it is just a kind of dedication to the mysterious moment between day and night... The time of awaitng... Even when you know what happens  next, there is some moment of tension in such time... sometimes it is worrying and uncomfortable but sometimes is pretty sweet...
Time after time some strange ideas occur to me. I mean ideas to make the process of my crafting more organised in some way. This time I thought it would be good to make beaded accessories to my future summer outfits in cold seasons, anyway I don't sew as much now as I do on holidays. This is the second pair of earrings made to fulfil the plan:-)


Сережки "Таємниця сутінків"


Нічого особливого назва сережок не означає... просто така собі посвята таємничому моменту переходу дня у ніч... Час очікування... Навіть якщо знаєш, що трапиться наступної хвилини, все одно завжди відчувається якась напруга в цей момент... іноді неспокійний та незатишний, а іноді доволі приємний...
Час від часу мені спадають на думку дивні ідеї по покращенню організації моїх занять рукотворами. Цього разу я подумала, що було б добре зробити прикраси до моїх майбутніх літніх нарядів в холодну пору року, адже все одно зараз я не шию так багато як у відпустці. Це вже друга пара сережок зроблена на виконання цього плану:-)The earrings are made by this tutorial from +Le gioie di Carmen. I changed the design a little. The bigger element was made with only one row of 4 seed beads of 15/0 for the embellishment and the pikos were made with one 10/0, one 15/0, one 10/0. In this case the last two rows needed axtra reinforcing.
The smaller element was made without any embellishment at all. In this way I liked it better.


Сережки створено за цим майстер класом від +Le gioie di Carmen. Дизайн я трохи змінила. Більший елемент сплетено лише з одним рядом декору з бісеру 15.0, дужки по чотири замість п'яти, а піко - одна бісерина 10.0, одна 15.0, одна 10.0. В цьому випадку два останні ряди потребують додаткового зміцнення.
Менший елемент я залишила без декору взагалі. Мені так більше сподобалося. 
Any kind of needlework is a mystrious thing itself... We take different materials, then assemble and unite them and they get new life...
Будь який вид рукотворів сам по собі таємниця... Ми збираємо матеріали, потім впорядковуємо і з'єднуємо їх і вони отримують нове життя...

23 October 2017

Dolman Pullover, or Retro Circles


I don't know why I chose this second title for the post about my new sewing project. The essential idea of it has nothing in common with the circles. Instead it has much in common with sales, lack of time for knitting and simplicity.
So... I do buy fabrics mainly for the certain projects during last probably 7-10 years. But to buy right fabric one must have on mind the approximate wishing list of patterns. It is right and well-grounded thing to do especially when you don't need any clothes but can't but yield the temptation to make more because of your obsession with sewing. But when you see a piece of fabric, that very persuasively pretends to be warm, for about $3 you have enough reasons to buy it and the match will be found in that list any way, won't it?
I do like knitting and it is a right time to do that and I even started a new project a little more than a week ago but since then it moved for 6 cm... And if there is a chance to make a new pullover only for few hours, any compromise with other hobbies is possible, isn't it?
For such a fabric's pattern simplicity of the model is a must. To make extra constructive lines on such materials is just to waste time and spoil the fabric pattern.
This is what can be called three-in-one project :-)
Пуловер доломан, або Ретро кола


Не знаю, чому я обрала таку другу назву для допису про мій новий кравецький проект. Його головна ідея не має нічого спільного з колами. Натомість у цього пуловера дуже багато спільного з розпродажем, браком часу на плетіння і простотою.
Отже... Я і справді останні 7-10 років купую тканини лише під певні проекти. Але щоб купувати тканини, треба тримати в пам'яті  хоч якійсь приблизний перелік речей, які хочеться пошити. Це дуже правильний і обґрунтований погляд на справу особливо коли тобі жодний одяг не потрібен, а ти не можеш не поступатися бажанню шити більше тому що схиблений на пошитті. Але коли ти бачиш відріз тканини, яка дуже переконливо прикидається теплою,  за якісь 90 гривень, то тут достатньо причин щоб її купити. В списку ж завжди знайдеться щось годяще, чи не так?
Я справді люблю плести і зараз якраз саме час для цього і я навіть набрала петлі на новий светр трохи більше тижня тому, але з того часу робота просунулася на 6 см... А якщо є можливість зробити новий пуловер всього за декілька годин, то з іншими хобі завжди можна домовитися, я ж права?
Для такої тканини простий фасон - необхідність. Робити додаткові конструктивні лінії на подібних матеріалах - марнування часу і псування візерунку тканини.
Ось це називається виріб "три-в-одному":-)Only while working on the top I thought that the fabric's pattern reminds me something from my childhood. The dress my mum sewed for me when I was 7 years old...  The evolution of the print:-) I still have the patch... And I always say I am not sentimental...


Лише коли вже працювала над виробом, подумала, що візерунок тканини щось мені нагадує знайоме з дитинства: сукню, яку мені мама пошила, коли мені було 7 років... Така собі еволюція візерунку:-) І у мене все ще є клаптик тієї тканини...А я завжди кажу, що я не сентиментальна...As the pattern is simple, there are just few details to mention. The pattern 0001 from Burda Special issue Classic 2013.
It can be worn as a top, blouse or pullover depending on the used fabrics. Mine is made from a little fluffy knits.
I shortened it for 3 cm and decreased the front neck hole for about 4-5 cm.Оскільки модель проста, то варто зупинитися всього на декількох деталях. Модель 0001 з Burda Special issue Classic 2013.
Можна носити як топ, блузку або пуловер залежно від використаної тканини. Мій пошито з трохи пухнастого трикотажу.
Я вкоротила модель на 3 см і зменшила виріз горловини переду на 4-5 см.
To process the neck hole I cut the facing: for the back at once, for the front after sewed the upper part and tried it on to check if my head goes through the hole.

Для обробки горловини викроїла обшивку: для спинки одразу, а для передньої частини після того як зшила верхню частину і приміряла, щоб перевірити чи пролазить у мене голова через виріз.
If the fabric is pretty thick, after stitching the facing to the bodice it is worth pressing the seam allowance open to make the seam thinner. It will look neater when the item is ready.
Якщо тканина доволі товста, після настрочування обшивки до основної частини варто розпрасувати припуски на шов, щоб зробити їх тоншими. Виглядатиме охайніше в готовому вигляді.
Thanking to the fabric and the design the pullover is easy to combine with whatever to make any style outfits according to the mood and necessity.
All about the white blouse is here
the necklace is herethe brooch - here
the scarf is herethe trousers - here
the stripy, #113 from Burda 8/2001, and the corduroy, #124 from Burda 9/2008, skirts were sewed long ago.
Завдяки тканині та фасону пуловер легко комбінувати з чим завгодно та створювати вбрання відповідно до настрою та необхідності.
Все про білу блузку тут
про намисто - тут, про брошку тут
шарф - тут, штани - тут
смугаста, №113 з Burda 8/2001, і вельветова, №124 з Burda 9/2008, спідниці пошиті давним-давно.

22 October 2017

Autumn in the Castle Park Earrings


Every necklace needs to be paired with the matching earrings:-) And especially this last one, and especially when there are so many necessary materials left and the job is as quick as pleasant and it is so easy to make a nice thing without much efforts:-)
(All about the necklace is here.)Сережки "Осінь у замковому парку"

Кожне намисто потребує пари у вигляді сережок:-) І особливо ось це моє останнє, і особливо, коли залишилося багато відповідних матеріалів, а робота настільки ж швидка наскільки приємна і без особливих зусиль так легко зробити гарну річ:-)
(Все про намисто тут.)
I didn't think much about the earrings' design. It went on its own. The most obvious idea was to make a brick stitch triangle from the cube beads and to add the fringe in the same way as it was for the necklace.
Про дизайн сережок багато не думала. Склалося само собою. Найочевиднішою ідеєю було зробити трикутнички з кубиків цегляним плетінням і додати китиці у такий самий спосіб як і для намиста.

I wish I could end the post with the words, "And here the set on me" but as it is not clear when it will become true, I just say, "And here it is!" :-)Хотілося б закінчити допис словами "Ось весь набір на мені", але оскільки невідомо, коли це справдиться, то просто скажу "Ось він який!" :-)

21 October 2017

Cube Beads Necklace, or Autumn in the Castle ParkProbably if it is summer now, these cube beads would remind me a hot coastline and romantic sunset or whatever else like that when I was making this necklace. But as it is the time when autumn filled all around with its colours, I can't help thinking about the season's hues. Besides, this autumn I've been very lucky to visit a stunning sight - Radomyshl Castle with its amazing museum atmosphere and small but marvellous park. I dreamt to see such a place in autumn quite long so enjoyed my presence there as much as I was able to. At some moment while strolling around the park  I had a rare feeling of me being a single whole with the surrounding. So it is not surprising that the moment got the reflection into a new piece of jewellery.Намисто з намистин кубиків, або Осінь у замковому парку


Мабуть, якби зараз було літо, то ці намистини навіювали думки про якесь спекотне узбережжя та романтичний захід сонця або ще щось подібне. Але, оскільки зараз час, коли осінь заповнила все своїми кольорами, я можу думати лише про них. Крім того, цієї осені мені пощастило побувати в приголомшливому місті - замку Радомишль з його чудовою музейною атмосферою та маленьким, але напрочуд дивовижним парком. Я давно мріяла відвідати подібне місце восени, тому бути там стало справжньою насолодою. На якійсь момент, гуляючи парком. я відчула себе єдиним цілим з тим, що мене оточувало. Не дивно, що  таке рідкісне відчуття надихнуло на створення нової прикраси.
I liked the necklace as soon as I saw it here among. The pattern of the necklace is pretty simple but the result depends entirely on the choice of materials. And although the designer says it is possible to use different beads, I am sure the using of the cubes is essential here. I used Toho 4 mm cubes and instead of 3 mm rounds, I used 3x4 mm rondelles. Probably because of the latter I had to omit one 10/0. 


Намисто мені сподобалося щойно я його побачила тут. Модель намиста доволі проста, але результат цілком залежить від обраних матеріалів. І хоча авторка каже, що можна використовувати різні намистини, я впевнена, що використання кубиків має суттєве значення. Я використала кубики  4 мм від Toho, а замість круглих намистин - ронделі 3х4 мм. Можливо саме через них мені довелося відмовитися від однієї бісерини 10.0.I started with same number of the cubes as in the tutorial. I thought if the ready length would be too short, I could add few cubes later. It was really not enough and even with added cubes I don't know if it is enough because still haven't made the outfit the necklace is meant to match... and hope the fabric is still in the store:-)Спочатку нанизала стільки ж кубиків, скільки у майстер класі. Я подумала, що якщо це буде недостатньо, потім можна буде донизати ще декілька. Це і справді виявилося недосить і, навіть з доданими кубиками, я не впевнена, що це достатньо, бо ще не пошила вбрання до якого це намисто буде вдягатися... сподіваюся. тканина все ще є у крамниці:-)
Right now when wearing the necklace looks like this. As  the clasp is added, the piece of chain will be used to lengthen the item if it is needed.
The necklace looks splendid. I am very thankful to  +Gina's Gem Creations for the tutorial.
Зараз намисто на шиї виглядає так. Оскільки застібку вже додано, то, за необхідності, намисто можна буде подовжити відрізком ланцюжка.
Намисто виглядає розкішно. Я дуже вдячна  +Gina's Gem Creations за майстер клас.