About Me

My photo

My life is very simple. "I just wanna live while I am alive..." :-)

31 December 2015

Twin Bezel for 27 mm Rivoli, or More Mesmerizing Shine

So let's get back to our sheep, I mean to beading  twin bezels and this time it goes about a big one - for  27 mm rivoli. I have doubts as for its unique nature but as I haven't found any free tutorial to do that, I am pretty proud of myself and my work  and am absolutely ready to share what I learnt and what mistakes made.

I must confess I experimented few evenings. I got a very good result but one of my big rivolis lost its amalgam covering and in this way instead a shining element I have a piece of glass that is only good to go on experimenting. What I learnt from this lesson: the rivloli's back should be beaded in full.

Як обплести ріволі на 27 мм, або Ще більше гіпнотичного сяйва


Ну що ж, як казав Карлсон, продовжимо розмову :-) Мова піде про оплетіння твінами ріволі на 27 мм. Можливо я і не перша в цій справі, але жодного безкоштовного МК, як це зробити, я не знайшла, тому пишатимусь собою і своїм витвором, а разом і поділюсь набутими під час роботи досвідом та зробленими помилками.

Маю зізнатись, що експериментувала декілька вечорів: гарний результат я отримала, але зрештою на одному з моїх великих ріволі частково витерлося амальгамне покриття і з чарівного елементу він перетворився на шматок скла за 17 гривень, то тепер на ньому можна проводити експерименти безкінечно. Висновок з цього уроку: задню стінку ріволі бажано оплітати повністю. 

All the materials were mentioned already in the previous post so just go on. Start the work with 11 twins locked in the ring, then bead the second row. The third row is increasing: bead two twins after every one from the second row but to avoid twisting and to get better fitting of the bezel, add only one twin after the last one of the previous row. In this way we have the circle base of 21 twins. 
Then go on beading with these number of twins. Try the bezel on your rivoli, add one or two more rows and finish with alternation of twins and seed beads. That's all. 

Всі необхідні матеріали вказані в попередньому дописі, то просто продовжую. Починаємо роботу з 11 твінів замкнених у кільце, нанизуємо другий  ряд. В третьому ряду подвоюємо твіни: додаємо по два після кожного твіну з другого ряду, але, щоб уникнути перекручування та отримати краще прилягання цапа, останню прибавку не робимо, тобто додаємо лише один твін. Таким чином маємо основу з 21 твіну.
Продовжуємо нанизування цією кількістю твінів. Приміряємо ріволі в цап, додаємо ще два-три ряди і закінчуємо рядом з чергуванням твіна та бісерини. Це все.


The final embellishment with the drops is the same as for the small rivolis. The only difference, I added two rows of drops instead of one.


Кінцеве оздоблення дропсами виконуємо так само як і для маленьких ріволі. Єдина відмінність, замість одного ряду дропсів я додала два.


The next step is to decide how to arrange all the elements and that is the question of your fantasy and wish. All the elements are connected as in same way. It is the same like in this tutorial  but instead two rows of twin-connectors, I made three because the big rivoli is quite heavy so I thought it would be more reliable.
What I learnt; add the twins for the connection while reinforcing the bezel because otherwise it will be difficult to pass through the beads few times more then. 

На наступному етапі вирішуємо, як розташувати всі елементи, це вже питання твоєї фантазії та бажання. Всі елементи з'єднані однаково. Так само як в цьому МК, але замість двох рядів твінів-коннекторів, я зробила три. Великий ріволі доволі важкий, тому я подумала, що так буде надійніше.
Чому я навчилась; додавай твіни-конектори під час зміцнення цапа, тому що в іншому випадку протягнути нитку (леску) ще декілька разів через намистини буде важко.


The final element after assembling looked in this way. And now is the right time to think about the rest of the necklace.

Остаточний елемент виглядав ось так після зборки. І якраз саме час подумати про решту намиста.


As I had a lot of twins of both colours and spirals are my great weakness I decided to learn new technique to use as more twins as possible. I also wanted to make toggle of twins.
I found only two kinds of spirals made of twins and this one matches much better the idea of my necklace so I learnt it. In the same tutorial you can find the way how to bead toggle but I used only instructions for the ring. The bar was made with peyote (there are a lot of tutorials, you can choose whatever you like). In fact, it is the same beaded bead like I did for this necklace, I just made it bigger and decorated with twins.


Оскільки я мала набагато більше ніж треба твінів і маю певну сдабкість до джгутів, то я засвоїла нову техніку, щоб використати їх якнайбільше. Крім того, вирішила сплести і тогл.
Знайшла  лише два вида джгутів з твінів і цей сподобався мені більше, до того ж він якраз відповідає ідеї намиста. В цьому ж МК є зразок виконання тоглу, але я лише скористалася інструкцією виготовлення кільця застібки. Поперечину я нанизала пейотом (є багато МК, можна вибрати щось до вподоби). Фактично це така сама намистина, як я робила для цього намиста., тільки більша і я прикрасила її твінами.
Splendid work, isn't it? :-)

Чудова робота, згодні?:-)

4 comments:

 1. Dear Oksana ,this is a great necklace and the colors are very nice. I like your design ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you very much. It is a great compliment for my work and it is very pleasant to hear:-)

   Delete
 2. I congratulate super ... very very well liked.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you very much:-) I like this set, too, and I am very happy to get such pleasant compliments for my work!

   Delete