About Me

My photo

My life is very simple. "I just wanna live while I am alive..." :-)

21 December 2015

Tweed Waistcoat or When the Laziness Wins
Sometimes even laziness inspires. How could it be? Very simple. For example, I hate changing the threads into the overlocker from one colour to other... no, it is neither long nor hard... I'm just lazy to do it. It is exactly the case when a person invents the story, that maybe or hardly ever happens. I imagine that suddenly I fasten the threads badly and the knots won't pass through all those holes and loopers, the threads will tear and then I will have to take tweezers and pull the threads through all the labyrinth of the machine's guts.
That's why after finishing the sewing project I think what to make next and evade changing the threads into the serger. This only can happen either if the colour style of the next item doesn't change or if the new project needs no overlocking. This time my laziness led me to sewing the waistcoat from Burda 10/2010 (pattern #125) to pair with the skirt. So I didn't just avoid the changing of the thread I avoided using that machine at all because the waistcoat is lined fully and the seam allowances don't need any processing. That is indolence indeed:-))Твідовий Жилет, або Коли лінь перемагає

Іноді надихають навіть лінощі. Як? Дуже просто: я, наприклад, не люблю міняти нитки в оверлоку з одного кольору на інший.. ні, це не важко і не довго, просто... лінуюся я це робити. Це якраз випадок, коли людина вигадує цілу історію, яка ще невідомо чи трапиться чи ні. Ось я уявляю, як раптом погано зв'яжу старі і нові нитки, вузлики не пролізуть через ті всі отвори ниткоспрямовувачів та петлителів, нитки порвуться, тоді треба брати пінцет і лазити по всій машинці.
Тому перше, про що я думаю, коли закінчую кравецький проект, щоб такого наступного пошити, щоб не міняти нитку в оверлоку. Останнє трапляється в двох випадках, якщо кольорова гама тканини не змінюється, або шиється щось, що не потребує обробки зрізів. Цього разу лінощі довели мене до пошиття  твідового жилету з Burda 10/2010 (модель №125) в пару до спідниці. І тепер не треба не лише нитки в оверлоку міняти, він тут взагалі не потрібен, бо припуски на шви не обметують, якщо виріб на підкладці, а мій жилет якраз такий і є.  Оце вже справжня лінь:-))


Generally it is a quick project. The fact the waistcoat was resting on my working table more than two weeks doesn't concern the difficulty of its sewing. In the magazine it has the illustrated instructions and I only can add a couple of notes from my experience.

загалом, це швидкий проект. той факт, що жилет пролежав на моєму робочому столі більше двох тижнів жодним чином не стосується складності його пошиття. В журналі він іде з ілюстрованим курсом, то я лише додам декілька зауважень з власного досвіду.
1. Although the magazine tells us to reinforce the lining with the interfacing, I did it with the waistcoat itself. The lining is usually smooth fabric (rayon or silk) so the interfacing is kept badly on it.

1. Хоча журнал каже нам укріпити зрізи пройм підкладки, краще це зробити зі зрізами  жилета. Підкладка, як правило, гладенька тканина і тому прокладки клеяться і тримаються на ній погано.2. There is no troubles with the collar but when joining the collar, bodice and lining I would recommend at first to sew the corners of the collar to the waistcoat on the sewing machine. In this way you will be sure the collar's short sides won't remove and will be even.
2. Немає жодних проблем з обробкою коміра, але при зшиванні основної частини, коміра і підкладки я б рекомендувала спочатку  пристрочити кінчики комірця до жилета. таким чином можна бути впевненим, що його короткі сторони не  зрушаться і будуть однаковими.3. Before turning the waistcoat  out it looks in this way. Don't forget to cut the seam allowance to about 0.5 cm and make short cuts to the seams on curvy lines.


3. Перед вивертанням на лицеву сторону жилет виглядає ось так. Не забуваємо перед вивертанням жилета підрізати припуски на шви десь до 0,5 см та зробити надсічки до швів на скруглених відрізках
.

4. As always on the corners of the details make the bias stitch to  have ready corners even without any bulging.


4. Як завжди  у кутках деталей виконуємо косий стібок, щоб в готовому вигляді куточки були рівними і без усіляких опуклостей.

5. Before sewing the side seams baste the belts to the back's seam allowance.


5. Перед зшиванням бокових швів приметуємо паски до бокових припусків спинки.
6.  I already told very detailed how to sew the lining to the upper part on the sewing machine in this post. For this waistcoat it is much easier to do this. After turning the waistcoat out and sewing the side seams baste the hem.

6. В цьому дописі я вже докладно розповідала як пришити підкладку до основної частини виробу на машинці. Для такого жилета це зробити ще простіше. Після вивертання і зшивання бокових швів заметуємо припуск на підгинку низу.


Pin and baste the hem seam allowance of the waistcoat and the lining. Leave the short part in the middle of the back for the further waistcoat's turning out. Then sew it them together. 

Сколюємо і заметуємо припуски на підгинку низу жилета та підкладки, залишаємо короткий відрізок для подальшого вивертання жилета по середині спинки незшитим. Потім прокладаємо строчку на машинці.Now the hem's allowance must be sewed to the waistcoat with a slip stitch. It can be done in any other stitch, the quality will be known for you only:-) The obligation - your thread mustn't be seen on the right side of the waistcoat.


Тепер треба підшити жилет потайним стібком. Це можна зробити і будь-яким іншим стібком, якість буде відома лише тобі. Єдина умова - нитку не має бути видно з лиця.Now turn the waistcoat out and sew the hole with slip stitch.
Тепер вивертаємо жилет і зшиваємо отвір потайним стібком.


7. All the edges except the hem I processed with top stitches.


7. Всі краї, крім нижнього, я обробила оздоблювальною строчкою.

8. A couple of words about sewing the buttons or to be exact their placing. Maybe for the smallest size the marking of the buttons on the paper pattern is right but for the bigger ones it is surely wrong. It is easy to see if just to fold the pattern on the centre line. You see the marks of the holes and the buttons don't coincide and it means that in a ready waistcoat the position of buttons' rows will be asymmetrical. In my case the buttons are sewed about 2 cm closer to the centre but it depends on the size, I guess. Having in mind that I would recommend to cut the facing by the pattern of the central front part or reinforce the front part with interfacing instead of the facing. Otherwise the buttons are sewed just to two shares of the fabric (main and lining) and it is not very good.8. І декілька слів про пришивання ґудзиків, чи, точніше, про їхнє розташування. Можливо, для найменшого розміру, їхні мітки на паперовій викрійки правильні, але для більших розмірів вони не підходять. Це добре видно, якщо просто зігнути викрійку навпіл по ліній центру: мітки ґудзиків і петель не збігаються  і тому в готовому вигляді ряди ґудзиків будуть пришиті асиметрично. В моєму випадку ґудзики пришиті приблизно на 2 см ближче до центру, але думаю, це залежить від розміру. Пам'ятаючи про цей факт бажано або покроїти підборт за викрійкою середини переду, або укріпити прокладкою середню частину переду, а не підборт. Інакше ґудзики пришиватимуться всього до двох шарів тканин (основної і підкладки), а це не дуже добре.When telling about the way I'm going to wear the waistcoat I can't help telling about a wonderful person, my G+ friend +Ela W. She is a talented knitter and presented me one of her works - a very nice and stylish scarf that wraps the body like a liana with its big picturesque leaves. It was very unexpected and probably that what is called a Christmas wonder:-) A skillfully made thing, the scarf surely matches the outfit. And I still don't know what I did so deserving to get such a gift, thank you +Ela W.  very much!Розповідаючи про те, як збираюсь носити це вбрання, не можу не згадати про чудову людину, мою G+ подругу +Ela W. Вона талановита в'язальниця і подарувала мені одну зі своїх робіт - дуже гарний і стильний шарф, що огортає тіло наче ліана з великим живописним листям. Це було дуже несподівано і мабуть якраз це і називають Різдвяним дивом:-) Майстерно зроблена річ шарф добре пасує до костюму. А я так досі і не знаю, що такого зробила, щоб заслужити такий дарунок, щиро дякую +Ela W. !

One more variant with a red flower I beaded the other days. It was made for this outfit purposely and I already accepted the fact I've got a necklace instead of the brooch.

Ще один варіант - з червоною квіткою, яку я днями зробила. Її було задумано спеціально для цього вбрання і я вже змірилася з тим, що замість брошки отримала намисто.
It is also possible to unbutton the waistcoat up from the waist, then the front parts will become lapels and the belts can be tied in front (their length lets do it).

Можна також розстібнути ґудзики від талії до верху, тоді передні частини перетворяться на вилоги, а паски зав'язати по переду (їхня довжина дозволяє).If I have any more ideas, will make a couple more photos... some day.. may be..:-)

Якщо матиму ще ідеї, зроблю ще пару фото... колись.. можливо...:-)

4 comments: