About Me

My photo

My life is very simple. "I just wanna live while I am alive..." :-)

31 August 2015

Butterflies' Tamer Dress:-)

                                                                

So as this week is devoted to the idea of butterflies, it would be very adequate to finish it with making a dress. And NB! To know few tricks about its sewing nobody should follow the example of the Chinese princess who hid the silkworm cocoons in her hair dress when got married and left her home country and in this way China lost its silk making secret. I mean any secret about sewing I know, I'll share with pleasure with anybody without any camouflage:-)


  Сукня для приборкувачки метеликів:-)


Оскільки цей тиждень присвячено метеликам, то доречно буде закінчити його пошиттям сукні. І зверніть увагу! Щоб дізнатися пару прийомчиків щодо пошиття, нікому не доведеться наслідувати китайську принцесу, яка вийшла заміж, переїхала до іншої країни і заразом вивезла в своїй зачісці кокони шовкопряду, і таким чином Китай втратив секрет виготовлення шовку.  Маю на увазі, що всіма мені відомими секретами пошиття я із задоволенням поділюся з усім світом без усіляких там окозамилювань:-)

The pattern was chosen very quickly because knits is specific fabric which is always drapes well,  thin enough (I mean summer variant): and so gives some extra... fitting that is not always very desirable...:-) So my choice - pattern Simplicity 1653, you can see it here and I found it in Diana Modern 4-5/2014 (Ukrainian issue).
The problem with the model: it has paper pattern for double sizes 36/38, 40/42 etc. For me an ideal double size for knits clothes is 38-40 so here I had to make some change. As the Simplicity patterns are given with seam allowance, I cut size 38 but added extra 0.7 cm and then sewed with seam allowance 1.5. Having in mind the fabric is stretching, it fitted.

Модель було обрано дуже швидко, тому що джерсі доволі специфічний матеріал: він завжди добре драпірується, і досить тонкий (літній варіант, звісно): і це дає нам певне додаткове не дуже бажане облягання. Тому я зупинилася на моделі Simplicity 1653, ви можете побачити її тут, а я її знайшла в Diana Modern №4-5/2014 (Українське видання).
Невеличким питанням з цією моделлю був факт подвійних розмірів 36/38, 40/42 і т.ін. Для мене ідеальний подвійний розмір трикотажного одягу 38/40, тому довелося щось вигадувати. Оскільки викройки Simplicity ідуть вже з припусками на шви, я кроїла за 38 розміром, але додала ще по 0,7 см до припусків і потім вже шила з запасом на 1,5 см. Приймаючи до уваги, що сукня з трикотажу, цього виявилось досить.

I also lengthened the dress for 4 cm and omitted a zipper.
Besides, to process the edges of the neck hole I used the interfacing instead of bias stripes. I guess it looks neater.
Я також обробила зрізи горловини обтачками замість косих стрічок, думаю, так виглядає охайніше.
Крім того, додала 4 см довжини до сукні  і відмовилась від "блискавки".


As always when it is necessary to make top stitches on the bias or stretching detail, don't forget to put the piece of tracing paper underneath.
This time we do it for sewing the pleats on the draping part.Як завжди, коли прокладаємо оздоблювальний стібок по деталі кроєній навскіс, або такій, що тягнеться, пікладаємо під деталь шматочок кальки.
Цього разу ми це робимо, щоб застрочити складки на відлітній частині переду.


Thinking about further ironing and washing the dress,  I made top stitches along its straps edges.

Пам'ятаючи про подальше прасування і прання сукні,  края пасків  я обробила оздоблювальним стібком.And the strap of the draping part I made in different way than in the magazine. I hope the method is clear from the pictures but if you have any questions, just ask.

Пасок відлітної частини я обробила теж в інший спосіб. Сподіваюсь, по фото можна все зрозуміти, але якщо є питання, відповім.


Complete the dress with a  necklace... And here it is - new image:-)
I wish I had some butterflies in my stomach because of love but if they are flying around just because of well-done work, it is very pleasant as well. 
And what the flying of the butterflies means for you personally, fancy yourself:-))

Додаємо супернамисто... Ну, ось і новий імідж:-)
І відтепер, хоча і не в животі від кохання, але, принаймні, завдяки гарно виконаній роботі, влітку навколо мене завжди пурхатимуть метелики. 
А вже що для кожного особисто означає політ метелика, вигадуйте самі:-)

30 August 2015

Spread the Wings :-)

                                                                                                              "My soul painted like the wings of butterflies,
                                                                                                               Fairy-tales of yesterday will grow but never die,
                                                                                                               I can fly..."
                                                                                                                                           (Queen, Show Must Go on)

Of course, these butterflies couldn't wait long to see the sunlight and follow their fate:-) And the idea of the pendant came very quickly. To realise it I learnt to make Peyote Open Shapes: it actually means  making different geometrical figures with the hole in the middle. As I wanted my butterflies to stay together forever, I chose the peyote square (tutorial is here) because it easier to arrange two elements on it keeping the certain balance. 


 Розгорни крила:-)
                                                                                             "Душа моя розписана як крила метелика,
                                                                                              Казки дорослішають разом з нами, але ніколи не вмирають,
                                                                                              І я все ж таки можу літати..."
                                                                                                                                           (Queen, Show Must Go on)

Звісно, що ці метелики не могли довго чекати на кращу долю та сонячне світло:-) І ідея кулону не забарилась. Для його виготовлення я навчилась плести мозаїчні відкриті форми, тобто геометричні фігури з отвором посередині. Оскільки хотілося б, щоб метелики залишалися разом довіку, то я обрала пейот/мозаїчний квадрат (МК тут): на ньому два елементи легше розташувати з певним балансом для рівноваги.

Well, I must confess the first square turned out to be much less nice than it was expected and rather reminded some slipping element from surrealistic picture (I guess just because none of the seed beads ever had heard about Geometry:-)). I have nothing against this genre of art but had no temptation to say I wanted right what I got:-) So the work was remade.

Маю визнати, що перший квадрат виявився потворнішим, ніж очікувалось і радше нагадував якійсь елемент, що сповз з сюрреалістичного полотна (думаю, це з єдиної причини, що жодна з бісерин не мала уявлення про геометрію:-)). Не маю нічого проти цього жанру мистецтва, але все ж таки встояла перед спокусою сказати, що те, що в мене вийшло, це якраз те, що я хотіла:-) Тому - все з початку.

Second attempt was more successful and finished in the way it should be with quite nice result. First time I used cylindrical seed beads (cuts) for making a project. In my local store they only had them in three colours and two of them matched well my idea.

Друга спроба була успішнішою і тому доведена до кінця з пристойним результатом. Вперше для нанизування я використала циліндричний бісер (рубку). В найближчий крамниці він лежав з дня відкриття і всього в трьох кольорах, два з яких мені чудово підійшли.

I think the pendant can be worn on both sides. It is a good completion for this dress.
I surely have more ideas how to use such open shapes and maybe some day will make all of them. But right now I believe I made a nice thing and my wings are almost spread:-)

Думаю, кулон варто носити на обидві сторони. Він буде гарним доповненням для цієї сукні..
Маю більше ідей, як використати такі відкриті фігури і, можливо, одного дня сплету їх всі. Але зараз, здається, я зробила гарну річ і мої крила майже розгорнуті:-)

29 August 2015

Butterflies' Tamer:-)


Butterflies, being tender fragile ephemeral and careless creatures, are undoubtedly perfect symbols of fleeting life... But while watching at them I can't help thinking that some day they become caterpillars and gobble whatever they see (I once said that so it is just my own quote... I still think so:-)) On the other hand, their beauty and delicateness make them a good theme for making some piece of art or craft. That's why to improve their reputation I decided to bead a couple of them:-)


Приборкувачка метеликів:-)


Метелики,  як ніжні легкі недовговічні і безтурботні істоти, безсумнівно є досконалими символами швидкоплинності життя. Але, спостерігаючи за ними, я не можу не думати, що одного дня вони перетворяться на гусениць і пожиратимуть все, що бачитимуть (я вже якось так висловлювалась, тому просто цитую тут сама себе:-)) З іншого боку, тендітність та краса метеликів є гарною темою для витворів мистецтва або рукотворів. Тому, щоб покращити їм репутацію, я  просто вирішила сплести двійко з них з бісеру:-)

To make this popular element which can be used later as a piece of jewelry you can find the scheme among the dozens ones in the Internet. I chose this butterfly . But  instead of the supposed Peyote stitch, I made it with Brick Stitch (tutorial) starting from the inside edge of the wing. It turned out to be easier for me and at the same time I learnt new technique (I still have a lot to learn!). 

Щоб зробити такий елемент, який пізніше можна використати для виготовлення біжутерії, в Інтернеті можна знайти десятки схем. Я обрала ось такого метелика . Але замість техніки пейот (мозаїка) зробила виріб цегляним стібком (MK) розпочавши роботу від внутрішнього краю крила. Для мене це виявилося набагато легше, до того ж я опанувала нову техніку (а мені ж ще вчитись і вчитись!).

To make the bodice of the butterfly I learnt one more technique - Tubular Even-Count Peyote (tutorial). It was pretty easy and quick. And І like the technique and such kind of the rope very much. However, the ready bodice looks better in the purple variant because of the seed beads' type - they are the same outside and inside ( the dark blue has silver inner side).

Щоб зробити тільце метелика, опанувала ще одну техніку - трубчасту парну мозаїку (МК). Як не дивно, але плелося досить просто і швидко. І мені сподобався такий вид шнура. Втім, краще виглядає варіант в бузковому кольорі через тип бісеру - він однаковий і зовні і всередині, а темно-синій має срібну середину.

And here they are: I guess they are quite beautiful... besides, I can be sure these two will never become caterpillars and make any harm to any garden:-)

Ось таки вони вийшли: здається, дуже гарні. До того ж можна бути впевненим, що ці двоє ніколи не перетворяться на якусь там гусінь та зашкодять садочку або городу:-)

20 August 2015

Stash Buster for Twins

Like any crafter I have some reserve to provide my random ideas with materials to realise them without any extra expenses. That's why stash busters projects exist. If I like them just to empty the stash to pile new materials or because they force think inventively is a different question :-)) The answer is probably somewhere in the middle.
So when this dress was ready, I thought I needed some earrings matching the bracelet and necklace . The project had to be quick, simple and use only what I have at hand. All what I wanted I found іn Pinterest - the pattern Twinlill from very talented designer Eva Kovasc.

"Поглинач рештків":-)

Вигадала я такий термін, щоб коротко описати виріб, для створення якого використовуються рештки тканини, пряжі, фурнітури, намистин і т. ін., що залишаються в запасах будь-якої кравчині по закінченні роботи над основним проектом. Його головна цінність в тому, що без додаткових витрат реалізовується якась цікава ідея. Чи подобається мені займатися такими "поглиначами" тому, що вони спустошують запаси і звільняють місце, щоб накопичувати нові, чи тому, що розвивають вигадливість - це вже інше питання:-)) Відповідь, мабуть, десь посередині.
Отже, коли ця сукня була готова, я подумала, що маю зробити якісь сережки до цього браслету і цього намиста . Виріб мав бути простим і швидким у виконанні і лише з того, що є під рукою. Все, що я хотіла, знайшла на Pinterest - схему Twinlill від дуже талановитої дизайнерки Eva Kovasc.


I had to change a couple of elements because of my materials. I used only 10.0 and 8.0 seed beads and if you found the pattern (it is easy with Google search), you see that instead of bicones, I just used two 8.0 seed beads and in the last row between two twins I beaded two 10.0 seed beads, one twin, two 10.0 seed beads.

Деякі елементи довелося трохи змінити через мої наявні матеріали. Я використала лише бісер №№ 10 і 8 а, якщо ви знайшли схему (це легко зробити з пошуком Google), то бачите, що замість біконусів, я просто додала по дві більших бісерини, а також в останньому ряду між твінами нанизала дві  бісерини №10, твін, дві  бісерини №10.


And in this way  it looks in the set. The "set" is a quite conditional name here because I like better the sets which are mostly united with common colours and materials and only some elements. In this way it is easier to combine them with other jewelry items and wear separately.А так це виглядає у комплекті. "Комплект" тут дуже умовна назва, бо мені більше подобаються речі, об'єднані переважно спільними матеріалами і кольорами і лише частково однаковими елементами. Так їх   простіше поєднувати з іншими прикрасами і носити окремо.


19 August 2015

Dolce Vita


White colour  is a symbol of purity... it is considered... As for me, if to talk about clothes (the uniform of cooks and doctors are not implied), white is a colour of  sweet idleness :-) Really, who wears white while cleaning, cooking, gardening or buying food? The other deal when one drinks coffee or tea in the shadow of the terrace facing the incredible seascape or strolling on the board of cruise liner, or visit fashion exhibition or whatever else women in white dresses and men in white pants do. I, actually, have no clue about that but surely can afford some idling in summer and am absolutely able to sew a white outfit:-)


Солодке життя:-)

Білий  колір  - символ чистоти... кажуть...  Як на мене, якщо говорити про одяг (уніформа медиків і кухарів до уваги не береться), то білий - це колір солодкого неробства :-) Справді, скажіть, хто вбирається в біле, коли прибирає кімнату, працює на городі, готує їсти, або прямує за продуктами? Інша справа - пити каву або чай в затінку на терасі з неймовірним видом на море, або прогулюватись по палубі круїзного лайнеру (білого, до речі), або відвідувати модну виставку... або чим там ще таким займаються жінки в білих сукнях та чоловіки у білих штанях.  Я про це не маю жодного уявлення, але вже напевно влітку можу собі дозволити трохи побайдикувати та пошити біле вбрання:-)


Selecting a pattern was not so quick although the fabric was bought not less than two years ago. But probably after sewing few pretty simple designs my ambitions of the former tailor rebelled at last and I gave the try to this "Coco" dress from Burda Vintage 2014. A quite complex pattern with many details and great fitting, besides,  lined up fully. My fabric is absolutely different from the suggested in the magazine and it was very good because simplified the process of the sewing to some degree. I had about 1.50 m x 140 cm of cotton linen rayon blend jacquard for the dress. As for the lining, the salesgirl sweared the fabric was rayon but it surely wasn't so as soon as its patch adhered to the hot iron's platform, I found some nice thin cotton viscose blend in my stash that had had to become a blouse one day... but wasn't meant to be...:-))

Вибір моделі був не такою вже і швидкою справою, хоча тканину було куплено не менше двох років тому. Але, напевно, після пошиття декількох простих моделей мої амбіції колишньої кравчині встали дибки і довелося обрати цю сукню "Коко" з Burda Vintage 2014. Досить складна модель, з багатьма деталями, до того ж повністю дубльована підкладкою. Моя тканина зовсім не така, як пропонує журнал і це дуже добре, бо до певної міри спростило роботу. Мала десь 1,50 x 140 см бавовняно-віскозно-лляного жаккарду для основної частини сукні. Щодо підкладки, то хоча продавчиня і клялася, що воно віскоза, це, звісно, виявилося не так, тому, щойно ця синтетика пристала до гарячої праски, я відшукала в своїх невеличких запасах тонку віскозу (суміш віскози і бавовни), яка мала колись стати блузою... та не судилося...:-))

1. For my dress the details #1 (4 pieces, 2 as main and 2 for lining), #3 (2 pieces for lining), ##2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 were cut of main fabric. #1 (2 pieces for lining), ##3, 4, 6 and were reinforced with interfacing.

1. Для моєї сукні з основної тканини були покроєні деталі №1 (4 деталі, 2 для основи і 2 для підкладки), №3 ( для підкладки), №№ 2,4,5,6,7,8,9. З них № 1 ( 2 деталі підкладки), №№3,4,6 були зміцнені клеєвим флізеліном.

2. The allowance for the slit was strengthened as well with slight gathering to prevent the further opening of the slit while wearing. As the fabric is natural, all the gathering will be well-ironed then.

2.Припуск на розріз по низу спинки теж зміцнюємо, з невеличким призборюванням, щоб запобігти подальшому розтягування краю та відкриттю шліци під час носіння сукні. Оскільки тканина натуральна, то все призборювання добре припрасується згодом.

3. After joining the details of the bodice the front part of the dress and the lining look so.

3. Після зборки всіх деталей передні частини сукні і підкладки виглядають ось так.

4. Before joining the dress and the lining I, in fact, got two dresses without side seams.

4.Перед з'єднуванням сукні і підкладки, у мене, фактично, було дві різні сукні без бокових швів.

5. The main headache of the sewing is joining the dress and the lining. At first join them by the neckline of the caps, then of the yokes and back.

5. Найбільший головний біль пошиття - з'єднування сукні і підкладки. Спочатку зшиваємо їх по лінії горловини чашечок,  потім по лінії горловини кокеток і спинки.


6. And now sew them by the armhole. Start with the front. Now I know why, because if while being on  this stage you still want to finish the work and don't give up, the rest of the sewing becomes just a game for kids. The description in the magazine is pretty detailed so maybe the pictures will be a helpful addition to the explanation.


6.Тепер зшиваємо їх по лінії пройми. Починаємо з передньої частини. І я зараз точно знаю, чому. Якщо на цій стадії, ти все ще хочеш закінчити роботу і не кидаєш ту сукню, тоді все, що залишилося зробити після цього, то просто дитяча забавка. Опис роботи в журналі досить детальний, може фото будуть гарним доповненням до пояснень.


7. The hem is sewed with slip stitch ( ideally 3 stitches in 1 cm). For my fabric it was quick and easy.


7. Низ підшиваємо потайним косим стібком ( в ідеалі - 3 стібка на см). На моїй тканині це було швидко і просто.


8. For some time I hesitated as for the sewing the lining to the slit. On the simple reason that dress has some draping in the front of the skirt and if the lining will be sewed to the slit firmly, it will make the ironing after the washing pretty troublesome. But then yet decided to make all properly.


8. Я вагалася, чи варто пришивати підкладку до шліци. З тієї причини, що спідниця має драпування по переду і намертво пришита підкладка дуже ускладнить його прасування після прання. Але потім все ж таки вирішила зробити все як слід.
9. And before the funniest part of the pairing the outfit with different accessories, I would recommend to sew ( with hand stitches)  the seam allowance of the caps of the dress and the lining. Not along the whole seam but in the widest part just to prevent the lining caps from turning out while wearing the dress.


9. І перед тим, як переходити до найвеселішої частини з паруванням сукні та різних аксесуарів, я б радила зшити вручну припуски на шов чашечок сукні та підкладки. Не вздовж всього шва, але принаймні по найширшій частині, щоб уникнути вивертання внутрішніх чашечок під час носіння сукні.

#2 after the shyness of the #1 on the title:-)
Complete the image with this bracelet , this necklace and  these earrings.№2 після сором'язливого №1 з заголовку:-)
Доповнюємо образ цим браслетом , цим намистом та цими сережками .

#3 White and red is very winsome combination but as for this image it seems too... ok, a little provoking. But I guess if for some evening event, it could be. The earrings - red hearts . The necklace form here .


№3 Білий і червоний - це завжди чудове поєднання, але тут образ здається надто... , ну добре, трохи повокуючим. Напевно, якщо для якогось вечірнього виходу, то можна. Сережки - червоні сердечка . Намисто звідси .#4 Just a little catlike :-) To make a choker I just pin this flower to the matching necklace. Looks pretty romantic...


№4 Нагадує кішку зі стрічкою:-) Просто пришпилила цю квітку до відповідного намиста.  Виглядає досить романтично...
Actually, feel like an enlivened statuette and it is pretty pleasant:-))
I also think in red colour the dress will make stunning effect.Насправді почуваюся живою скульптурою... і це досить приємно:-)
Я також думаю, сукня виглядатиме приголомшливо пошита в червоному кольорі.

14 August 2015

Fogs & Roses :-) (Necklace)


My imagination cherishes few images of England. This post is devoted to the first one - historical, quite solid, created by old (and not very) architecture, cruel Shakespearean dramas, Dickens's and Gaskell's novels,  a thin book History of England, Conan Doyle's detectives, numerous photos and stories about their traditions and habits - and all that is covered with English mist and packed  in a dark frame entwined with red roses:-)) But as it was once mentioned, stereotypes are not always so bad especially for dreaming and inspiring. So the choice of the colours for this necklace is absolutely justified. This image is red and grey...


Імла і троянда (намисто) :-)


Моя уява плекає декілька образів Англії. Цей допис присвячений першому з них - історичному. Він має досить солідне підґрунтя, створене старою ( і не дуже) архітектурою, жорстокими шекспірівськими драмами, романами Діккенса та  Гаскелл, тоненькою книжкою "Історія Англії", детективами Конан Дойла, численними фото та розповідями про їхні традиції та звичаї - все це вкрито англійським туманом і втиснуте в темну рамку оповиту червоними трояндами:-)) Як я вже казала, стереотипи - це не так вже і погано, особливо для мрій і натхнення. Отже вибір кольорів для мого нового намиста цілком виправданий. Червоний і сірий...
How to is very simple. I used 6.0 grey seed beads, dark grey farfalle seed beads and 8 mm red crystals. The alternation of the beads is well-seen on the photo (click to enlarge). As the crystals are pretty big, I guess, it is not worthy making the spiral too dense.
The ready length of the necklace is 110 cm.
The tutorial for beading the spiral rope is here .
Зробити дуже просто. Мені знадобився сірий бісер №6, бісер фарфаллє темно-сірого кольору і червоні кристали 8 мм. Розподіл намистин видно на фото. Оскільки кристали досить великі, то надто щільну спіраль, як на мій смак, робити не варто.
Готова довжина намиста - 110 см. МК для нанизування такої спіралі тут .


As it was said above, it is only the first image...:-)Як було вище згадано, це лише перший образ...:-)

11 August 2015

Half Sun in the Sun

When I only learnt sewing, the half flared skirts were my favourites. After a sloper of the bodice with a sewing sleeve, such a skirt was probably the most used for making summer garments both in the beginning and in the peak of my sewing career so when I saw this dress #104 with its ideal silhouette in Burda 5/2014, it was clear the pattern is created specially for me and it would be waiting for being made as long as it was necessary... even if we mean eternity:-)
So why I like this half flare, or as we say here "half sun" skirt so much. Firstly, it is simple: two seams, band, no trying on (just to hem) - and that's all, a couple of hours and a new item is ready! Secondly, it is universal, I mean despite diversity of the figures, such a skirt suits everybody. But if yet the hips are a little stout just add a yoke and sew the main part to it. Thirdly, the way it fits,  soft fitting in the top and even draping from the hips to the hem provide absolute freedom and as if invite to dance. And let's not forget about thrift: it takes 2 m x 140 cm fabric for a summer dress with short sleeves if you choose half flared skirt and no doubts and pondering about the direction of the print... unless you chose the fabric with border but then it is the problems of your creativity that is out of thrift's competence:-))
The only trouble with such a skirt is the sagging and stretching because of bias cut. Actually, it is not a problem. Just make it as a real tailor :-) Пів-сонця на сонці:-)

Коли я лише навчилась шити, спідниці пів-кльош були мої улюблені. Після основи сукні з втачним рукавом, така спідниця мабуть була найбільш запитаною для пошиття літніх суконь на початку та і у розпал моєї ...швейної кар'єри, тому коли я побачила цю гарнюню №104, ідеального силуету в Burda 5/2014, то одразу стало зрозуміло, що вона просто створена для мене і чекатиме на пошиття хоч до скону, але дочекається таки:-)
Тож чому пів-кльош, або, як ми більше звикли казати, "пів-сонце"? По-перше, простота крою. Два шва, пасок і все, жодних примірок, крім вимірювання низу, тобто пару годин і обновка готова! По-друге - універсальність з огляду на різноманітність фігур, така спідниця пасує всім. Якщо ж стегна трохи повненькі, то можна додати кокетку і вже до неї пришивати основну частину. Третє, посадка по фігурі - м'яке облягання верхньої частини і рівномірні фалди від стегон вниз забезпечують повну свободу руху і наче запрошують пуститися в танок. Та і не забуваємо про економію матеріалу: для пошиття літньої сукні без, або з коротким рукавом, знадобиться 2 м тканини при ширині 140 см, якщо ви обрали спідницю "пів-сонце" і не треба думати про напрямки малюнку під час крою... хіба якщо ви обрали тканину з каймою, ну то вже проблеми вашого творчого пошуку, а на ньому не зекономиш:-))
Єдине лихо з такою спідницею - це провисаючий низ через косий розкрiй, але це і не проблема ніяка.  Просто вчини, як справжня кравчиня :-)

So modifications... In the magazine the dress has a flared, or as it is said here "sun"-flared skirt. Such kind of a skirt suits only tall girls with thin hips, needs a lot of fabric, has alternating bias and grain cut so has no even draping... I don't like such a pattern so changed it, of course. It is very easy to do. To make a half flared of a full flared skirt you just need to double the number for "R" for your size on the draft, (e.g., I need size 80 (12.8) but I draw 25.5). And now you need twice less fabric. Don't pay attention to the fold, now you see HALF of your skirt on the picture. 

Отже зміни... В журналі модель має спідницю "сонце". Така модель пасує лише високим дівчатам з худими стегнами, потребує багато тканини, в готовому вигляді прямі і косі частини чергуються, а не лягають рівномірно... Мені така спідниця не подобається, тому я її, звісно, змінила. Зробити це дуже просто: треба просто подвоїти цифру "R" для свого розміру (наприклад, мені потрібен розмір 80 (12,8 см), я відкладаю - 25,5 см)  і тобі уже потрібно вдвічі менше тканини на сукню, тому що тепер на малюнку ти вже бачиш ПОЛОВИНУ своєї спідниці, а про згин забудь.


Next point - the pattern is given for tall women. And I am of the middle age (already discussed in the previous posts) so should to shorten the bodice not to look for my waist line on the hips. You can find special methods to change the paper pattern in the Internet. As for me, I just decrease the front and back bodice for 2 cm in the middle of the side seam to adjust the pattern for my figure.

Наступний момент - викройку розроблено для високих жінок, а я середнього зросту (це вже обговорювалося в попередніх постах), тому треба вкоротити верхню частину, щоб не шукати лінію талії на стегнах. Можна знайти спеціальні технології в Інтернеті. Щодо мене, я просто вкорочую передню і задню частину на 2 см десь посередині бокового шва, щоб підігнати викройку під свою фігуру.One more change - neck hole. It is Burda's zest - deep neck holes so I mostly made them less anyway. This time I decreased it for 4.5 cm. Just make a new peak of the V-neck, put your paper pattern to this new point  and draw a new line of the neck hole.


Ще одна зміна - це виріз горловини. Burda полюбляє  глибокі вирізи, тому я їх зменшую в будь-якому випадку, тут довелось його вкоротити на 4,5 см. Відмічаємо нову мітку вершини миса горловини, прикладаємо до нього паперову викройку і викреслюємо нову лінію вирізу.

One more time give an advice as for the hem because of the bias cut. If you follow this technique when marking the hem line, you'll be very surprised how much the bias skirt is stretching. 

Ще раз про вирівнювання лінії низу. Якщо скористаєшся цією технікою , будеш дуже здивована, наскільки сильно витягується спідниця викроєна по  діагоналі. 

And one more trick - if your hem allowance is narrow, then you can omit basting, just iron it after folding the allowance twice for 0.7 - 0.8 cm on the wrong side and then sew ( but not in hurry not to twist the allowance).

Ще невеличка порада, якщо підрубка низу вузька, її можна не заметувати, а просто запрасувати на ізнанку двічі по 0.7- 0.8 см і потім одразу відстрочити (тільки не дуже швидко, щоб не перекрутити припуск).

The idea for those who has no chance to apply the belt findings in the special workshop. You also can do it on your own just with your sewing machine and hands.

Ідея для тих, хто не має можливості застосувати відповідну фурнітуру для паска. Можна зробити це дома за допомогою швейної машини і власних рук.

To make a hole to fasten the buckle you should mark the spot for the hole with a Gypsy needle ( a very big and thick one), then widen it with the tip of scissors (be careful, do it slowly not to harm the fabric). And then sew along the edge with dense plain blanket stitches.

Щоб зробити отвір для застібки, намічаємо його циганською голкою, потім обережно і дуже повільно розширюємо отвір кінчиком ножиць. Потім обметуємо дуже щільним петельним стібком (як для вишивки "рішел'є").
And if you, like me, at first made the belt and only then found out it is pretty long, then you should either to re-make the belt or just make a belt loop :-)

Ну, і якщо хтось так само як і я спочатку зробив пасок, а потім побачив, що він досить довгий, то мусимо або переробляти пасок, або додати шльовку :-)


I like the dress... it can make you look like a lady, especially if to complete it with  these earrings , or a girl strolling in the country if to change the shoes:-) And don't forget about the hat :-)

Подобається мені ця сукня: можеш виглядати як пані, особливо якщо додати ці сережки , або як дівчина на прогулянці за містом, просто змінюємо взуття:-) І не забуваємо про  капелюшок :-)

In this way it looks  in real situation. The photo from last summer trip to Plitvitski Lakes (Croatia).


Ось так воно виглядає в реальному житті. Фото з моєї поїздки на Плітвіцкі озера (Хорватія) минулого літа.