About Me

My photo

My life is very simple. "I just wanna live while I am alive..." :-)

17 September 2018

Flounce Dress, or Summer NightIt almost always happens that after cutting some item in the end of August I have no time to sew it at once... mostly because of school start. It goes in the following way: at first I think that it would be good to use the reason of a holiday, which is the First of September is in our country, to make one more outfit. I chose the model and it is always something light for summer days, then cut it and then suddenly there appear different urgent activity at work that my way of thinking changes. I start professing that I have enough dresses to wear so if I don't sew this last one right now, nothing awful happens and the sewing is postponed for the nearest weekend in September. On such a weekend I am always pretty busy and on the next one is as well so the sewing is postponed again and again until it becomes chilly enough for such apparel to wear and I speechify in new words. I remind myself that as colder it becomes, the less interest in the dress I will have and I hate to begin making new projects until I have unfinished ones on my sewing table. It means I won't be able to make more appropriate season things. So yesterday about after lunch the inspiration and will united at last and the dress had been made by the end of Sunday :-)Сукня з "крильцями", або Літній вечір


Майже завжди трапляється, що, покроївши якусь річ в кінці серпня, у мене немає часу її пошити одразу... переважно через початок занять у школі. Це відбувається так: спочатку я думаю, що було б добре скористатися нагодою свята Першого дзвоника щоб пошити якесь нове вбрання. Я обираю модель і це завжди щось легке для літніх днів, потім крою його, а потім раптом на роботі з'являються якісь нагальні справи, що спричиняє  зміну потоку думок. Я починаю розмірковувати про те, що у мене достатньо суконь, тому, якщо і не пошию цю останню прямо зараз, нічого страшного не трапиться і пошиття відкладається на перші вихідні вересня. В такі вихідні я завжди доволі зайнята, як і в наступні, тож пошиття відкладається знову і знову поки не стає прохолодно, щоб таке вбрання носити і тоді я міняю риторику. Я собі нагадую, що чим холодніше стає, тим менше мене цікавитиме та сукня, а я терпіти не можу починати шити щось нове поки на робочому столі є незакінчені речі. Це означає, що я не зможу робити більш відповідний сезону одяг. Тому вчора, десь приблизно по обіді, натхнення і воля нарешті об'єдналися і до кінця неділя сукню було пошито :-)Why Summer Night? In summer in my place it is very hot and if we ever change clothes to go out at night (those who go out, I mostly don't :-)), it happens because our day clothes is to sweaty to wear it again. But if I were going to wear something to look romantic, I would certainly choose this outfit in hope  to be blown with night breeze and have the flounces flapping like bird's wings (by the way here such flounces are called "wings") :-) 
Besides, last year I made a pair of earrings specially to match this dress, they surely tell about night, too...Чому літній вечір? Влітку в нашій місцевості дуже спекотно і якщо ми і перевдягаємося, щоб вийти ввечері (ті, хто виходять, я - переважно - ні:-)), то це через те, що вдень надто спітніли тож все одно треба одяг міняти. Але, якби я збиралася одягти щось романтичне, я б вже напевно вибрала цю сукню з надією, що нічний бриз обдуватиме мене, а "крильца" на сукні тріпотітимуть, як  крила у пташки :-)
Крім того минулого року я зробила пару сережок спеціально до цієї сукні, і вони вже напевно промовляють про вечір теж...


The fabric, thin crepe, used to be bought for making model 106 from Burda 2/2017 but after seeing it made by one of my mates, I omitted the pattern because its flounce is too narrow for my wide border print fabric. I looked through what I had on the subject and chose the pattern 118 from Burda 7/2017 because I was less short of the fabric for it. About that time I also pondered why I had purchased this issue so was glad to find the reason :-)Тканину, тонкий креп, було куплено для виготовлення моделі 106 з Burda 2/2017, але побачивши цю сукню, пошиту моєю приятелькою, я відмовилася від цієї ідеї, тому що шлярка сукні надто вузька для мого широкого купону. Переглянувши що у мене є на тему "крилець", зупинилася на моделі 118 з Burda 7/2017, тому що на неї менше не вистачало тканини. Приблизно в той час я також розмірковувала, навіщо я купила це число журналу, тож була рада знайти причину :-)
I must confess that without the instruction I would probably never make the dress or the time of sewing would become endless :-) So the model is not only beautiful but to work on it was very interesting.
I mean, of course, the processing and stitching the flounces. My sewing machine doesn't make nice zigzag stitch so I had to bend the bottom edge of the flounces twice to hem it. I have a special foot but have no skill to use so... next time... maybe.

Маю зізнатися, що без інструкції я б, мабуть, ніколи не зробила цю сукню, або її пошиття було б вічним:-) Тож модель не лише красива, але і працювати над нею було цікаво.
Маю на увазі, звичайно ж, обробку шлярки. Машинка моя не робить гарний зигзаг, тож довелося обробляти низ цих деталей подвійною підгибкою. У мене спеціальна лапка, але навичок нею користуватися немає, тож наступного разу... може.


The stitching the flounces to the dress is a detective story but,  as it was mentioned above, interesting and, what is important with a happy end.
For those who are going to make it, I recommend to read instructions and maybe the photos can be helpful to some degree. Here the back is shown, the front flounce is sewed in the same way.Пришивання шлярок до сукні - це детективна історія,але, як вже було вище згадано, цікава, і, що важливо, зі щасливим кінцем.
Для тих,хто збирається це робити, я рекомендую уважно читати інструкцію і можливо фото, певною мірою, стануть у пригоді. Тут показано спинку, до передньої частини шлярки пришиваються так само.


The stitching of the facing is usual but, as had not enough fabric, I had to make the facing of two parts, sew them together and then work as with a single piece. I also decided that it would be better at first to stitch the facing to the neck hole and then cut it in the front.Пришивання обшивки - звичайне, але, оскільки мені не вистачало тканини, довелося робити її з двох частин, зшити їх, а потім обробляти як  одну. Також я вирішила, що було б краще спочатку пришити обшивку до вирізу горловини, а вже потім розрізати її по середині переду.

29 August 2018

V-neck Dress, or Red Shoes Inspiration


Many stories about inspiration were told here but the theme turns out to be as inexhaustible as the inspiration itself:-) In that sense I have already mentioned colours, mood, fabrics, events, places, even my stereotypes and laziness but today it will be about red shoes. 
Being an adult I used to have two pairs of red shoes. One of them was bought in the times when the possessing of such a pair was more important than their design or quality. They were red with black toes and bows. A little later I had another pair, suede. This one was stunning... as if brought from some other world. The shoes' shape reminded the footwear of 18th century noblemen and women. I could never buy them. One day my good friend, who worked as a chambermaid in a hotel, brought me these shoes, left by some lady, instead of usual English papers and magazines, which she delivered pretty regularly. I don't remember how long I wore those shoes but they engraved in the memory of my those times students indeed, some girls still remember them:-) After my this year vacation I suddenly decided I want red shoes again. And here they are but, as I had no patience to wait for chilly seasons to put them on, I decided to make some outfit to match the footwear. In the stash a piece of nice fabric with floral print was found and  a new dress was sewn in no days :-)


Сукня з вирізом мисом, або Натхнення червоними черевичками


Багато історій розповідала я тут про натхнення, але тема виявляється такою ж невичерпною як і саме натхнення:-) В цьому сенсі я вже згадувала кольори, настрій, тканини, події, місця, навіть мої стереотипи і лінощі, але сьогодні мова піде про червоні черевики.
Вже дорослою я колись мала дві пари таких черевиків. Одну з них було придбано в часи, коли володіння ними було набагато важливішим за їхній дизайн та якість. Червоні черевики з чорними носками та бантиками. Трохи згодом у мене була ще одна пара, замшевих. Ця була приголомшлива... наче привезена з якось іншого світу. Форма черевичків нагадувала взуття вельможних панів та пані XVIII століття. Я б ніколи не змогла такі купити. Одного дня моя хороша подруга, яка працювала в готелі покоївкою, принесла мені ті черевики, покинутих якоюсь панянкою, замість звичних англійських газет і журналів, які вона доставляла доволі регулярно. Не пам'ятаю, як довго черевики носилися, але вони закарбувалися в пам'ятні моїх тодішніх учнів і деякі дівчата досі їх згадують:-) Після моєї цьогорічної відпустки я раптом вирішила, що знову хочу червоні черевички. І ось вони на мені, але ж не терпілося їх взути, а чекати прохолодних днів, щоб їх носити, не хотілося, тож я вирішила пошити якесь вбрання, щоб пасувало до взуття. В запасах знайшовся відріз гарної тканини з квітковим візерунком і нову сукню було пошито майже вмить :-)It is still hot here and autum breathing doesn't feel at all so the dress had to be light but good for wearing to work. I chose model 113 from Burda 3/2017. I have never been the fan of this pattern. When I bought the issue, this dress seemed to be funny for me and I thought who ever made such things... I don't know who else but I am the one who does :-)

тут все ще спекотно і жодного подиху осені не відчувається, тож сукня мала бути легкою, але гожою для носіння на роботу. Обрала модель 113 з Burda 3/2017. Мені ця сукня ніколи не подобалася. Коли я купила число журналу, вона мені здалася якоюсь смішною, я тоді подумала, ну хто такі речі шиє... Не знаю, хто ще, але я так точно впоралася :-)


Why I chose it. The fabric has print with  diverse big bright flowers. It was a pity to cut the material to break the print pattern. That's why for such cases ideal patterns are those with as less seams as possible. The fabric,  very thin crepe, is very soft, greatly draping and I omitted both central back and front seams. Thus made the simple pattern even simpler.
Good accessories for the outfit are the earrings, this pendant, half tila and twist peyote bracelets.

Чому я її обрала. Тканина має візерунок з різноманітних яскравих великих квітів. Шкода різати таку тканину і порушувати візерунок. Тож для таких випадків ідеальними є фасони з найменшою кількістю швів. Тканина, тонкий креп, дуже м'яка і надзвичайно гарно драпірується і я відмовилася від швів по центру задньої та передньої частин. Тобто, ще більше спростила і без того нескладну модель.
Гарним доповненням до сукні є ці сережки, кулон, браслети з тіли та джгут.
Despite the flowers seem to be chaotic arranged some symmetry should be found anyway to cut this fabric.Хоча здається, що квіти розташовані хаотично, якійсь центр симетрії все одно варто визначити, щоб кроїти цю тканину.
To cut the front part the centre front line (in my case centre fold) was defined between two orange flowers. For the back centre fold in the middle of the peony.Щоб кроїти пілочку, визначила її центр між двома оранжевими квітками ( в моєму випадку згин по центру). А для спинки - по середині півонії.One more point concerns the cuffs. Either our translators condire this to be not important and ignore the info or its Burda' s fail but last years in the instructions they stopped defining the ready measures of the details cut without a paper pattern. I mean, for example, for this model they say the cuffs must be cut 31 x 4 cm with seam allowance. But seam allowance is supposed 1.5 cm. From the photo it is clear that the cuff is wider than 1 cm. I decided to make 3 cm width so cut the cuffs about 8 x 31cm.
Ще один момент стосується манжетів. Чи то наші перекладачі не вважають це важливим, чи  це Burda вирішила так само, але останніми роками  в інструкціях припинили вказувати розміри деталей, які кроять без викрійки, в готовому вигляді. Наприклад, для цієї моделі вони дають розмір манжетів для крою 31 х 4 см з припусками, при цьому припуски - 1,5 см. Але ж по фото видно, що манжети ширші ніж 1 см. Я вирішила зробити 3 см завширшки, тому кроїла деталь десь 8 x 31cm.

19 August 2018

Danube Delta Earrings

Follow my blog with BloglovinYesterday I was lucky to have a trip to the Danube Delta. The destination is quite far from Mykolaiv so to get there, have a few hours voyage around the delta and come back home during one day is not easy  but possible with some  touristic service.
Me and my friend left at about 3 a.m. and obviously it was not clear if it was worth going to bed before that. I planned to sleep at the TV for an hour or two until the taxi arrived. But then it occurred to me that the dress, meant to be worn during the excursion, had been put on last time probably before I got into beading and there was no bijouteria to match it so instead of the sleeping I decided to make a pair of the earrings to match the outfit:-)


Сережки "Гирло Дунаю"


Вчора мені пощастило здійснити подорож до гирла Дунаю. Пункт призначення розташований доволі далеко від Миколаєва тож дістатися туди, покататися на човні по дельті та повернутися додому за один день важко, але можливо за допомогою туристичної агенції. 
Ми з подругою виїжджали десь о третій ранку і, вочевидь, було не дуже зрозуміло чи варто перед цим лягати спати. Я собі напланувала подрімати перед телевізором годинку чи дві поки не приїде таксі. Але потім мені спало на думку, що сукню, яку я збиралася одягнути на екскурсію, востаннє витягала з шафи мабуть ще до того як захопилася нанизуванням і у мене не було якоїсь гожої біжутерії до неї, тож, замість спання, я вирішила зробити пару сережок, щоб пасували до вбрання :-)
The best design to create after middle of the night is the one you can start and finish before the eyes are closed :-)
I remembered about two big lampwork beads I had in stash. Their blue colour and curvy decor corresponded the idea of the trip and matched the colour style of the dress greatly. Then I just had to figure out what else I had in boxes with beads and findings, to make elements and assemble them. I guess to make this pair took me no more than twenty minutes.

Найкращий дизайн, що твориться серед ночі, це той який можна розпочати і закінчити до того моменту як заплющаться очі :-)
Я згадала про дві великі намистини lampwork десь в запасі. Їхній блакитний колір та візерунок ліній добре відповідали ідеї подорожі і чудово пасували до кольорової гами сукні. Потім треба було просто з'ясувати, що ще є в коробках з намистинами та фурнітурою, виготовити елементи і потім їх поєднати. Думаю на виготовлення цієї пари у мене пішло десь хвилин двадцять.


As for the trip, it was awesome. The day was full of beauty, optimism, calmness, relaxation and unity with the nature.
The full album is here.
Щодо самої подорожі, то вона була надзвичайною. День був сповнений краси, оптимізму, спокою, відпочинку і єднання з природою.
Весь альбом можна подивитися тут.

28 July 2018

Sweetheart Neckline Dress, or Dreaming :-)At last I feel relaxed... it is surely the best state when being on vacation... No hurry, no planning, no much thinking, no more pangs of remorse for being lazy and even no more sewing for awhile :-) 
Instead I am ready for some dreaming. It often happens to me that I imagine the process itself much better than its content. I mean the dreaming for me means to lie on my back in the grass or on the bench in the yard, watch the clouds into the sky and guess what their shapes are. If at this moment you ask me what I am thinking about, hardly you hear any intelligible answer :-)
Ideal places for dreaming are also gardens and parks where you can wander slowly or open terraces of cafes, from which you can watch after passing by people.  Thoughts are also slow and lazy at these moments and again you cannot answer the question what is on your mind. Today was right such a day to dream. Me and my friend went to a cafe to enjoy the idleness but dreaming was cancelled as most of time, while having some dessert, we were watching after the darkening sky and gathering clouds and listening to the approaching thunderstorm and were trying to guess if we had enough time to get home before it started raining or it is better to stay where we were until the rain stopped... I must confess "misfortune was our lot" and both of us were caught by the rain while running homes :-)


Сукня з вирізом "сердечко", або Занурення у мрії
Нарешті почуваюся розслабленою... для відпустки це вже напевно найкращий стан... Жодного поспіху, жодних планувань та роздумів, жодних докорів сумління через лінощі і навіть ніякого шиття... поки що :-)
Натомість я готова трохи помріяти. Часто трапляється, що я краще уявляю сам процес ніж його зміст. Маю на увазі, що мріяти для мене - це лежати горілиць у траві або на лежаку на подвір'ї, спостерігати за хмарами і вгадувати що означають їхні силуети. Якщо в цей момент запитати, про що я думаю, навряд чи отримаєш якусь зрозумілу відповідь :-)
Ідеальні місця для мрій також сади і парки або відкриті тераси кафе, з яких можна спостерігати за людьми, що проходять повз.  Мислення також повільне і ліниве в цей час і важко відповісти, що у тебе на думці. Сьогодні якраз був гарний день щоб помріяти. Ми з подругою пішли до кафе побайдикувати, але занурення у мрії було скасоване, тому що ми переважно спостерігали за небом, яке бундючилося з кожною секундою від темних хмар та прислухалися до грому, який так само невідворотно наближався та гадали чи встигнемо добігти додому поки дощ не почався чи краще перечекати його на місці... Маю зізнатися нам не пощастило і по дорозі додому нас обох застигла злива :-)

For such a dreamy mood the best outfit is a light blue dress made by the pattern 107 from Burda 5/2018. The issue was bought because of this dress and I am very glad with the my choice.
Для такого мрійливого настрою найкраще вбрання - світло-блакитна сукня пошита за моделлю 107 з Burda 5/2018. Число було куплене через цю сукню і я дуже задоволена своїм вибором.

This set of the jewelry was made specially for this dress and it matched :-)
Цей набір прикрас був зробений спеціально до цієї сукні і він підійшов :-)
I changed nothing but refused from lining and processed all the neck hole with the facing.
Я нічого не міняла, лише відмовилася від підкладки і всю горловину обробила обшивкою.


To reinforce the slit's edges I used adhesive stripe. when pressing it to the fabric, the edges should be gathered a little. It will prevent the slit from much opening when wearing the dress.Для зміцнення розрізу я використала клейову стрічку. Коли припрасовуєш її до тканини, краї розрізу варто трохи припосадити. Це, до певної міри, завадить їм розходитися під час носіння сукні.The arm holes were processed with bias tapes.Зрізи пройм оброблені косими смужками.
23 July 2018

Crocheted Hat... Mad Hatter Style :-)After giving the name to my new hat I actually have not much to add :-)
Time after time I experiment with crochet hats especially with summer ones. You can see my previous projects and links to the patterns in this post. The last hat was so good that I couldn't think any other pattern would be as successful. But time passed... as my sister-in-law says, even if you like things they just become old and you just want new. It is the case I guess. Besides, any crochet hat, from my experience, looses its initial glamour in a year or two because of much wearing and washing. Besides, there are so many patterns to try and the crocheting takes so little time that it would be pretty silly to refuse from making a new hat ... but only if you are sure it suits you, of course :-) And, maybe the most important, nothing is eternal... and when it goes about summer crochet hat it is twice true :-)


Капелюх гачком... Стиль Божевільного Капелюшника :-)


Вигадавши назву для мого нового капелюха, мені вже особливо немає чого і додати :-)
Часом я експериментую з плетеними гачком літніми капелюхами. Мої попередні проекти і посилання на моделі можна побачити в цьому дописі. Останній капелюх був таким гарним, що мені і на думку не спадало, що якась інша модель може бути такою  ж вдалою. Але час спливає... як каже моя братова, навіть якщо тобі речі і подобаються, вони все одно старішають і ти просто хочеш нові. Це якраз такий випадок. Крім того, будь який плетений капелюх, з мого досвіду, втрачає свій товарний вид за рік чи два через інтенсивне носіння та прання. Крім того, існує стільки моделей на пробу, а плетіння займає так мало часу, що було б по-дурному відмовляти собі у створенні нового капелюху... але, звісно, якщо впевнена що він тобі пасуватиме :-) І, можливо, найголовніше, нічого вічного немає... а коли йдеться про плетений гачком капелюх - це двічі правда :-)


This time I chose this pattern from Pierrot   I found on the Ravelry. 
I had different yarn. The yarn put me into doubts because it is 100% polypropylene so after crocheting half of the hat I thought to wear it could be the same as to wear a plastic bag on the head. Then I spent some time in the Internet trying to find out if anybody but me had ever crocheted hats of this yarn. There were only bags and rugs and none of the hat but in one post I saw the word mentioned so took the situation under the control and went on my work:-) 
My gauge is also different so I just crocheted by the charts and drawings. To make the hat keep the shape while crocheting the last row of the brim I added narrow regiline.Цього разу я обрала цю модель від Pierrot, яку знайшла на Ravelry.
Пряжа у мене була інша. І вона посіяла у мене сумніви, тому що це 100 % поліпропілен, отже зав'язавши  половину капелюху, я подумала, що носити його буде те саме, що вдягати на голову пластиковий пакет. Потім провела часу в Інтернеті, щоб з'ясувати чи хтось у світі крім мене плете капелюхи з такої пряжі. Там були лише килимки та сумки і жодного капелюху, але в одному з дописів згадувалося саме слово  тож я взяла ситуацію під контроль і продовжила роботу :-)
Щільність плетіння у мене теж була інша, тому я просто плела за схемами. Щоб капелюх тримав форму, під час плетіння останнього ряду крисів додала тонкий регілін.

21 July 2018

Crocuses' Time Necklace
I liked my "crocus" motif enough not to postpone beading of the necklace to pair:-) And here it is. The beading took two evenings: the first to make three more motifs by the sample of the earrings and the second - to join the elements to get necklace.
I liked my work very much. The necklace is very airy and delicate. Sometimes, it looks, needle craft not only expresses the inside world, mood and character of the creator... it seems it also can reveal the lack of what we feel...
Намисто "Час крокусів"


Мій мотив "крокус" сподобався мені достатньо для того, щоб не відкладати виготовлення намиста до пари :-) Тож ось воно на мені. На плетіння пішло два вечори: перший на виготовлення ще трьох мотивів за зразком сережок, другий - на зшивання елементів, щоб отримати намисто.
Мені дуже подобається моя робота. Намисто вийшло якесь.. ефірне і тендітне. Іноді, здається, рукотвори виражають не лише внутрішній світ, настрій і характер автора, схоже, що вони можуть виявити те, брак чого ми відчуваємо...
At first I arranged the materials in what I want Ito get then joined three motifs. It was the time of experiments :-)
Спочатку розташувала матеріали у те,що я хочу отримати і з'єднала мотиви. Це був час експериментів :-) 

Then to add the rest of the oval beads I worked with two needle. I don't like that, don't do it often so my skill in that is pretty modest and so the beading went slow here.
For the clasp I used the same bead as a bar and a part of the seed beads "tail" locked in the loop.Щоб додати решту овальних намистин, працювала двома голками. Я це не люблю, не роблю часто і тому мої навички в цьому дуже скромні, отже тут робота йшла повільно.
Для застібки я використала таку саму намистину для поперечки і  частину бісерного "хвостику" замкнула в петлю. 

19 July 2018

Crocuses' Time Earrings

When it goes about remaking new clothes from old ones, I am the person who hates that. I only can do it on some very essential reason: for example, if I need a piece of fabric for trimming or if my relatives ask me for some remnants to sew something for their children and so on... But to remake some item of clothes because it became small to wear is not my cup of tea absolutely. When it goes about beading, the situation is opposite. Using the beads from my first projects, because they are not in use or because my skills developed and I have new ideas but don't want to buy any new materials, is a very good deal :-)


Сережки "Час крокусів"

Коли йдеться про пошиття нового одягу зі старого, я людина, яка це, лагідно кажучи, не любить. Я можу цим займатися лише з якоїсь нагальної потреби: наприклад, якщо мені потрібен шматок тканини для оздоблення, або хтось з родичів питається про якісь залишки, щоб пошити щось дітям і таке інше... Але перешивати вбрання через те, що воно на мене стало малим - це точно не моє. Коли йдеться про виготовлення прикрас, все навпаки. Використання намистин зі старих виробів, які ніхто не носить або я їх переросла у сенсі своїх навичок і у мене для них є нові ідеї, а купувати нові матеріали я не хочу - це те, що треба :-)


Today's earrings is such a project. I used to bead a set, Crocuses Time, made up with earrings and a necklace. For that moment it was not bad but the other days I thought I needed something new in that colour style. So the set was doomed to be reused. At first I made new earrings. I named them in the same way not to forget about my old experience.


Сьогоднішні сережки - це якраз такий проект. Колись я сплела набір, "Час крокусів", з намиста і сережок. Для того часу він був непоганий, але днями я подумала, що мені потрібно щось новеньке в тій самій кольоровій гамі. Тож набір був приречений до переробки. Спочатку я зробила сережки. Назву залишила, щоб не забувати про старий досвід.


The beading is quite quick. The seed beads were replaced as those old ones changed their colour during these years. The technique is simple but the number of the seed beads and proportions are individual and depend on the size of the central bead.Нанизування доволі швидке. Бісер було замінено на новий, тому що попередній за ці роки змінив свій колір. Принцип виготовлення простий, але кількість бісерин і пропорції - індивідуальні і залежать від розміру центральної намистини.
I tried to make detailed photos. The rondeles are 3x4 mm.
Фото намагалася зробити докладні. Ронделі 3х4 мм.As the result I've got an oval element.  One or two of them can be used for earrings, few of them can be connected into a necklace.
В результаті у мене вийшов овальний елемент. Один або два таких елементів можна використати для сережок, декілька - з'єднати у намисто.