About Me

My photo
My blog's main subjects are sewing, the thing in which I am experinced the most, and beadwork, which is, in fact, pushed me into blogging. I am also engaged in knitting and crocheting. All together they are the set of skills which I use to make my wardrobe my whole life. These are not my only interests, I also like English language (that's one of the reasons that my blog is bilingual), try to travel around my country and abroad (when can afford), am interested in art (to the degree of a dilettante but nevertheless) and adore the people who can create anything beautiful or useful whatever it is :-) So welcome to a needlecrafter diary!

14 August 2016

Long-sleeved Top, or East Trace I


My last year blabbing about Morocco is still actual and this year has some unexpected continuation. But this fresh one is not so certain about a definite place... I'd rather say it is some mixture of memories, half real and half fancied images spelled by unpredictable talks about...  hmm... Azerbaijan poetry.
There was a conversation about words, their value and wasting and abilities to express ideas and emotions. And suddenly my mum remembered how ornately and diverse people describe their feelings in Nizami Ganjavi poems. The five volumes of his poetry were the first books bought when we came to live to Azerbaijan and my mum is the only one in my family who read them all!!! At my teens I had no much interest in such books so read none of them but the topic evidently brought me back to sweet age and wonderful places I visited while living there.
What else one needs to be inspired to creativity... maybe to look through old photos and say to oneself, "I was there, I loved that, I wish I could see that once again some day."
The necklace and the earrings were made especially to match the top.


(The pictures of Shaki Palace is from the family photo album and the book Azerbaijan, Azerbaijan )
(Фото Шекінського палацу з родинних фото та книги "Азербайджан,  Азербайджан")
Топ з довгим рукавом, або Східний слід ІМої минулорічні теревені про Марокко все ще мають сенс і цього року отримали несподіване продовження. Але воно не стосується якихось певних речей про певні місця... Це радше своєрідна суміш спогадів, напівреальних напівуявних  образів навіяних несподіваним обговоренням... гмм... азербайджанської поезії.
Велася собі розмова про слова, їхню цінність, марнування та вміння виражати думки і емоції і раптом мама згадала, як багато та пишно виражали свої почуття закохані люди у поезії Нізамі Гянджеві. П'ять томів його творів були першими  книжками які ми купили, коли приїхали жити в Азербайджан, а мама - єдина в нашій родині, хто їх всі прочитав!!! В ті часи такі книжки мене мало цікавили, тому я не прочитала жодної, але тема невідворотно повернула мене назад до милих юних років і чудових місць, які я бачила, поки жила там.
Що ж іще потрібно людині для натхнення... можливо переглянути старі фото і сказати собі: "Я була там, я це любила і я б хотіла колись побачити це ще раз."
Намисто і сережки були зроблені спеціально, щоб доповнити топ.


For the inspiration all the above said is enough but to make such a top the matching fabric is necessary as well:-)
Fortunately, I had it, the piece of knits with intricate East pattern :-) And for such a fabric the ideal model is with as less seams as possible. For example, #129 from Burda 12/2013.
Для натхнення всього вище сказаного досить, а ось для пошиття такого топу ще потрібна гожа тканина:-) І вона, на щастя, у мене була, відрізок трикотажу з вигадливим східним візерунком:-)
Для такої тканини потрібна модель з найменшою кількістю швів. Як, на приклад, №128 з Burda 12/2013.
There is not much work to sew here, the main and most troubling part is the arrangement of the details on the fabric and the cutting.
At first you should choose the centre of symmetry. As you see I decided to cut the top across.
Besides, if you have no magazine, you can do without a paper pattern at all. Use a folded along the centre T-shirt. You also can vary the length of the sleeve on your wish. The top is supposed to have cuffs but you can  just lengthen the sleeve, in this case you'll have much more leftovers so cuffs save your fabric.
Then fold the fabric along the chosen centre, pin two layers by the fabric pattern placements. Only then arrange the paper patten and cut the details.Роботи з пошиття тут небагато, головне і найбільш клопітке - це викласти деталі викрійки на тканині і покроїти виріб.

Спочатку  треба обрати центр симетрії. Як бачиш, я кроїла топ впоперек. Крім того, якщо у тебе немає журналу, легко обійтися без паперової викрійки взагалі. Можна використати складену вздовж по центру футболку. Також можна самостійно змінювати довжину рукава. Топ передбачає манжети, але можна просто подовжити рукав, в цьому випадку у тебе залишиться багато зайвої тканини, а манжети її економлять.
Потім складаємо тканину по обраному центру, сколюємо два шари тканини в місцях контрольного збігу. І лише потім викладаємо викрійку і кроїмо деталі.

 


The top is a quick and simple project  but  very significant.Цей топ - швидкий і простий проект, але дуже багатозначний.

One more detail about my sewing. I processed the neck hole with the facings. In my opinion it always looks neat and steady. I forgot to take the picture of the cutting the facing but I told how to do it in this project already.
The top has a "boat" neck hole so when sewing the facings, left their seam allowances unstitched to avoid bulging in the corners after turning the top out.


Ще одне зауваження щодо мого пошиття. Я обробила виріз горловини обтачкою. На мою думку це завжди виглядає охайно і рівно. Я забула зробити фото як кроїти, але я про це вже розповідала в цьому проекті.
Оскільки топ має виріз "човник", то при пришиванні обтачок їхні припуски на шви не застрочуємо, щоб уникнути опуклостей у куточках після вивертання.
The sleeve is said to be longer than usual for 5 cm but it is too wide to stay where it is supposed to be. So after trying the top on I shortened the cuff for 9 cm.Сказано, що рукав довший за звичайний на 5 см, але він надто широкий, щоб утримуватися на заданому місці. Тому після примірки я його зрізала на 9 см.


2 comments:

Inna S said...

Ой, як цiкаво! А скiльки часу довелося жити в Азербайджанi? Ця блузка дуже вiдповiэ схiдном настроям :)

Oksana Starzhynska said...

Дякую, так воно і є, маю таку слабкість до східних візерунків:-) Родина жила вісім років, а я - шість.