23 July 2016

Stripy Shirt, or Sightseeing TourQuestions about dreams like the questions about romance always take me unawares... And if yet I can't avoid answering, the first what occurs to me is the health for my parents and then those very standard much discussed and parodied (let's remember MissCongeniality) wishes from different kinds of misses about the peace and the medicine from death diseases for all the mankind. Saying without any irony all that is perfect and very noble but everybody has own personal dreams and they are more definite. Probably I have few ones, too, but why it is so hard to talk about them I don't know. Once I even asked Google how to get rid of dreams. And if to generalize all what indifferent Google said, it was "never stop dreaming"... And he doesn't care indeed what is on my mind. So if even soulless Google is much cleverer than I in such questions, then let's muse and dream... 
Смугаста сорочка, або подорож цікавими місцями


Питання про мрії, як і про романтику, частіше за все застає мене зненацька... І коли все ж таки відповіді не уникнути, перше, що спадає на думку - здоров'я для моїх батьків, і потім - якраз ті багато обговорені перекручені  і парадійовані (пригадаймо "Міс Конгеніальність") стандартні побажання усіляких міс про мир та ліки від смертельних хвороб для людства. Все це без всякої іронії і справді прекрасно і шляхетно, але вже напевно особисті мрії у кожного свої власні і більш конкретні. У мене вони теж мабуть є, але чому про них важко говорити, я не знаю. Якось я навіть питала у гугла, як позбутися мрій. І якщо звести в єдине ціле всі відповіді, які я отримала, то безпристрасний гугл сказав, що і думати не слід від них відмовлятись... А йому ж байдуже, що там у мене на думці. Ну, якщо вже і бездушний гугл розумніший за мене в таких питаннях, то що ж, помислимо і помріємо...Тож, Dream, Baby, Dream :-)


The border between available dream and, let's say, unavailable is thin enough. Either it is worthy to define that border or not is person's choice only but for me, not to feel disappointed because of wasted efforts, the aims should be chosen in for an inch, in for a mile if it is possible to say so here. If you are an ordinary person without special chances like me, then let's do gradually from small to big and maybe one day we'll get the great:-)
So I dream mostly about travelling (and possible about love, too, but not this time:-)) And surprisingly I even got into the desired places a couple of times:-) For example, to Czechia ( Prague, Hluboka nad Vltavou, Cesky Krumlov, Karlovy Vary, Kutna Hora - links to my albums) two years ago or to Khotyn, one of the best preserved Ukrainian fortress, and Chernivtsi  this year.Межа між станом "доступної" мрії і "не забивай дурницями голову" досить тонка. Може і не варто ту межу визначати, але відповідно до нашого прагнення стелити солому на місце можливого падіння не хочеться забагато розчаровуватись. Якщо ти звичайна людина без особливих можливостей, як і я, то діймо поступово - від малого до більшого, а потім, можливо, доберемося і до великого:-)
Отже мрію я переважно про подорожі (можна і про кохання, але не зараз:-)) І як не дивно, декілька разів навіть потрапляла в омріяні місця :-) Наприклад, до Чехії (Прага, Глибока над ВлтавоюЧеський Крумлов,  Карлови Вари, Кутна Гора - посилання на мої альбоми) два роки тому або до Хотина, однієї з найкраще збережених фортець України, та Чернівців цього року.


Besides the above peroration, the mentioned destinations have one more common feature: both times I wore the same shorts - ideal clothes for the travelling and the best shorts I've ever sewed and worn. I made them purposely to visit Czechia by Culottes pattern from Burda 5/2014 with some modifications.
And as I had some fabric left, I thought if I were so lucky with my vacations having the shorts on, probably if to make a shirt, it would bring me some  fortune, too.

Крім попереднього просторікування вище згадані пункти призначення мають ще одну спільність - в обох випадках я вдягала ті самі шорти. Ідеальна модель для подорожі і найкращі шорти, які я колись шила і носила. Я пошила їх спеціально для поїздки до Чехії за викрійкою кюлотів з Burda 5/2014 з деякими змінами.
І оскільки в мене залишилося трохи тканини, я подумала, якщо ці шорти виявилися такими щасливими для тих моїх відпусток, то може сорочка, пошита з тієї ж тканини, теж принесе мені трохи вдачі.

Well, the model #108 from Burda 1/2009 was planned to be sewed long ago. The time came at last. I made it from the same stripy fabric, the blend of linen, cotton and viscose. I shortened the sleeve and it made the shirt good for not very hot but pleasant summer weather to wear.
I also made the single piece placket instead of the stitched.
The magnet on the picture is just to revive pleasant memories:-)

Отже, модель №108 з Burda 1/2009 довго чекала свого часу і нарешті він настав. Сорочку пошито з тієї самої смугастої тканини, суміші бавовни, льону і віскози. Я вкоротила рукава і це зробило вбрання гожим щоб носити не в саму спеку, але в приємну літню погоду.
Я також зробила цільнокроєну планку замість пришивної.
Магнітик на фото - то просто так, для пожвавлення приємних спогадів:-)So the placket is made exactly like for this blouse. I prefer such plackets because its top stitching gatheres the front edge of the detail is much less than its sewing as a separate detail. Besided, the placket stays more flexible because the role of the interfacing is played by an extra layer of the fabric.
Отже планка. Зроблено її так само як і для цієї блузи. Я надаю перевагу таким планкам, тому що відстрочування планки набагато менше стягує край  передньої частини ніж її притачування. До того ж вона залишається більш пластичною, тому що роль прокладки виконує додатковий шар тканини замість клеєвого флізеліну.As my shirt is from stripy fabric, when cutting the pockets and the flaps, check the stripes: they must check with the stripes on the main details. I do this just drawing them on the paper patterns.
Оскільки моя сорочка пошита зі смугастої тканини, то під час крою необхідно контролювати смужки на кишенях і клапанах, щоб в готовому виробі вони збігалися зі смужками основної деталі. Я роблю це просто накресливши їх на паперовій викрійці.


Reinforce the pockets in full with interfacing.
Don't forget to make oblique stitch in the corners to have them neat after turning the details out.Повністю дублюємо кишені.
Не забуваємо робити косий стібок у куточках, щоб вони були охайні після вивертання.
Sew the pockets and flaps in this way.
Пришиваємо кишені і клапани таким чином.
In this way they look in the ready shirt.


Ось так вони виглядають на готовому виробі.

I already told in this project how I sew the collar. All the work I made on the sewing machine. After the collar detail is ready at first I sew the inner part of the collar to the wrong side of the item and then roll the seam allowance and sew the outer part of the collar to the right side of the shirt.


Я вже розповідала в цьому проекті як я пришиваю комір. Всю роботу виконую на машинці. Коли деталь коміра готова, спочатку пришиваю внутрішню частину коміра до звротньої сторони сорочки, потім підвертаю припуск і пришиваю зовнішню частину коміра до лицьової сторони виробу.
The side slits and hem are processed in this way. Firstly when cutting the shirt I added seam allowance for the slit 4 cm (the same as for the hem). So before stitching it is necessary to mark the line and press the first rolling for about 0.5 - 0.7 сm. On the picture you can see it fot the slit and for the hem do the same.Бокові розрізи оброблені таким чином. Перш за все, при розкроюванні я додала припуск на розрізи 4 см, так само як і на підгинку низу. Отже перед початком застрочування треба намітити та припрасувати першу підгинку на 0,5 - 0,7 см. На малюнку ти бачиш як це зробити для бокових розрізів, для нижньго краю робимо те саме.

Then work the corners in the way  they do it for the table cloths.
The technique is pretty known so hope it is clear from the pictures.
Обробляємо кутки так як це робиться для скатертин.
Техніка досить відома, тому сподіваюся з фото все зрозуміло.
Turn the corner out. The rest three corners are processd in teh same way.
After that the hem and slits are ready for stitching.
Вивертаємо куток. Так само обробляємо решту куточків.
Після цього можна настрочувати припуски на розрізи та підгинку низу.


The belt loops are easier to make in this way. Fold the edges of the detail to the centre, press. Then fold in a half, press. Top stitch along the both edges. Cut for three loops.Шлевки для поясу легше зробити так. Скласти до центру краї деталі, припрасувати, скласти ще раз навпіл, припрасувати. Прострочити вздовж обох країв. Розрізати на три частини.

And my shortened sleeve with a false cuff. As the shirt is meant to be worn in summer and I was short of the fabric, I made the false cuff. Probably this technique is known for experienced tailors and I was taught it by my sewing teacher many years ago. So gladly share it here.
First of all you should to define the desired width of the cuff and to add it + 0.5 (0.7) cm for the seam to the length of your sleeve.
І мій вкорочений рукав з фальшивим відворотом. Оскільки сорочку призначено носити влітку та і ткані у мене було мало, я зробила фальшивий відворот. Скоріше за все техніка знайома досвідченим кравчиням, а мене її навчила моя вчитель кравецького ремесла багато років тому. Отже із задоволення нею поділюся.
Перш за все треба визначити бажану ширину відвороту і подовжити на цю ширину викрійку + 0,5 (0,7) см на ширину строчки.

And not to overload the post with writing I made a short video how to work with such a sleeve.

Щоб не перегружати допис писаниною, я зробила коротеньке відео як працювати з таким рукавом.The shirt is very universal and good for combination not only with my favourite shorts but with other things as well and can play a part of a light blazer. For example, it matches red trousers well. To complete the  look I added the necklace and the earrings made last year.

Сорочка дуже універсальна і, крім моїх улюблених шортів, гарно комбінується з іншими речами та може зіграти роль легкого блейзеру. Наприклад, вона гарно пасує до червоних штанів і простого топу. На завершення образу додаю намисто і сережки, які зробила ще минулого року.

2 comments:

  1. Якщо ти мрієш наодинці — мрія залишається мрією, якщо ти мрієш з іншими — ти створюєш реальність.(С.І.Маркос). Пропоную мріяти разом...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Дякую. Такі гарні слова. Наче і не чула раніше. Подвоєна позитивна енергія спрямована на досягнення мети... Мабуть і справді діє краще:-) Давай:-)

      Delete