About Me

My photo
My blog's main subjects are sewing, the thing in which I am experinced the most, and beadwork, which is, in fact, pushed me into blogging. I am also engaged in knitting and crocheting. All together they are the set of skills which I use to make my wardrobe my whole life. These are not my only interests, I also like English language (that's one of the reasons that my blog is bilingual), try to travel around my country and abroad (when can afford), am interested in art (to the degree of a dilettante but nevertheless) and adore the people who can create anything beautiful or useful whatever it is :-) So welcome to a needlecrafter diary!

16 February 2020

Vintage Kim Coat

Probably about a month ago a new winter coat was cut at last. I needed to change a coat a couple of years ago but couldn't find the desired fabric and sewed that variant to wait out the period of searching the right ideas and materials. Choosing a model for sewing a coat reminds me a kid's tale about a bear who wanted to paint a picture but during the process took into account the wishes of all who saw him drawing. The outcome of his work was quite strange and contained everything but what he had wanted indeed. In the situation with a coat design I have the only adviser - myself but the temptation was to make the coat both classical and modern, original but without extravagancy, fitted but loose enough to wear any clothes underneath. It is because the coat is meant to be worn for several years. Actually, I chose mine right after buying the fabric but then yet looked through all my magazines in search of something else. The fate of the bear came to my mind right in time to avoid it and I turned to the initial idea of the attire :-) So I was glad to start the work and cut the fabric with pleasure. But when next day I came into my studio and saw all the details piling up on the table, I considered my joy to be too anticipatory because how long it would take me to transform all that tower into the clothing nobody knew :-)  


The Hummingbird Brooch is a special decoration for the coat.


Вінтажне пальто "Кім"Мабуть десь місяць минув як я нарешті покроїла нове зимове пальто. Мені треба було його поміняти вже пару років тому, але не могла знайти бажану тканину тож пошила цей проміжний варіант в очікуванні  гожих ідей і матеріалів. Вибір фасону пальто нагадує сюжет історії про ведмедя, який малював картину дослухаючись до порад всіх навколо. Результат його роботи був дивний і містив все крім того, що хотілося саме йому. В ситуації з вибором моделі пальта у мене лише один порадник - я сама, але була спокуса зробити пальто і класичним і сучасним; оригінальним, проте, не екстравагантним; таке щоб облягало, але залишалося вільним, щоб можна було під низ одягати будь який одяг. Все це тому, що пальто шиється на багато років. Насправді, я своє обрала щойно купила тканину, але все одно передивилася всі свої журнали у пошуках чогось ще. Доля ведмедя вчасно спала мені на думку, щоб її уникнути; тож я повернулася до початкового задуму вбрання:-) Я була рада розпочати роботу і кроїла із задоволенням. Але наступного дня, зайшовши до своєї майстерні і побачивши всі ті деталі, які на столі утворили справжню гору, моя радість видалася мені трохи завчасною, тому що скільки часу у мене мало піти на перетворення тієї гори на одяг, ніхто б не сказав :-)  Брошка "Колібрі" - спеціальна прикраса для пальта.The model #Kim was taken in Burda Special Vintage 2014. Now I don't remember what I thought about that coat after reading the magazine but as soon as I saw the fabric, I understood it was a perfect match for that pattern. The fabric is very soft and has silkish fluffy surface.


Модель "Кім" з Burda Special Vintage 2014. Зараз я вже не пам'ятаю, що думала про це пальто тоді як прочитала журнал, але щойно побачила тканину, зрозуміла, що вона для цієї моделі ідеальна. Тканина дуже м'яка і має пухнасту шовковисту поверхню.


Sewing was mostly buy the instruction but with some extra steps.  I reinforced all the edges with interfacing. The parts of the back were stitched, pressed open and top stiched along the centre on the both sides. 

Пошиття було переважно за інструкцією, але з декількома додатковими кроками. Всі краї я зміцнила прокладкою. Частини спинки після зшивання були розпрасовані і відстрочені вздовж центру з обох сторін. 
The front darts had to be both basted and pinned as the fabric moved as if it is a velvet. Передні витачки довелося не лише зметати, а ще і заколоти булавками, бо тканина рухалася наче це оксамит.
The main sign of the active coat sewing for me is processing pockets:-) The entrance edges were reinforсed as well. Головна ознака, що пальто активно шиється - обробка кишень:-) Зрізи входів також зміцнені прокладкою. 
Front parts joining. The pockets entrances must be basted till the end of the sewing.

З'єднання передніх частин. Входи в кишені треба замітати до закінчення пошиття.
Stitching of teh collar.  Втачування коміру.


Before stitching the face to the coat, the front central edges must be gathered for about 2 cm ( in my case). A narrow tape is used for that. It is not worth to be afraid of the gathering, it will prevent the fronts from stretching and further opening while wearing the caot. До того як пришивати обшивку борту, треба зрізи бортів припосадити ( у мене десь на 2 см). Це зроблено за допомогою вузької тасьми.  Боятися такого призбирання не треба, воно попередить краї борту від розтягування та подальшого розходження в процесі носіння пальта. 

The seams of the front edges must be pressed open, too, to make them thinner. Then join the sleeves, sew the seams allowances of the upper and lower collars. Make a loop for hanging. The coat is ready to join the lining.Шов обшивання борту має бути також розпрасований, щоб зробити його тоншим. Потім вшиваємо рукава і зшиваємо припуски на втачування верхнього і нижнього комірів. Робимо петлю для вішалки. Пальто готове для пришивання підкладки.As the coat is winter al the parts of viscose lining and the warmer must be basted together. They also could be stitched together but I didn't do that, just trimmed the ready details. Оскільки пальто зимове всі деталі віскозної підкладки та утеплювача мають бути зметані разом. Їх також можна вистрочити, але цього я не робила, лише підрізала, щоб були однаковими.


After joining the coat and the lining (I always do it on the sewing machine like here) they must be joined inside by hands with thick thread.  Hems and back facing  - with stitches; shoulder and  arm holes with bars. After that the coat hem is processed and the coat and the lining are stitched along the bottom.


Після зшивання пальта і підкладки (я це завжди роблю на машинці як тут) їх треба з'єднати товстими нитками вручну зсередини. Підгинки та обшивку спинки стібками, плечові шви, шви пройм - закріпками. Після цього підшивається низ пальта та зшиваються пальто з підкладкою по низу.For the top stitching this time I used a special foot. Для оздоблювальної строчки цього разу використала спеціальну лапку.
The coat is very loose indeed but the fabric is so soft that it drapes very well under the belt and creates a nice fitting. 

As for the final outcome: it is so pleasant to be aware of my ability to do something quite well :-) 


Пальто і справді дуже вільне, але тканина настільки м'яка, що дуже добре драпірується під поясом і це створює гарне облягання.

Щодо результату: приємно усвідомлювати, що я вмію щось робити досить добре :-)

15 February 2020

Hummingbird BroochThe other days I finished my new winter coat. The coat is big, loose and quite dark. At once I wanted to decorate it in some way and the best idea turned to be to embroider the matching brooch. Among those I have in my making list there was this small bird. It is a good choice thanking to its colour style. The work was quick, the result  is awesome :-) 


Брошка "Колібрі"


Днями закінчила пошиття нового зимового пальта. Пальто велике, вільного крою і доволі темне. Одразу захотілося його якось прикрасити і найкращою ідеєю виявилося вишити гожу брошку. Серед тих, що у мене на черзі до виготовлення, була ця маленька пташка. Гарний вибір завдяки кольоровій гамі. Робота була швидкою, результат чудовий :-) 


The brooch is from the kit so I just followed the instruction. All the materials were nice. There is only one, let's say uncomfortable, thing. The wire for the beak is too soft so when wearing the brooch, one should control the element not to bend. Брошка з набору від "Чарівної миті", тож просто виконувала інструкцію. Всі матеріали гарні. Є лише єдина, скажімо незручна, річ. Дріт для дзьобу надто м'який, тож під час носіння брошки варто контролювати цей елемент щоб не гнувся.

22 January 2020

Freezing Wind Earrings


To make a pair of the earrings to get a set with the necklace, took no more than 15 minutes  including the time for thinking over the arrangement of the beads. All the beads were taken from that very mix. As it was said before, I only added the blue ellipse firepolished beads. The colour style of the set is so neutral that it will match any clothing. And it is very good because it can be worn without waiting for the outfit it meant to be with :-) 


Сережки "Морозний вітерець" 


На виготовлення сережок в пару до намиста пішло не більше 15 хвилин разом з обмірковуванням розташування намистин. Всі матеріали взяті з тієї ж самої суміші. Як вже раніше згадувала, додала лише блакитні намистини firepolished у вигляді еліпсу. Кольорова гама набору настільки нейтральна, що прикраси можна надягати до будь якого вбрання. І це радує, бо його можна носити не чекаючи на одяг, який йому судилося доповнювати :-)19 January 2020

Freezing Wind NecklaceLast weekend I cut a coat. But as the time from the cutting to the finishing the sewing is more than just vague, I decided fill the gap in the blogging posting my new necklace made yesterday:-) Намисто "Морозний вітерець" 


Минулих вихідних я нарешті покроїла зимове пальто, але оскільки термін від розрізання тканини до закінчення пошиття більш ніж невизначений, я вирішила заповнити прогалину у блозі моїм новим намистом зробленим учора:-)


The name of the necklace originated from the name of the beads mix I used. Before starting I gathered all what I had in this colour style, pale blue and grey with silver interspersion, to add to the necklace but only big blue ellipse firepolished beads were used. Назва намиста походить від назви суміші намистин, які використані для виготовлення намиста. Перед початком роботи я зібрала все, що у мене є відповідної кольорової гами, блідо-блакитної з сірим та вкрапленнями срібла, щоб додати до намиста, але згодилися лише великі блакитні еліпсоподібні намистини.

7 January 2020

Jacquard Dress, or Verona & Ignorance

I am the kind of the tourist who almost always knows where and why he travels. But improvisations happen, of course:-) Sometimes because it is impossible to predict everything in our lives. But sometimes it occurs because of my ignorance. Here I mean the episode of my visit to Verona. It made the most unexpected impression among all the visited Italian places. It was the one I knew nothing about. Except the obvious story of Romeo and Juliet, of course, and so called "Juliet's balcony", nothing else crossed my mind. Fortunately, a local guide, Laura, changed the way of my thinking, or, to be exact, its absence, with her simple and candid words. She said that people came to Verona for love and it doesn't the matter if that balcony real or not because it is not a problem of historical truth, it is the matter of belief in love that is worthy of it. This cheered me up a lot and my mind opened at its widest. The several hours of wandering around the city were so saturated with impressions that by the night I only had been able to say "Ohhh!" Verona turned to be improbable! It doesn't yield to either Rome or Florence or Venice by its beauty, magnificence, historical importance, by level and quality of the sights and its liveliness! It was the only place where I wanted to stay at least for a week at once. 


My full album Verona is here.

Жакардова сукня, або Верона і невігластво


Я такий тип туриста, який майже завжди знає, куди і навіщо він їде. Але імпровізації, звісно, трапляються:-) Іноді тому, що не можна в житті все передбачити. А іноді через відсутність знань. Скажімо, епізод з поїздкою до Верони. Серед усіх відвіданих італійських міст, вона справила найбільш неочікуване враження. Місто-незнайомець, очевидна історія Ромео і Джульєтти та, так званий, "балкон Джульєтти" - ось і все, що крутилося в голові щодо міста. На щастя, місцевий гід, Лаура, своїми простими та щирими словами змінила хід моїх думок, вірніше, їхню відсутність. Вона сказала, що люди приїздять до Верони заради кохання, і що жодного значення не має, справжній той балкон чи ні, бо це - не питання історичної правди, це питання віри у кохання, яке варте нашої віри. Мене це якось збадьорило і свідомість відкрилася якнайширше. Декілька годин бродіння містом були такими насиченими враженнями, що єдине, що я промовляла було "Ооо!". Верона - неймовірна! Своєю красою, жвавістю, величчю, історичною значимістю, кількістю і якістю пам'яток вона не поступається ані Римові, ані Флоренції чи Венеції! Це було єдине місце, в якому мені захотілося одразу залишитися хоч на тиждень.
When I saw this burgundy jacquard with black outlines of flowers I remembered the image of the city: something dramatic is in in this fabric's texture and colour style. However, I didn't like the quality of the fabric: it is very stretching, too much. I didn't buy it once. I had to choose the model and came across the right one in the advertisement of the magazine two weeks before its selling:-) I bought the fabric and was waiting for Burda 11/2019 that was purchased for the dress #119.The jewellery set was made specially for this dress: Ruby Garnet Earrings, Ruby Garnet Necklaces I and II.Коли  побачила цей бордовий жакард з чорними контурами квітів, згадала про образ міста: щось таке драматичне є в текстурі та кольоровій гамі тканини. Проте, мені не дуже сподобалася якість тканини: вона дуже еластичне, розтягується аж занадто. Одразу я її не купила, мала продумати модель і натрапила на відповідну в рекламі журналу за два тижні до його виходу:-) Тож купила тканину і чекала на журнал, Burda 11/2019, який купила заради сукні 119.Набір прикрас, сережки "Рубіновий гранат", та намиста "Рубіновий гранат" І і ІІ були зроблені спеціально до цієї сукні.
Making the dress, I followed the instruction. The sewing was not hard probably because the fabric is thick and dense enough. I even made the slit in the bottom of centre back seam although many years replace them for folds almost every time. I do it because while wearing the clothing, the slits stretches and becomes open. To make them keep the shape is possible to some degree if to reinforce them after slight gathering the fabric along the slit (as on the upper photo). As the fabric is very stretching I also reinforced the seam allowance for the zipper.


Шила сукню за інструкцією. Пошиття було нескладним можливо тому, що тканина доволі товста і щільна. Я навіть шліцу зробила по низу центру спинки, хоча вже багато років майже щоразу заміняю їх на складки. Роблю це бо під час носіння шліци розтягуються та відкриваються. Примусити їх тримати форму до певної міри можливо якщо зміцнити припуск після попереднього зібрання тканини вздовж шліци (як на верхньому фото). Оскільки тканина дуже еластична, також я зміцнила припуск на пришивання "блискавки".

The slit's corners were processed in this way, it made the bottom  a little lighter. 


Кутки шліци обробила таким чином. Це зробило низ сукні трохи легшим.


I decided to refuse from the lining. So at first I sewed in the sleeves and then prosessed the neckhole with the facing. Вирішила відмовитися від пришивання підкладки. Тож спочатку вшила рукава, потім обробила горловину обшивкою.

I only lined the yokes and low parts of the bodice. At first, stitched the detail, then sewed it along waist seam to the dress and then sewed the rest of edges. Entire hand work. 

Обробила підкладкою лише кокетки та нижні частини верху сукні. Спочатку зшила деталь. Потім пришила її вздовж шва талії, а потім вже пришила краї. Цілковита ручна робота.

31 December 2019

Ruby Garnet EarringsThe final part of the jewellery set that already has a short and a long necklaces. It is surely my favourite part: the quickest and the most effective. The earrings are made of the beads from the mentioned before mix
Сережки "Рубіновий гранат"


Фінальна частина набору прикрас, який вже має коротке і довге намиста. Це точно моя улюблена частина: найшвидша і найефектніша. Сережки зроблені з намистин з тієї самої раніше згаданої суміші.


Thus almost all the beads from the mix were used. I only have few of them left. Those which were the only one and which were a lot. 
Таким чином майже всі намистини з суміші були використані, залишилося лише декілька штук. Або ті, які були в єдиному екземплярі або такі, яких було дуже багато.

30 December 2019

Ruby Garnet Necklace II

The second, a long one, Ruby Garnet Necklace to pair the first short one when it is needed. I wanted to have a choice to wear them separately on occasion so made in this way. The necklace made using the materials from those two mentioned before bags of beads as well. 


Намисто "Рубіновий гранат" ІІ Друге, тепер вже довге, намисто "Рубіновий гранат зроблено, щоб у разі необхідності надягати разом з першим. Хотілося мати можливість носити їх окремо у разі потреби, тому так і зробила. Намисто так само виготовлено з матеріалів з тих, згаданих раніше, двох упаковок намистин.
The work was not hard but time consuming. Among the beads there were three big fire polished beads: two of them I put aside for the earrings and third meant to be used for the necklace. But this latter one had the defect, very essential deep cut along the bead. Not to throw it away, as I liked it, around it I beaded a belt of three rows: 1 RAW, 1 peyote with 10.0 and 1 peyote with 15/0 seed beads. As it supposed to be the centre of the rope, I put it on the thread at once. Робота була нескладною, але час на неї пішов. Серед намистин тих наборів було три великі намистини fire polished: дві з них я відклала на сережки, а одну на намисто. Але ця остання має дефект: суттєву глибоку щілину уздовж намистини. Щоб її не викидати, бо вона мені сподобалася, я оплела навколо неї пасок з трьох рядів: 1 ряд - RAW (в хрестик), 1 пейотом бісером 10.0 і 1 пейотом бісером 15.0. Оскільки передбачалося, що вона займе місце по середині низки, то одразу розташувала її на тросику.

Then the thread was strung  to opposite sides starting from this central one. 
Потім низка збиралася в обидва боки починаючи з цієї як центральної.