About Me

My photo

My life is very simple. "I just wanna live while I am alive..." :-)

29 October 2016

Crocheted Necklace, or Fantasy on the Yarn Remnants Theme


It is a quick and nice project to get rid of working days tiredness, to use the yarn remnants, to distract from a big project, which will be ended nobody knows when, and just to make something different to diverse the day. As you see, there are enough reasons to devote an evening to make such a necklace. 


Намисто гачком, або Фантазія на тему залишків пряжі


Це милий і швидкий проект, щоб позбутися втоми робочих днів, щоб  використати залишки пряжі, відволіктися від великого проекту, який буде закінчено невідомо коли та і просто зайнятись чимось новим, щоб якось урізноманітнити день. Отже, як бачиш, є багато причин, щоб присвятити вечір виготовленню такого намиста.


I casted on a sweater about a week ago and thought at once about some accessory for it because it is being knitted of very bright colourful yarn. I am still on making the sweater's back but I am already have a necklace to complete the future image:-)
Я набрала петлі на светр десь тиждень тому і одразу подумала про якийсь аксесуар до нього, тому що він плететься з дуже строкатої барвистої пряжі. Робота поки що на рівні в'язання спинки, але натомість у мене вже є намисто, щоб доповнити образ:-)

The sweater will be pretty thick so for my accessory I chose big beads of different sizes to crochet. I used to make alike necklace but this time wanted to create something bulky indeed so crocheted the beads with thick yarn and got quite rough pieces.
To make that there are a lot of tutorial on YouTube, just surf. But whatever of them you follow, you should remember that it must be adjusted to the size of your beads, type of yarn and the hook number. So we only see the common idea of that work in the video.
Светр буде достатньо товстим тому для обплетення я обрала великі намистини різних розмірів. Я вже колись робила подібне намисто, але цього разу захотілося створити щось справді громіздке, тому обплітала товстою пряжею і отримала досить грубуваті на вигляд елементи.
Щоб це зробити, на YouTube повно МК, просто задай пошук. Але який би з них ти не обрала, треба пам'ятати, що він має бути пристосований до розміру твоїх намистин, виду пряжі та розміру гачка. Тому на відео ми лише бачимо загальну ідею такої роботи.

After the beads are ready, all what to do is to string them on the jewellery wire in any order you like. But when I did it, I realised the lack of some zest. So decided to add one more element and the best variant turned out to be a crocheted flower.
Щойно намистини готові, все, що залишається зробити - нанизати їх на ювелірний тросик. Але коли я це зробила, відчула, що не вистачає якоїсь родзинки. Тому вирішила додати ще один сплетений елемент і найкращим варіантом виявилась зв'язана гачком квітка.
The flower is made by this pattern from +Garnstudio DROPS Design with some modifications. Started with ch60 and in the row 2 added dc, trc, dtrc proportionally by turn to widen the "petals". 
To make a rose the remnants of mohair were used so the flower is very light and furry.

Квітку сплетено за цим зразком від +Garnstudio DROPS Design з деякими змінами. Розпочала з ланцюжка з 60 петель. У 2-му ряду додала стовпчики з одним, двома і трьома накидами пропорційно по черзі, щоб розширити "пелюстки".
На квітку пішли залишки мохеру, тому квітка вийшла дуже легка і пухнаста.

After the flower was ready, it was sewed to the upper bead. Sew in the circle around the bead, start with the widest part on the back of the bead. Finish on the front of the bead.
Після того як квітка була готова, пришила її до верхньої намистини. Пришиваємо по колу навкруг намистини. Починаємо з найширшої частини квітки по задній частині намистини, закінчуємо на передній частині.The strung part of the necklace was joined to the pieces of lace. I knotted them to have a chance to change the necklace's length.
Нанизану частину намиста з'єднала з відрізками шнура. Я їх просто прив'язала, щоб у разі чого регулювати довжину намиста.

2 comments:

 1. A very nice necklace,
  I am a very successful celebration, dear.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you very much. I am very glad you like this work!!

   Delete