About Me

My photo

My life is very simple. "I just wanna live while I am alive..." :-)

29 March 2015

Crocuses' Time (Earrings)

I am glad I was pretty creative yesterday and made the couple of nice  earrings for my Crocus Necklace. The fact I had some elements left from the necklace helped much as well :-)
The earrings are made of two elements, how to make a beaded bead I mentioned in the previous project. The second element is a ring made of crystals and seed beads. It seems to remind  a snowflake not the flower... but sometimes in spring flowers grow from under the snow, don't they? :-)

Час крокусів (сережки)

Вчора була досить працьовитою і зробила сережки до мого намиста. Добре, що залишились елементи з попереднього проекту - це дуже прискорило процес:-)
Сережки зроблені з двох частин: перша - це та сама бісерна намистина, що і для намиста, а друга - кільце з кристалів та бісеру. Здається, воно більше нагадує сніжинку, а не квітку... Але ж іноді   навесні квіти виростають з під                                                                                               снігу, чи не так?:-)All what I used for making the earrings. Start with making element with a beaded bead; it is easy, I already can do that:-)
Все, що знадобиться для роботи. Починаємо зі зборки елементу з намистиною. Це просто - це я вже вмію робити :-)Now string the crystals and the seed beads on the thread ( fishing line is used here). Then join in the ring. To be sure it is tight, the ends of the tread can be tied a couple of times. Then thread through all the components around one more time to reinforce the ring.


Далі - нанизуємо кристалики та бісер на волосінь. А потім з'єднуємо  в кільце. Можна зав'зати пару вузлів, щоб бути впевненою, що воно міцно тримається в купі. Потім ще раз протягнути волосінь крізь всі компоненти для зміцнення кільця.


Now between the crystals make "picot". It means to thread three seed beads and then  sew them with the back stitch to the ring pulling the tread through 1 seed bead, 1 crystal and 1 next seed bead. Then, to reinforce the element, repeat it but without adding the seed beads, just through the picot.


Тепер між кристалами робимо "пікo", тобто замикаємо по три бісерини в кільце і швом "назад голку" пришиваємо до кільця: протягуємо нитку крізь 1 бісерину, 1 кристал і крізь  наступну бісерину. Сподіваюсь по фото зрозуміло. Потім, щоб зміцніти елемент, повторюємо все те саме тільки вже без додавання бісеру, а просто протягуємо волосінь крізь "піко".


Loop making. String seven ( like here) seed beads and pull the thread twice through the low seed beads of the "picot" and the seed bead between the crystals. One time make it with the working end of the thread and one time with the other. Before tightening the ends, pull the latter one through all the crystals of the ring. Tight the knot twice, hide the ends and cut the left tread.

Тепер - петля. Нанизуємо сім ( якщо, як у мене) бісерин на волосінь і протягуємо  її двічі по колу через нижні бісерини "піко" та бісерину між кристалами. Один раз робимо це робочим кінцем волосіні, а другий - іншим. Потім, перед закріпленням, також проводимо цей кінець крізь кільце кристалів. Зв'язуємо кінці волосіні двічі, ховаємо їх і обрізаємо залишки.

Join all the elements and get the earrings.Все з'єднуємо і отримуємо сережки.


And the best moment - put on the set and look at us, the nice girls, in the mirror. Happy wearing! :-)
Найприємніша частина - вдягаємо весь комплект і дивимося на себе, гарних, у дзеркало. Ох, і пощастило нам з такими прикрасами:-)

27 March 2015

Crocuses' Time


To talk about spring is as the same as to talk about life - you can profess a lot, express much and say nothing or you just can step outdoors, make a deep breath, look around and feel the Life. This feeling is exactly what spring means!
As for me, in spring we feel ourselves the part of nature most of all. That's why every new leaf or flower impress a lot although what is unusual in them? We see the same every year in the season but only in spring these signs of life rejoice us absolutely: everything is so new and fresh that fills with the hope for our own renewal. Even if it is just talks about renewal of thoughts, attitudes and plans.

Час крокусів

Говорити про весну - це приблизно те саме, що говорити про життя: можна багато просторікувати, ще більше чогось висловлювати і нічого не сказати, а можна просто вийти на вулицю, глибоко вдихнути свіжого повітря, озирнутися навколо і відчути життя. Оце відчуття і є весна!
Як на мене, навесні найбільше почуваєшся частиною природи. Кожна нова квітка чи листочок примушує так радіти, наче ми їх в житті не бачили, хоча, ну що тут такого? Все те саме щороку відбувається о цій порі, але все ж таки.... все ж таки... все таке нове новісіньке, свіже і сповнює надією на власне оновлення. Навіть якщо їдеться просто про оновлення думок, планів та ставлення до будь-чого.


For instance, I wasn't going to bead any flowers the nearest time. Having looked through hundreds of wonderful and not much samples, the real masterpieces and patterns for the beginners, I felt no that convincing click...  until came across these photos. I have enough mum's crocuses in the garden but, as we know " the grass is always greener on the other side of the fence":-)) To leave the jokes apart, these flowers impressed me with unbelievable gentleness and I couldn't but keep the feeling in some jewellry. At first it had to be a brooch but then I got a necklace. Generally, Ukrainian girl without a necklace is the same as English queen without a hat:-) So now I have such an embellishment.
(Crocuses photo by +Viktor Isaenko )

Ось я, наприклад, не збиралась найближчим часом виготовляти жодних квіточок з бісеру. Переглянула мабуть декілька сотень різних виробів, талановитих, якісних і не дуже, і справжніх шедеврів, і зразків для початківців, але якось нічого не чипляло.... Поки не побачила це фото. У нас на городі тих крокусів декілька видів, але ж "у сусіда", як годиться, "трава завжди зеленіша" :-)) Якщо жарти відкинути, то квіти вразили своєю ніжністю, і я просто захотіла зберегти це відчуття у якійсь прикрасі. Вирішила, що це буде брошка..., а потім вийшло намисто. Взагалі,  українська жінка без намиста, це все одно, що... англійська королева без капелюха :-) Тому тепер маю ось таку дрібничку.
( Крокуси, фото +Viktor Isaenko )Among several patterns I liked are Крокусы. Мини Мк (Crocus, Mini-tutorial) and Крокус (Crocus), both of them in Russian but the first is completely photographed and the latter is schemed so are easy to follow. Mostly the patterns are for the home decor. To make  jewellry, the latter one is better to adapt, just instead of the wire, use the fishing line. In fact, the crocus's petals are made with Flat Square Stitch and I also used Sleek Bracelet Tutorial to make increasing and decreasing rows. 
At first I made a flower with six petals but it looked pretty rough so as my aim was not to make an exhibit for a Biology lesson, my flower became five-petalled. The ready petals I joined by the two bottom rows. Besides, I beaded the pistil and stamen as one detail with the same seed beads and then just sewed it to the flower, and  got buds from the three petals each. To one of them I added a long bead as if it is a fading flower.Серед прикладів нанизування крокусів, які я знайшла, мені сподобались Крокусы. Мини Мк і Крокус. Обидва вони для домашнього декору, але ось другий можна цілком адаптувати для виготовлення прикрас, тільки дріт треба замінити на волосінь. Фактично пелюстки квітки зроблені квадратним стібком, якого я навчилася тут Flat Square Stitch, а як додавати та убавляти бісерини, тут  Sleek Bracelet Tutorial (обидва майстер-класи англійською, але впевнена, що можна знайти будь-якою мовою). 
Спочатку я зробила квітку на шість пелюсток, але вона видалася мені досить грубою, тому, оскільки у мене на меті не було виготовити експонат для уроку біології, мій крокус став п'яти-пелюстковим. Готові пелюстки я з'єднала по двум нижнім рядам. Крім того, тичинки і маточку квітки нанизано як одну деталь, її я просто пришила до готової основи квітки; по три пелюстки пішло на кожний бутон, і до одного з них, "зів'ялого", я додала довгу намистину.


Ready flowers were joined together in free order to get a brooch but then I decided it would look much better as a pendant. 

Готові квіти з'єднала у довільному порядку, щоб отримати брошку, але потім вирішила, що як кулон це виглядатиме  краще.


That's why the next stage became beads producing. For me it was the new thing I learned while making the necklace. The variants of such beads are a lot but for my idea this Beaded Ball turned out to be the best (the process is described, charted and photographed). After the forth bead I learned the technique by heart (but it doesn't mean I didn't remake few of them two or three times again and again:-)) and even added the tiny seed beads to decor those balls and connect the colourstyle.

Тому наступним етапом стало виготовення намистин. Це якраз було тим новим, що я вивчила підчас роботи над намистом. Варіантів таких "намистин з намистин" дуже багато, але для мого задуму цей Beaded Ball виявився найкращим (є і опис, і схема, і фото, для мене схема спрацювала найліпше). Після четвертої намистини, я вже запам'ятала інструкцію (але це не означає, що я не переробляла їх по декілька разів знову і знову:-)), i навіть прикрасила готові кульки крихітними бісеринами для додаткового оздоблення та поєднання кольорів.
I had such components and elements  to make the necklace. The only thing to do is to join them.


Тут можна побачити всі мої компоненти та елементи для намиста. Залишилось просто з'єднати.
And here it is. Pretty gentle, all I wanted. I have few elements left so will make a couple of the earrings these days.
Ось так воно і виглядає. Досить ніжно, як я і хотіла. У мене залишилось декілька елементів, то днями зроблю сережки.

17 March 2015

Make a Cowl, or Free Fantasy about Aurora Borealis:-)

This fabric was bought not because I liked it very much but just because on sale it was the cheapest satin suitable for my idea to make a cowl as its multicolour  matches many items of clothes. Besides, the fabric's chaotic and bright pattern reminded me the shining of Aurora Borealis, the wonder that makes anybody stunning and speechless being face to face with Nature. Even just looking through the pictures of the Nothern Lights none can stay indifferent to their beauty, splendor and mightiness... nothing to say about a secret dream to see them one day with own eyes...
I don't expect my cowl to impress anybody in the same way but at least it is entirely available pleasure to make and wear it :-))
I'm a great fan of cowls,  or snoods, or "tubes". It means I've collected probably hundreds of the patterns with bold intention to make them all... some day:-) But right now I only have two: one is crocheted and the other is yesterday-sewn. It is a simple and quick-made accessory so just look for a length of fabric, that you like but it is small enough to make whatever from it. It also can be a reused project: it often happens we can't say good-bye to some of our wardrobe's favs just because those cute flowers or polka-dots still inspire some sweet memories so let's enliven them a little!

                                                                                       (the Northern lights photo +Getty Images )/(фото  "Північне сяйво"  +Getty Images )


Шиємо снуд, або вільні фантазії на тему Північного Сяйва:-)


Цю тканину я купила не тому, що вона мені аж так дуже сподобалась, а тому, що це був найдешевший атлас, який відповідав моєму наміру пошити снуд: його багатобарвність пасує різним предметам одягу. Крім того, хаотичний та яскравий узор тканини навів мене на думки про Північне сяйво: диво, що приголомшує нас до німоти, заставши віч на віч з Природою. Навіть просто переглядаючи фото цього унікального явища, ніхто не залишається байдужим до краси, пишноти та величі тих північних вогнів... що вже казати про таємну мрію побачити їх на власні очі...
Звісно, я не сподіваюсь на подібний ефект від мого снуду, але принаймні пошити його і носити - це цілком доступне задоволення:-)
Я великий фанат снудів, капотів, чи, як раніше казали, комірів-хомут, або "труба". Це означає, що у мене зібрано мабуть пару сотень різноманітних моделей із зухвалим наміром зробити їх всі... колись:-) Але зараз маю лише два: один сплетений гачком, а інший - вчора-пошитий. Це простий для виготовлення аксесуар, тому просто пошукайте відріз тканини, яка вам подобається, але її недостатньо, щоб зробити щось серйозне. Це також може бути якась переробка: часто ми не в силах попрощатись з улюбленцями нашого гардеробу через                                                                                                    квіточки або горошок, що навіюють милі спогади, то давайте додамо їм трохи життя!
                                                                                                  


How to Do

Generally, there are two variants, if you have a length of fabric 1.20 m x 140 cm. "Generally" means that you can sew it either along ( and then it will be short enough to twist it twice around the neck), or across (then it will be long enough to twist it twice). But, of course, there could be different modifications: bias cut, making ruffles, adding laces, gathering etc. - depending on you taste, wish and skills.


Як зробити


Взагалі, варіантів два, якщо Ви маєте відрізок тканини, як у мене, 1,20 м х 140 см. Тобто,  снуд може бути пошитий або вздовж кромок тканини (і тоді він буде короткий для подвійного обгортання навколо шиї), або поперек (тоді можна зробити подвійне обгортання). Кажу "взагалі", бо, звісно, можна ще кроїти по діагоналі, або стягнути тканину якимось воланом, або додати мереживо, чи тасьму тощо. Це вже залежить від смаку, бажання та рівня умінь. 

Аlong the selvadges.


Вздовж кромок.


Аcross.


Впоперек
1. Fold the fabric with the right side inside. Be attentive! If at first you fold sew it along the selvadges, your cowl will be short. If you want it longer, at first fold and sew the fabric across. Then sew along the edge with seam allowance of 1.5 cm. Leave an unsewn part about 10 - 12 cm to turn the piece out. 
2. Iron the seam.
3. Now we have a "tube". Now make the edges even and sew them together.
4. Iron this seam as well.
5. Turn your cowl out.
6. Sew the slit with slip stitch.
.1. Складаємо тканину лицевою стороною всередину. Будьте уважні! Якщо спочатку складемо та прострочимо наш відріз вздовж кромок, то снуд буде короткий. Якщо поперек тканини, то довший. Прокладаємо строчку на відстані 1.5 см від краю. Залиште незшитий відрізок для подальшого вивертання.
2. Прасуємо цей шов.
3. Ми отримали фактично, "трубу". Тепер складаємо вільні краї лицевою стороною всередину, вирівнюємо зрізи і прострочуємо.
4. Прасуємо шов.
5. Вивертаємо крізь залишений отвір.
6. Зшиваємо потайним стібком отвір.


Now you can style the cowl in your own way to wear... or can make a couple more:-)

Тепер можна покрутитись перед дзеркалом, щоб приміряти, як носити снуд...  або можна пошити ще один:-)

15 March 2015

"Nothing to Wear!"
Last time I said these words when was either 13 or 14. The situation was very typical: there held a New Year's party in our school and my new festive dress hadn't been ready yet. Like most of women my mum worked a lot so had no time to finish the outfit on time. I don't remember exactly if it had been a problem before ( I've heard the only family legend that once it happened I refused to go to the kindergarten because my socks' and the clothers' colours didn't match) but on that day I took a position of a principled stubbornness and had no intention to go to the party. None of the reasons or persuasion either of my parents or my friends could change my obstinacy. What was eating me then nobody knew but everybody got tired of me, went on living their life, and left me alone to enjoy my adolescent immaturity on my own.  Yet I had great friends. After the party they came to see me again: they were so joyful and  full of impressions because of New Year Tree, dances and funs that I only got green because of envy. And  at that very moment my stupidity became so obvious for me that after the event never in my life I let my mood and intentions be dependent on any clothes. Clothes is just a mode and addition to the bright spirit and not the cause of it. Since then I always have had what to wear:-)

 "Немає, що вдягти!"


Останній раз я вимовляла ці слова десь чи у шостому, чи то у сьомому класі. За звичайних обставин: в школі був новорічний захід, а нову сукню ми з мамою лише встигли приміряти - як і більшість жінок, мама  багато працювала, тому не встигла її дошити. Достеменно не пам'ятаю, чи раніше це було проблемою ( сімейні легенди розповідають лише про випадок моєї відмови іти до дитячого садка через те, що колір гольфів не пасував до кольору вбрання), але тут я чомусь стала в позу і відмовилась мандрувати на свято до школи. Жодні розумні і правильні слова та умовляння ані батьків, ані моїх подруг не діяли на мою впертість. Який грець мене тоді вкусив невідомо, але, звісно, всім це набридло і кожний зайнявся своїми справами, а я могла носитись зі своєї підлітковою незрілістю скільки заманеться.  Мої друзі, завітавши до мене після свята, були в такому захваті від ялинки, танців і розваг, що я просто зеленіла від заздрощів, а моя дурість стала для мене такою очевидною, що після того випадку я більше ніколи в житті не дозволяла своєму настрою та намірам залежати від якогось там одягу. Одяг - це всього лише засіб  і доповнення до гарного настрою. І з того часу мені завжди є що вдягти :-)
It is really not so hard as it seems to be. And not only because I can sew or knit although it plays some role, of course. Let's just remember simple ways of combining the items of clothes: they always help. That's why there is such a term - "basic wardrobe". One of such things I finished today. It is a simple, well-fitting and without any extra lines dress. The most distinctive in it  is its colour, the colour of clear and pure sky... As I'm a woman who works I mostly use ready patterns. This one I found in Burda 11/2012, #122. It requires the minimal sewing skills.  The design supposes the joining the skirt and the bodice for 1 cm higher than a real waist. For women with low waist it is very good but anyway it is better to draw the line where it should be for comfort wearing. We just increase the bodice on the waist line for 1 cm and decrease the skirt on the top edge for 1 cm. And here you are! Now the paper pattern even can be used as a basic sloper for further designing.


І це не так вже і важко. І не лише тому, що я вмію шити  і в'язати, хоча це і грає певну роль. Але ж є дуже прості прийоми вибору одягу та його комбінування, які завжди допоможуть. Якраз тому і існує таке поняття як "базовий гардероб". Одну з таких речей я сьогодні закінчила. Це проста, без зайвих ліній сукня, прилягаючого силуету. Найвидатніше в ній - це колір, ясного чистого неба. Оскільки я жінка, що працює, то користуюся переважно вже готовими викройками. Цю модель я знайшла в журналі Burda 11/2012, модель №122. Вонa потребує мінімальних навичок шиття, досить навіть тих, які отримали в школі на уроках праці. Конструкція моделі в журналі передбачає лінію притачування спідниці вище на 1 см за стандартну. Таки лінії можуть собі легко дозволити жінки із низькою талією, але краще накреслити ту лінію там, де вона має бути, щоб уникати враження, наче сукня весь час задерта. Просто креслимо додатковий 1 см по талії на ліфі сукні, а спідницю по талії зменшуємо на 1 см. Ось і все, тепер викрійку можна використовувати навіть як основу для подальшого моделювання. 

As I already mentioned the dress is simple to make so just follow the instructions. I only have a couple of adviсes.
1. Not depending on the fabric you use, always reinforce the slit with interface. And when applying it, make just a slightest gathering along the fold. It will prevent your slit from sagging and keeping the straight line of the folding  after some time of wearing the dress.

 Як я вже сказала, сукню пошити доволі просто, тому просто діємо за інструкцією. У мене є лише двійко-трійко порад.
1. Незалежно від типу тканини, яку використовуємо, завжди зміцнюємо шліц за допомогою клеєвого флізеліну, а перед цим завжди трішечки припосаджуємо тканину вздовж  лінії згину. Це щоб потім, коли носитимемо сукню, наш шліц не провисав і зберігав форму.

 2. It concerns the ironing of the sleeves. After making the darts, steam the sleeves giving them a slight form of a crescent. The ready sleeves will fit better.

2. Стосується прасування рукавів. Після того, як стачали витачки, відпарьте рукава надаючи їм легкої форми півмісяця. Готовий рукав "сидітиме" краще.

3. And the final trick s about the processing of the hem. I make it with a slip stitch only on the thick fabrics and very very rarely on the thin. But this time decided it would be better to have it "handmade":-) the classic dense of such a stitch is 3 stitches per 1 cm. I made a picture both per 1 cm and per 1 inch. Be careful! The seam must be neither too tight nor too loose!

3. Остання порада стосується обробки низа сукні. Я підшила сукню потайним стібком. Я майже ніколи не роблю цього на тонких тканинах, лише на костюмних, але чомусь цього разу забандюрилось (як сказала б моя бабуся). Класична щільність  - 3 стібка в 1 см (на фото і в см і в дюймах - у мене ж є така лінійка ).Треба контролювати, щоб стібок не був аж надто затягнутим або навпаки не тугим.
Before starting your work with slip stitch put your item on the table in front of you and then sew: the item won't be wrinkled and you can see your work well.
The best to hem is with silk thread but, of course, you can use any smooth and thin thread.Перед початком роботи  - покладіть сукню перед собою на стіл і потім спокійно працюйте - виріб не буде зайвий раз м'ятись, а Ви  бачитимете свій обсяг роботи.
Класика - підшивати шовковими нитками, але в сучасному світі вибір може бути і інший, головне - нитка має бути тонкою і гладенькою.

And this is the way how it looks after finishing the hemming and the ironing. Not bad :-))


Ось так це виглядає після того, як закінчимо підшивати і випрасуємо. Непогано :-))4. And at last a couple of words about combining or pairing. Having such an outfit anybody is well-dressed in any situation? just change the accessories.

4. І нарешті декілька слів про комбінування. Якщо в гардеробі є така сукня, ми завжди гарно вдягнені, лише змінимо певні доповнення.

4.1 -    Theatre or cocktail look. 
            Виходимо в театр, або на звану вечерю.

4.2 -    Office or work look.
            На роботу.

4.3 -    Maybe both a Work or a Date ( if one is lucky to be invited :-)) look.
           На роботу, або на побачення ( якщо колись запросять:-))

Pic 4 - Spring Walk look ( the jacket was made last year by Burda's pattern # 107 from 09/2010), the details are here ( Blue Palette ) 
           Варіант для весняної прогулянки ( куртку я пошила минулого року по моделі №107 з Burda 09/2010), можна подивитись               деякі подробиці за лінком. (  Blue Palette ).

5 March 2015

Cones, Orchids, Theatre, Chandelier, Raincoat Sewing Fail and Pendant


I like to talk about inspiration...or, to be exact, about its sources. I've never thought why up to now... Have you ever followed your thought's tracing? I mean the way of its developing: how you start thinking on one theme, then move to the other, then your thought passes through different topics, memories and associations and when you are ready to say aloud the final result of your pondering, it is sometimes so different from the initial image that even can cause a smile if you fixed any of the thought's mazing. Probably inspiration is the best sample of such crisscrossing and the story of this set's idea is one of the examples to explain in practice what I really mean :-)

Конуси, орхідеї, театр, люстра, плащ-невдаха і кулон
Мені подобається говорити про натхнення, чи то про його джерела. Досі і не думала, чому... Ви коли-небудь спостерігали за розвитком ходу своїх думок? Як починаєш думати про одне, потім щось тебе чипляє і ти переходиш на інше, потім думка проходить через цілий лабіринт тем, спогадів і асоціацій, і нарешті, коли ти висловлюєшся, то кінцевий результат міркувань може настільки різнитись від початкового образу, що навіть викликає посмішку, якщо до того ти фіксував розвиток своєї думки. Як на мене, натхнення, це найкращий приклад такого курсування ідей і образів, а наступна історія просто пояснює на практиці, що я маю на увазі :-)

Cones
I saw them in a hobby store while choosing some details for some of my previous projects. Starting my beading I decided to purchase only necessary things for the certain projects without piling enormous stash so I go shopping only having in mind some idea to realise... but sometimes while looking for the needed details I come across something inspiring and begin thinking over the new idea. It is exactly the case. When I saw these cones in the shape of filigree flowers, I liked them but couldn't invent how to use so didn't buy at once.

Конуси
Я їх побачила, коли вибирала деталі для одного з моїх попередніх прoектів. Занурившись у нанизування, я все ж таки вирішила купувати лише необхідні складові для певного проекту, щоб не накопичувати якійсь величезний запас, тому крокую до крамниці лише, коли маю якусь ідею, щоб втілити її в життя. Але, звісно, якщо шукаєш щось потрібне, можна натрапити на щось таке, що може стати дуже потрібним, якщо воно тобі сподобається:-)) Тому кинувши око на ці філігранні конуси у формі квітки, я їх не купила одразу, бо мала спочатку придумати, як їх використати.


Orchids
One of the most picturesque flowers, as for me... Their variety is endless. I'm surely not the one to grow orchids but certainly can admire their shapes and colours. Looking through the photos of them on G+, I saw the flower that seemed to have upside down petal and there it was the idea! To use those cones I just had to turn them up and invent how to fix the pin to make the base for the further decoration.

Орхідеї
Це одні з найвидовищніших квітів, як на мене. Їхнє розмаїття - безкінечне. Я точно не з тих, хто  здатний, або принаймні, бажає, вирощувати орхідеї, але безумовно з тих, хто в змозі ними милуватись, а хоч би і на фото:-) На G+ на одному з них, я побачила квітку, в якої, наче єдина пелюстка і росте наче догори дригом: ось тобі і ідея! Конуси треба перевернути і придумати, як приєднати до них пін, щоб утворилася основа для декорування.


Theatre
The other days my friend invited me to go to the theatre.  Everything is inspiring in the Temple of Arts: the play (about love?... of course:-)), the acting and the building itself. The chandelier in the hall reminded me my cones ( hard to say in what way:-)) so next day I was ready with the first two pairs of the earrings :-)

Театр
Днями моя подруга запросила мене до театру. А в храмі мистецтв надихає все: і п'єса (про кохання, звісно:-)), і гра акторів, та і сама будівля. Якимось чином люстра в залі нагадала мені мої конуси, і тому наступного дня перші дві пари сережок з цієї колекції були готові :-)Raincoat Fail
It should have been my next sewing project. Вut when I came to the store to buy the fabric for a raincoat, the fate, incarnated in our economic situation, intruded in my plans: the price for that fabric was increased for 2.5 times and the only thing I could afford to do at that moment, except leaving - to smile to the shop-girl (I smile to those girls pretty often, yeah ?:-)). On the way home I thought my luckless visit had a very positive result: firstly, it had prevented me from buying  the fabric of the wrong colour because at that moment I already changed my mind and wanted deep emerald instead of that planned burgundy; secondly, the fabric was too thin for the raincoat so it would be better to make a dress but then I thought as I had no ideas for the dress at the moment, it would be better to make a pendant for one pair of the earrings to satisfy my wish to have something emerald :-)) And... here it is :-)

Плащ-невдаха
Це мала бути наступна річ, яку я збиралась пошити. Але, коли зайшла до крамниці, доля, в образі нашої економічної ситуації, втрутилась в мої наміри: ціна на заплановану тканину піднялась більше ніж вдвічі, тому все, що я могла собі дозволити в той момент, крім як піти, це - посміхнутись продавчині ( я таки часто посміхаюсь тим дівчатам:-)). По дорозі додому стало цілком зрозуміло, що моє невдале відвідування крамниці мало дуже позитивний результат. По-перше, завадило купити тканину не того кольору, бо вже на той момент я передумала і замість запланованого бордо, воліла б мати глибокий смарагд; по-друге, та тканина для плаща була-таки затонка, тому краще б пошити не плащ, а сукню; але, оскількі у мене не було жодних ідей щодо сукні, краще б зробити кулон до однієї з пари сережок, і так задовільнити бажання мати щось такого гарного зеленого кольору:-)) Ось так воно і буває (пам'ятаєте анекдот: "та то ж Ви, куме, пити хотіли":-))


Pendant 
So yesterday night my set was ready and now I'm just happy that didn't buy that fabric... and I'm sure I don't need any new raincoat at all:-)
Кулон
Ось вчора ввечері комплект був готовий, і я просто щаслива, що не купила ту тканину... та  мені той плащ взагалі не потрібен:-)

                                                                                     How to Make
And some ideas how to feel happy when everything goes either wrong or not very good:-)

                                                                                       Як зробити
Ну а тепер декілька порад як змінити наміри, щоб почуватися щасливим, якщо все, або не все складається так, як хочеться:-)

1. Gather the materials and join the petals with the cones, drops and seed beads; the wire #4, it's hard enough to keep the shape of the ready item. I learned how to make flowers here ( Poinsettia earrings ), once I used the technology and it gave great result so you can do the same.

1. Збираємо всі необхідні матеріали і з'єднуємо пелюстки з конусів, кристалів-крапель і бісера (дріт №4, достатньо жорсткий, щоб готовий виріб тримав форму). Я навчилась робити квіти за цим майстер-класом ( Poinsettia earrings  ),  одного разу він ( це, фактично, "шов назад голку") вже дав чудовий результат, тому рекомендую всім.

2. After joining the last petal (cone), pull the wire from the first cone through the lowest hole of the last cone and vice versa: the wire from the last cone through the hole of the first. In fact, criss-cross; now the flower (pendant) keeps the shape well. I must admit the filigree cones are pretty fragile (at least mine, while making the earrings, I broke two such cones) so not to waste your details, train with crystals only or some scrap beads or have a reserve one.

2. Пiсля того, як приєднали останню пелюстку (конус), протягуємо дріт з першого конуса через найнижчий отвір останнього і навпаки - дріт з останнього через перший, такий собі хрест навхрест. Тепер кулон добре закріплений. Маю зазначити, що конуси досить крихки ( поки робила сережки, два лопнули), тому спочатку потренуйтеся це робити або лише на краплях чи якихось простих намистинах, або будьте готові до заміни деталей.

3. Next step: we have to decorate and mask the wire at the same time. I made it with a bicone and seed beads but you can do it in other ways: with different beads, small crystals, whatever. On the ends of the wire make loops, cut the extra wire and pull the loops through the nearest holes of the filigree.

3.Наступний крок - маємо прикрасити і водночас замаскувати кінці дроту. Я це зробила за допомогою біконуса і бісера, а можна зробити це різними намистинами, маленькими кристаликами тощо. На кінцях дроту робимо петлі, залишки дроту обрізаємо, а петлі протягуємо крізь найближчі отвори конусів.
4. And then everybody can create the necklace on own taste and wish. The only advice and common rule: at first gather the details in separate elements to compile the lace.

4. Далі вже вигадуємо, кому що заманеться, щоб зібрати намисто за власним смаком. Єдина загальна порада - спочатку зібрати всі деталі в елементи, якщо ви їх робитимите, а потім вже компонувати.

                                                       5. My necklace looks in this way:-)
                                                       5. Моє намисто виглядає так:-)